Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: VAT-27 (1) (archiwalny) (miesięczna) Informacja podsumowująca / korekta informacji podsumowującej w obrocie krajowymPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4520494</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p4_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_2>
       <rect2722>[Nagłówek]</rect2722>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p4_1>[Miesiąc na druku]</p4_1>
       <p5>[Rok na druku]</p5>
       <p6_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_1>
       <p6_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_2>
       <p7>[pole wielowierszowe]</p7>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_>
       <p9_>[Wartość wyboru w polu p9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p9_>
       <p10_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p10_subfield_>
       <p10_subfield_4>[nazwa pełna]</p10_subfield_4>
       <p10_subfield_5>[REGON]</p10_subfield_5>
       <p10_subfield_1>[nazwisko]</p10_subfield_1>
       <p10_subfield_2>[imię]</p10_subfield_2>
       <p10_subfield_3>[data urodzenia]</p10_subfield_3>
       <rect1471>[Pole powtarzalne]</rect1471>
       <pCa>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pCa>
       <pCb>[pole wielowierszowe]</pCb>
       <pCc>[NIP]</pCc>
       <pCd>[Pole kwoty]</pCd>
       <pDa>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pDa>
       <pDb>[pole wielowierszowe]</pDb>
       <pDc>[NIP]</pDc>
       <pDd>[Pole kwoty]</pDd>
       <rect1472>[Pole powtarzalne]</rect1472>
       <rect1492>[Pole podziału sekcji]</rect1492>
       <p13>[pierwszeImiePrzedst]</p13>
       <p14>[nazwiskoPrzedst]</p14>
       <p15>[telefonPrzedst]</p15>
       <p16>[Data wypełnienia]</p16>
       <rect1493>[Pole podziału sekcji]</rect1493>
       <rect1494>[Pole podziału sekcji]</rect1494>
       <rect1495>[Koniec strony]</rect1495>
       <pageno2>[Numer strony]</pageno2>
       <pages2>[Liczba stron]</pages2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>VAT-27 (1)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4520494</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p4_2>10</p4_2>
       <rect2722></rect2722>
       <p1>8875155741</p1>
       <p4_1>09</p4_1>
       <p5>2013</p5>
       <p6_1>09</p6_1>
       <p6_2>09</p6_2>
       <p7>to jest pole wielowierszowe</p7>
       <p8_>1</p8_>
       <p9_>1</p9_>
       <p10_subfield_>2</p10_subfield_>
       <p10_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p10_subfield_4>
       <p10_subfield_5>773461194</p10_subfield_5>
       <p10_subfield_1>Kowalski</p10_subfield_1>
       <p10_subfield_2>Jan</p10_subfield_2>
       <p10_subfield_3>30-10-1985</p10_subfield_3>
       <rect1471></rect1471>
       <pCa>1</pCa>
       <pCb>to jest pole wielowierszowe</pCb>
       <pCc>8875155741</pCc>
       <pCd>10</pCd>
       <pDa>1</pDa>
       <pDb>to jest pole wielowierszowe</pDb>
       <pDc>8875155741</pDc>
       <pDd>10</pDd>
       <rect1472></rect1472>
       <rect1492></rect1492>
       <p13>Krzysztof</p13>
       <p14>Kowalczyk</p14>
       <p15>500600888</p15>
       <p16>1381474921000</p16>
       <rect1493></rect1493>
       <rect1494></rect1494>
       <rect1495></rect1495>
       <pageno2></pageno2>
       <pages2></pages2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>