Pola formularza

Formularz: UZPSF Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok obrotowyPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4504070</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[miejsc]</p1>
       <p2>[data]</p2>
       <p3>[nazwaPelna]</p3>
       <p4_subfield_0>[miejscowość]</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>[ulica]</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>[nr domu]</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>[nr lokalu]</p4_subfield_3>
       <p5_subfield_0>[kod pocztowy]</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>[poczta]</p5_subfield_1>
       <p6>[NIP]</p6>
       <p7>[wpis_umowa]</p7>
       <p8>[fun]</p8>
       <p9>[wpis_umowa]</p9>
       <p10>[fun]</p10>
       <p11>[miejsc]</p11>
       <p12>[data]</p12>
       <p13>[data]</p13>
       <p14>[k]</p14>
       <p15>[k]</p15>
       <p16>kalkulacyjnym / porównawczym</p16>
       <p17>zysku / straty</p17>
       <p18>[k]</p18>
       <p20>[k]</p20>
       <p21>[k]</p21>
       <p22>[k]</p22>
       <p23>pośrednią / bezpośrednią</p23>
       <p24>[k]</p24>
       <p25>[k]</p25>
       <p26>[wpis_umowa]</p26>
       <p27>[wpis_umowa]</p27>
       <p28>[wpis_umowa]</p28>
       <p29>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził / Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła</p29>
       <p30>przyjęta / odrzucona</p30>
       <p31>[wpis_umowa]</p31>
       <p32>za / przeciw</p32>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>UZPSF</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4504070</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Poznań</p1>
       <p2>30-10-1990</p2>
       <p3>Pełna nazwa testowa</p3>
       <p4_subfield_0>Poznań</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>Strzelecka</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>1</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>1</p4_subfield_3>
       <p5_subfield_0>61-155</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>Poznań</p5_subfield_1>
       <p6>8875155741</p6>
       <p7></p7>
       <p8></p8>
       <p9></p9>
       <p10></p10>
       <p11>Poznań</p11>
       <p12>30-10-1990</p12>
       <p13>30-10-1990</p13>
       <p14>10</p14>
       <p15>10</p15>
       <p16>kalkulacyjnym</p16>
       <p17>zysku</p17>
       <p18>10</p18>
       <p20>10</p20>
       <p21>10</p21>
       <p22>10</p22>
       <p23>pośrednią</p23>
       <p24>10</p24>
       <p25>10</p25>
       <p26></p26>
       <p27></p27>
       <p28></p28>
       <p29>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził</p29>
       <p30>przyjęta</p30>
       <p31></p31>
       <p32>za</p32>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>