Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS ZAS-34 (archiwalny) Wniosek o zasiłek macierzyński za okres ustalony jako urlop ojcowskiPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4505789</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_subfield_0>[ID urzędu ZUS]</p1_subfield_0>
       <pI_1_1>[PESEL]</pI_1_1>
       <pI_1_2>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</pI_1_2>
       <pI_1_3>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pI_1_3>
       <pI_1_4>[nazwisko]</pI_1_4>
       <pI_1_5>[pierwszeImie]</pI_1_5>
       <pI_1_5_4>[dataUrodzenia]</pI_1_5_4>
       <pI_2_1>[KodPocztowy]</pI_2_1>
       <pI_2_2>[Poczta]</pI_2_2>
       <pI_2_3>[Gmina]</pI_2_3>
       <pI_2_4>[Miejscowosc]</pI_2_4>
       <pI_2_5>[Ulica]</pI_2_5>
       <pI_2_6>[NrDomu]</pI_2_6>
       <pI_2_7>[NrLokalu]</pI_2_7>
       <pI_2_8>[Telefon]</pI_2_8>
       <pI_2_9>[kraj]</pI_2_9>
       <pI_2_10>[Pole tekstowe]</pI_2_10>
       <pI_2_11>[kraj]</pI_2_11>
       <p2_1>[NIP]</p2_1>
       <p2_6>[nazwa]</p2_6>
       <p2_7>[nazwisko]</p2_7>
       <p2_8>[pierwszeImie]</p2_8>
       <p3_>[Wartość wyboru w polu p3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_>
       <p4_1>[nazwisko]</p4_1>
       <p4_2>[pierwszeImie]</p4_2>
       <p4_3>[dataUrodzenia]</p4_3>
       <p5_1>[nazwisko]</p5_1>
       <p5_2>[pierwszeImie]</p5_2>
       <p5_3>[dataUrodzenia]</p5_3>
       <p6_1>[nazwisko]</p6_1>
       <p6_2>[pierwszeImie]</p6_2>
       <p6_3>[dataUrodzenia]</p6_3>
       <p7_1>[nazwisko]</p7_1>
       <p7_2>[pierwszeImie]</p7_2>
       <p7_3>[dataUrodzenia]</p7_3>
       <p8>[data]</p8>
       <p9_>[Wartość wyboru w polu p9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p9_>
       <p10>[Pole tekstowe]</p10>
       <p11_>[Wartość wyboru w polu p11. Dostępne wartości: 1 2 ]</p11_>
       <p12>[Rachunek]</p12>
       <p13>[miejscowość]</p13>
       <p8_1>[Data wypełnienia]</p8_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS ZAS-34</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4505789</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_subfield_0>26</p1_subfield_0>
       <pI_1_1>23050608219</pI_1_1>
       <pI_1_2>1</pI_1_2>
       <pI_1_3>nr-test</pI_1_3>
       <pI_1_4>Kowalski</pI_1_4>
       <pI_1_5>Jan</pI_1_5>
       <pI_1_5_4>30-10-1985</pI_1_5_4>
       <pI_2_1>61-155</pI_2_1>
       <pI_2_2>Poznań</pI_2_2>
       <pI_2_3>Poznań</pI_2_3>
       <pI_2_4>Poznań</pI_2_4>
       <pI_2_5>Strzelecka</pI_2_5>
       <pI_2_6>1</pI_2_6>
       <pI_2_7>1</pI_2_7>
       <pI_2_8>500600400</pI_2_8>
       <pI_2_9>PL</pI_2_9>
       <pI_2_10>test pola tekstowego</pI_2_10>
       <pI_2_11>PL</pI_2_11>
       <p2_1>8875155741</p2_1>
       <p2_6>nazwa testowa</p2_6>
       <p2_7>Kowalski</p2_7>
       <p2_8>Jan</p2_8>
       <p3_>1</p3_>
       <p4_1>Kowalski</p4_1>
       <p4_2>Jan</p4_2>
       <p4_3>30-10-1985</p4_3>
       <p5_1>Kowalski</p5_1>
       <p5_2>Jan</p5_2>
       <p5_3>30-10-1985</p5_3>
       <p6_1>Kowalski</p6_1>
       <p6_2>Jan</p6_2>
       <p6_3>30-10-1985</p6_3>
       <p7_1>Kowalski</p7_1>
       <p7_2>Jan</p7_2>
       <p7_3>30-10-1985</p7_3>
       <p8>30-10-1990</p8>
       <p9_>1</p9_>
       <p10>test pola tekstowego</p10>
       <p11_>1</p11_>
       <p12>453054504926965134154839080720</p12>
       <p13>Poznań</p13>
       <p8_1>30-10-2014</p8_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>