Pola formularza

Formularz: ZABI (archiwalny) Zgłoszenie powołania administratora bezpieczeństwa informacji do rejestracji generalnemu inspektorowi ochrony danych osobowychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4504824</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p2>[data]</p2>
       <pA1>[pole wielowierszowe]</pA1>
       <pA2>[REGON]</pA2>
       <pA3_1>[Ulica]</pA3_1>
       <pA3_2>[NrDomu]</pA3_2>
       <pA3_4>[NrLokalu]</pA3_4>
       <pA3_5>[KodPocztowy]</pA3_5>
       <pA3_6>[Miejscowosc]</pA3_6>
       <pB1_subfield_0>[imię]</pB1_subfield_0>
       <pB1_subfield_1>[nazwisko]</pB1_subfield_1>
       <pB2_1>[PESEL]</pB2_1>
       <pB2_2>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pB2_2>
       <pB2_3>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pB2_3>
       <pB3_1>[Pole tekstowe]</pB3_1>
       <pB3_2>[Pole tekstowe]</pB3_2>
       <pB3_3>[Pole tekstowe]</pB3_3>
       <pB3_4>[Pole tekstowe]</pB3_4>
       <pB3_5>[miejscowość]</pB3_5>
       <pB4>[data]</pB4>
       <pc1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pc1>
       <pc2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pc2>
       <pc3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pc3>
       <pc4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pc4>
       <p1>[data]</p1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZABI</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4504824</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p2>30-10-1990</p2>
       <pA1>to jest pole wielowierszowe</pA1>
       <pA2>773461194</pA2>
       <pA3_1>Strzelecka</pA3_1>
       <pA3_2>1</pA3_2>
       <pA3_4>1</pA3_4>
       <pA3_5>61-155</pA3_5>
       <pA3_6>Poznań</pA3_6>
       <pB1_subfield_0>Jan</pB1_subfield_0>
       <pB1_subfield_1>Kowalski</pB1_subfield_1>
       <pB2_1>23050608219</pB2_1>
       <pB2_2>1</pB2_2>
       <pB2_3>NR-4321</pB2_3>
       <pB3_1>test pola tekstowego</pB3_1>
       <pB3_2>test pola tekstowego</pB3_2>
       <pB3_3>test pola tekstowego</pB3_3>
       <pB3_4>test pola tekstowego</pB3_4>
       <pB3_5>Poznań</pB3_5>
       <pB4>30-10-1990</pB4>
       <pc1>1</pc1>
       <pc2>1</pc2>
       <pc3>1</pc3>
       <pc4>1</pc4>
       <p1>30-10-1990</p1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>