Pola formularza

Formularz: WoWKP Wniosek o wydanie karty parkingowejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4499816</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Pole tekstowe]</p1>
       <p2>[pierwszeImie]</p2>
       <p3>[nazwisko]</p3>
       <p4>[PESEL]</p4>
       <p5>[Pole tekstowe]</p5>
       <p6>[Miejscowosc]</p6>
       <p7>[KodPocztowy]</p7>
       <p8>[Poczta]</p8>
       <p9>[Ulica]</p9>
       <p10>[NrDomu]</p10>
       <p11>[pierwszeImie]</p11>
       <p12>[nazwisko]</p12>
       <p13>[PESEL]</p13>
       <p14>[Miejscowosc]</p14>
       <p15>[KodPocztowy]</p15>
       <p16>[Poczta]</p16>
       <p17>[Ulica]</p17>
       <p18>[NrDomu]</p18>
       <p20_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p20_1>
       <p20_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p20_2>
       <p21_1_>[Wartość wyboru w polu p21_1. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p21_1_>
       <p21_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p21_2>
       <p22_2_subfield_0>[imię]</p22_2_subfield_0>
       <p22_2_subfield_1>[nazwisko]</p22_2_subfield_1>
       <p22_3>[Pole tekstowe]</p22_3>
       <p22_1_>[Wartość wyboru w polu p22_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p22_1_>
       <p23>[data]</p23>
       <p22_0>[nazwaPelna]</p22_0>
       <p23_0>[KRS]</p23_0>
       <p24>[REGON]</p24>
       <p25>[Pole tekstowe]</p25>
       <p26>[Pole tekstowe]</p26>
       <p27>[Miejscowosc]</p27>
       <p28>[KodPocztowy]</p28>
       <p29>[Poczta]</p29>
       <p30>[Ulica]</p30>
       <p31>[NrDomu]</p31>
       <p32>[pierwszeImie]</p32>
       <p33>[nazwisko]</p33>
       <p34>[PESEL]</p34>
       <p35>[Miejscowosc]</p35>
       <p36>[KodPocztowy]</p36>
       <p37>[Poczta]</p37>
       <p38>[Ulica]</p38>
       <p39>[NrDomu]</p39>
       <p40>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p40>
       <p41_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p41_1>
       <p41_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p41_2>
       <p41_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p41_3>
       <p42>[data]</p42>
       <p43>[Pole tekstowe]</p43>
       <p43_>[Wartość wyboru w polu p43. Dostępne wartości: 1 2 ]</p43_>
       <p44_>[Wartość wyboru w polu p44. Dostępne wartości: 1 2 ]</p44_>
       <p45>[data]</p45>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WoWKP</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4499816</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>test pola tekstowego</p1>
       <p2>Jan</p2>
       <p3>Kowalski</p3>
       <p4>23050608219</p4>
       <p5>test pola tekstowego</p5>
       <p6>Poznań</p6>
       <p7>61-155</p7>
       <p8>Poznań</p8>
       <p9>Strzelecka</p9>
       <p10>1</p10>
       <p11>Jan</p11>
       <p12>Kowalski</p12>
       <p13>23050608219</p13>
       <p14>Poznań</p14>
       <p15>61-155</p15>
       <p16>Poznań</p16>
       <p17>Strzelecka</p17>
       <p18>1</p18>
       <p20_1>1</p20_1>
       <p20_2>1</p20_2>
       <p21_1_>1</p21_1_>
       <p21_2>1</p21_2>
       <p22_2_subfield_0>Jan</p22_2_subfield_0>
       <p22_2_subfield_1>Kowalski</p22_2_subfield_1>
       <p22_3>test pola tekstowego</p22_3>
       <p22_1_>1</p22_1_>
       <p23>30-10-1990</p23>
       <p22_0>Pełna nazwa testowa</p22_0>
       <p23_0>12345</p23_0>
       <p24>773461194</p24>
       <p25>test pola tekstowego</p25>
       <p26>test pola tekstowego</p26>
       <p27>Poznań</p27>
       <p28>61-155</p28>
       <p29>Poznań</p29>
       <p30>Strzelecka</p30>
       <p31>1</p31>
       <p32>Jan</p32>
       <p33>Kowalski</p33>
       <p34>23050608219</p34>
       <p35>Poznań</p35>
       <p36>61-155</p36>
       <p37>Poznań</p37>
       <p38>Strzelecka</p38>
       <p39>1</p39>
       <p40>1</p40>
       <p41_1>1</p41_1>
       <p41_2>1</p41_2>
       <p41_3>1</p41_3>
       <p42>30-10-1990</p42>
       <p43>test pola tekstowego</p43>
       <p43_>1</p43_>
       <p44_>1</p44_>
       <p45>30-10-1990</p45>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>