Pola formularza

Formularz: SFIWu Standardowy formularz informacyjny dotyczący umowy o uczestnictwo w systemie wymianyPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4500880</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pI_1>[pole wielowierszowe]</pI_1>
       <pI_2_subfield_0>[miejscowość]</pI_2_subfield_0>
       <pI_2_subfield_1>[ulica]</pI_2_subfield_1>
       <pI_2_subfield_2>[nr domu]</pI_2_subfield_2>
       <pI_2_subfield_3>[nr lokalu]</pI_2_subfield_3>
       <pI_2_subfield_4>[kod pocztowy]</pI_2_subfield_4>
       <pI_2_subfield_5>[poczta]</pI_2_subfield_5>
       <pI_3>[pole wielowierszowe]</pI_3>
       <pI_4_subfield_0>[miejscowość]</pI_4_subfield_0>
       <pI_4_subfield_1>[ulica]</pI_4_subfield_1>
       <pI_4_subfield_2>[nr domu]</pI_4_subfield_2>
       <pI_4_subfield_3>[nr lokalu]</pI_4_subfield_3>
       <pI_4_subfield_4>[kod pocztowy]</pI_4_subfield_4>
       <pI_4_subfield_5>[poczta]</pI_4_subfield_5>
       <pI_5>[pole wielowierszowe]</pI_5>
       <pI_6>[pole wielowierszowe]</pI_6>
       <pI_7>[Pole tekstowe]</pI_7>
       <pI_8>[data]</pI_8>
       <pI_8_4>[Pole kwoty]</pI_8_4>
       <pI_9>[pole wielowierszowe]</pI_9>
       <pI_13>[pole wielowierszowe]</pI_13>
       <pI_15> / TAK / NIE</pI_15>
       <pI_16>[pole wielowierszowe]</pI_16>
       <pI_17> / TAK / NIE</pI_17>
       <pI_18>[Pole tekstowe]</pI_18>
       <pI_19>[pole wielowierszowe]</pI_19>
       <pI_20>[pole wielowierszowe]</pI_20>
       <pI_21>[pole wielowierszowe]</pI_21>
       <pI_22>[pole wielowierszowe]</pI_22>
       <pI_23>[pole wielowierszowe]</pI_23>
       <pI_24>[pole wielowierszowe]</pI_24>
       <pI_25>[pole wielowierszowe]</pI_25>
       <pI_26>[pole wielowierszowe]</pI_26>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>SFIWu</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4500880</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pI_1>to jest pole wielowierszowe</pI_1>
       <pI_2_subfield_0>Poznań</pI_2_subfield_0>
       <pI_2_subfield_1>Strzelecka</pI_2_subfield_1>
       <pI_2_subfield_2>1</pI_2_subfield_2>
       <pI_2_subfield_3>1</pI_2_subfield_3>
       <pI_2_subfield_4>61-155</pI_2_subfield_4>
       <pI_2_subfield_5>Poznań</pI_2_subfield_5>
       <pI_3>to jest pole wielowierszowe</pI_3>
       <pI_4_subfield_0>Poznań</pI_4_subfield_0>
       <pI_4_subfield_1>Strzelecka</pI_4_subfield_1>
       <pI_4_subfield_2>1</pI_4_subfield_2>
       <pI_4_subfield_3>1</pI_4_subfield_3>
       <pI_4_subfield_4>61-155</pI_4_subfield_4>
       <pI_4_subfield_5>Poznań</pI_4_subfield_5>
       <pI_5>to jest pole wielowierszowe</pI_5>
       <pI_6>to jest pole wielowierszowe</pI_6>
       <pI_7>test pola tekstowego</pI_7>
       <pI_8>30-10-1990</pI_8>
       <pI_8_4>10</pI_8_4>
       <pI_9>to jest pole wielowierszowe</pI_9>
       <pI_13>to jest pole wielowierszowe</pI_13>
       <pI_15></pI_15>
       <pI_16>to jest pole wielowierszowe</pI_16>
       <pI_17></pI_17>
       <pI_18>test pola tekstowego</pI_18>
       <pI_19>to jest pole wielowierszowe</pI_19>
       <pI_20>to jest pole wielowierszowe</pI_20>
       <pI_21>to jest pole wielowierszowe</pI_21>
       <pI_22>to jest pole wielowierszowe</pI_22>
       <pI_23>to jest pole wielowierszowe</pI_23>
       <pI_24>to jest pole wielowierszowe</pI_24>
       <pI_25>to jest pole wielowierszowe</pI_25>
       <pI_26>to jest pole wielowierszowe</pI_26>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>