Pola formularza

Formularz: WoRWPw Wniosek o rejestrację albo wyrejestrowanie pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 2a ustawyPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4499923</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[nazwaPelna]</p1>
       <p3>[Miejscowość wypełnienia]</p3>
       <p4>[Data wypełnienia]</p4>
       <p2>[Pole tekstowe]</p2>
       <p5_subfield_0>[miejscowość]</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>[ulica]</p5_subfield_1>
       <p5_subfield_2>[nr domu]</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_3>[nr lokalu]</p5_subfield_3>
       <p7>[nazwaPelna]</p7>
       <p6_subfield_0>[kod pocztowy]</p6_subfield_0>
       <p6_subfield_1>[poczta]</p6_subfield_1>
       <p8>[Pole tekstowe]</p8>
       <p9>[pole wielowierszowe]</p9>
       <p11>[pole wielowierszowe]</p11>
       <p10>[Pole tekstowe]</p10>
       <p12>[Pole tekstowe]</p12>
       <p13_subfield_0>[miejscowość]</p13_subfield_0>
       <p13_subfield_1>[ulica]</p13_subfield_1>
       <p13_subfield_2>[nr domu]</p13_subfield_2>
       <p13_subfield_3>[nr lokalu]</p13_subfield_3>
       <p15_subfield_0>[miejscowość]</p15_subfield_0>
       <p15_subfield_1>[ulica]</p15_subfield_1>
       <p15_subfield_2>[nr domu]</p15_subfield_2>
       <p15_subfield_3>[nr lokalu]</p15_subfield_3>
       <p14_subfield_0>[kod pocztowy]</p14_subfield_0>
       <p14_subfield_1>[poczta]</p14_subfield_1>
       <p16_subfield_0>[kod pocztowy]</p16_subfield_0>
       <p16_subfield_1>[poczta]</p16_subfield_1>
       <p17>[dataUrodzenia]</p17>
       <p19>[dataUrodzenia]</p19>
       <p18>[Pole tekstowe]</p18>
       <p29>[kraj]</p29>
       <p188>[Pole tekstowe]</p188>
       <p31>[kraj]</p31>
       <p21_>[Wartość wyboru w polu p21. Dostępne wartości: 1 2 ]</p21_>
       <p23>[Pole tekstowe]</p23>
       <p24>[Pole tekstowe]</p24>
       <p25>[Pole tekstowe]</p25>
       <p26>[Pole tekstowe]</p26>
       <p27>[Pole tekstowe]</p27>
       <p28>[Pole tekstowe]</p28>
       <p39_>[Wartość wyboru w polu p39. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ]</p39_>
       <p40>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p40>
       <p41>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p41>
       <p42>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p42>
       <p43>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p43>
       <p44>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p44>
       <p45>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p45>
       <p46>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p46>
       <p47>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p47>
       <p48>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p48>
       <p49>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p49>
       <p50>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p50>
       <p51>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p51>
       <p52>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p52>
       <p53>[Pole tekstowe]</p53>
       <p54>[Pole tekstowe]</p54>
       <p34>[Pole tekstowe]</p34>
       <p35_subfield_0>[imię]</p35_subfield_0>
       <p35_subfield_1>[nazwisko]</p35_subfield_1>
       <p36_subfield_0>[miejscowość]</p36_subfield_0>
       <p36_subfield_1>[ulica]</p36_subfield_1>
       <p36_subfield_2>[nr domu]</p36_subfield_2>
       <p36_subfield_3>[nr lokalu]</p36_subfield_3>
       <p36_subfield_4>[kod pocztowy]</p36_subfield_4>
       <p36_subfield_5>[poczta]</p36_subfield_5>
       <p37>[Telefon]</p37>
       <p38>[Mail]</p38>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WoRWPw</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4499923</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Pełna nazwa testowa</p1>
       <p3>Poznań</p3>
       <p4>30-10-2014</p4>
       <p2>test pola tekstowego</p2>
       <p5_subfield_0>Poznań</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>Strzelecka</p5_subfield_1>
       <p5_subfield_2>1</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_3>1</p5_subfield_3>
       <p7>Pełna nazwa testowa</p7>
       <p6_subfield_0>61-155</p6_subfield_0>
       <p6_subfield_1>Poznań</p6_subfield_1>
       <p8>test pola tekstowego</p8>
       <p9>to jest pole wielowierszowe</p9>
       <p11>to jest pole wielowierszowe</p11>
       <p10>test pola tekstowego</p10>
       <p12>test pola tekstowego</p12>
       <p13_subfield_0>Poznań</p13_subfield_0>
       <p13_subfield_1>Strzelecka</p13_subfield_1>
       <p13_subfield_2>1</p13_subfield_2>
       <p13_subfield_3>1</p13_subfield_3>
       <p15_subfield_0>Poznań</p15_subfield_0>
       <p15_subfield_1>Strzelecka</p15_subfield_1>
       <p15_subfield_2>1</p15_subfield_2>
       <p15_subfield_3>1</p15_subfield_3>
       <p14_subfield_0>61-155</p14_subfield_0>
       <p14_subfield_1>Poznań</p14_subfield_1>
       <p16_subfield_0>61-155</p16_subfield_0>
       <p16_subfield_1>Poznań</p16_subfield_1>
       <p17>30-10-1985</p17>
       <p19>30-10-1985</p19>
       <p18>test pola tekstowego</p18>
       <p29>PL</p29>
       <p188>test pola tekstowego</p188>
       <p31>PL</p31>
       <p21_>1</p21_>
       <p23>test pola tekstowego</p23>
       <p24>test pola tekstowego</p24>
       <p25>test pola tekstowego</p25>
       <p26>test pola tekstowego</p26>
       <p27>test pola tekstowego</p27>
       <p28>test pola tekstowego</p28>
       <p39_>1</p39_>
       <p40>1</p40>
       <p41>1</p41>
       <p42>1</p42>
       <p43>1</p43>
       <p44>1</p44>
       <p45>1</p45>
       <p46>1</p46>
       <p47>1</p47>
       <p48>1</p48>
       <p49>1</p49>
       <p50>1</p50>
       <p51>1</p51>
       <p52>1</p52>
       <p53>test pola tekstowego</p53>
       <p54>test pola tekstowego</p54>
       <p34>test pola tekstowego</p34>
       <p35_subfield_0>Jan</p35_subfield_0>
       <p35_subfield_1>Kowalski</p35_subfield_1>
       <p36_subfield_0>Poznań</p36_subfield_0>
       <p36_subfield_1>Strzelecka</p36_subfield_1>
       <p36_subfield_2>1</p36_subfield_2>
       <p36_subfield_3>1</p36_subfield_3>
       <p36_subfield_4>61-155</p36_subfield_4>
       <p36_subfield_5>Poznań</p36_subfield_5>
       <p37>500600400</p37>
       <p38>test@test.pl</p38>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>