Pola formularza

Formularz: ZABIo (archiwalny) Zgłoszenie odwołania administratora bezpieczeństwa informacji do rejestracji generalnemu inspektorowi ochrony danych osobowychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4504857</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p2>[data]</p2>
       <pA1>[pole wielowierszowe]</pA1>
       <pA2>[REGON]</pA2>
       <pA3_1>[Ulica]</pA3_1>
       <pA3_2>[NrDomu]</pA3_2>
       <pA3_4>[NrLokalu]</pA3_4>
       <pA3_5>[KodPocztowy]</pA3_5>
       <pA3_6>[Miejscowosc]</pA3_6>
       <pB1_subfield_0>[imię]</pB1_subfield_0>
       <pB1_subfield_1>[nazwisko]</pB1_subfield_1>
       <pB2_1>[PESEL]</pB2_1>
       <pB2_2>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pB2_2>
       <pB2_3>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pB2_3>
       <pC1>[data]</pC1>
       <pC2>[pole wielowierszowe]</pC2>
       <pC3>[data]</pC3>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZABIo</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4504857</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p2>30-10-1990</p2>
       <pA1>to jest pole wielowierszowe</pA1>
       <pA2>773461194</pA2>
       <pA3_1>Strzelecka</pA3_1>
       <pA3_2>1</pA3_2>
       <pA3_4>1</pA3_4>
       <pA3_5>61-155</pA3_5>
       <pA3_6>Poznań</pA3_6>
       <pB1_subfield_0>Jan</pB1_subfield_0>
       <pB1_subfield_1>Kowalski</pB1_subfield_1>
       <pB2_1>23050608219</pB2_1>
       <pB2_2>1</pB2_2>
       <pB2_3>NR-4321</pB2_3>
       <pC1>30-10-1990</pC1>
       <pC2>to jest pole wielowierszowe</pC2>
       <pC3>30-10-1990</pC3>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>