Pola formularza

Formularz: DoOTP Decyzja o odroczeniu terminu płatności podatkuPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4503045</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[miejsc]</p1>
       <p2>[data]</p2>
       <p10>[wpis_umowa]</p10>
       <p3>[nazwaPelna]</p3>
       <p8_subfield_0>[miejscowość]</p8_subfield_0>
       <p8_subfield_1>[ulica]</p8_subfield_1>
       <p8_subfield_2>[nr domu]</p8_subfield_2>
       <p8_subfield_3>[nr lokalu]</p8_subfield_3>
       <p9_subfield_0>[kod pocztowy]</p9_subfield_0>
       <p9_subfield_1>[poczta]</p9_subfield_1>
       <p11_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p11_subfield_>
       <p11_subfield_3>[nazwa pełna]</p11_subfield_3>
       <p11_subfield_2>[nazwisko]</p11_subfield_2>
       <p11_subfield_1>[imię]</p11_subfield_1>
       <p12_subfield_0>[miejscowość]</p12_subfield_0>
       <p12_subfield_1>[ulica]</p12_subfield_1>
       <p12_subfield_2>[nr domu]</p12_subfield_2>
       <p12_subfield_3>[nr lokalu]</p12_subfield_3>
       <p13_subfield_0>[kod pocztowy]</p13_subfield_0>
       <p13_subfield_1>[poczta]</p13_subfield_1>
       <p14>[fun]</p14>
       <p15>[fun]</p15>
       <p16>[data]</p16>
       <p19>[k]</p19>
       <p20>[data]</p20>
       <p17>[t]</p17>
       <p18>[t]</p18>
       <p21>[fun]</p21>
       <p22>[fun]</p22>
       <p23>[fun]</p23>
       <p24>[fun]</p24>
       <p25>[wpis_umowa]</p25>
       <p26>[fun]</p26>
       <p27>[wpis_umowa]</p27>
       <p28>[wpis_umowa]</p28>
       <p29>o ważnym interesie podatnika / o interesie publicznym</p29>
       <p30>[wpis_umowa]</p30>
       <p31>[wpis_umowa]</p31>
       <p32>[wpis_umowa]</p32>
       <p33>[fun]</p33>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>DoOTP</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4503045</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Poznań</p1>
       <p2>30-10-1990</p2>
       <p10></p10>
       <p3>Pełna nazwa testowa</p3>
       <p8_subfield_0>Poznań</p8_subfield_0>
       <p8_subfield_1>Strzelecka</p8_subfield_1>
       <p8_subfield_2>1</p8_subfield_2>
       <p8_subfield_3>1</p8_subfield_3>
       <p9_subfield_0>61-155</p9_subfield_0>
       <p9_subfield_1>Poznań</p9_subfield_1>
       <p11_subfield_>2</p11_subfield_>
       <p11_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p11_subfield_3>
       <p11_subfield_2>Kowalski</p11_subfield_2>
       <p11_subfield_1>Jan</p11_subfield_1>
       <p12_subfield_0>Poznań</p12_subfield_0>
       <p12_subfield_1>Strzelecka</p12_subfield_1>
       <p12_subfield_2>1</p12_subfield_2>
       <p12_subfield_3>1</p12_subfield_3>
       <p13_subfield_0>61-155</p13_subfield_0>
       <p13_subfield_1>Poznań</p13_subfield_1>
       <p14></p14>
       <p15></p15>
       <p16>30-10-1990</p16>
       <p19>10</p19>
       <p20>30-10-1990</p20>
       <p17>test pola tekstowego</p17>
       <p18>test pola tekstowego</p18>
       <p21></p21>
       <p22></p22>
       <p23></p23>
       <p24></p24>
       <p25></p25>
       <p26></p26>
       <p27></p27>
       <p28></p28>
       <p29>o ważnym interesie podatnika</p29>
       <p30></p30>
       <p31></p31>
       <p32></p32>
       <p33></p33>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>