Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: Ppwg (cło) (archiwalny) Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa na rachunek organu celnegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4503498</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pO1_1>[Pole 2-liniowe]</pO1_1>
       <pO1_3>[Pole tekstowe]</pO1_3>
       <pO4_>[Wartość wyboru w polu pO4. Dostępne wartości: 1 2 ]</pO4_>
       <pO5>[Pole kwoty]</pO5>
       <pO6>[Pole tekstowe]</pO6>
       <pO7_1>[Pole 2-liniowe]</pO7_1>
       <pO9>[Pole tekstowe]</pO9>
       <pO10>N:N / R:R / P:P / 1:1 / 2:2 / 3:3</pO10>
       <pO11>[Pole tekstowe]</pO11>
       <pO12>[Pole tekstowe]</pO12>
       <pO13>[Pole tekstowe]</pO13>
       <pO14>[data]</pO14>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>Ppwg (cło)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4503498</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pO1_1>1</pO1_1>
       <pO1_3>3</pO1_3>
       <pO4_>1</pO4_>
       <pO5>5</pO5>
       <pO6>6</pO6>
       <pO7_1>7</pO7_1>
       <pO9>9</pO9>
       <pO10>N</pO10>
       <pO11>11</pO11>
       <pO12>12</pO12>
       <pO13>13</pO13>
       <pO14>12</pO14>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>