Pola formularza

Formularz: UZSPP Uchwała zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie powołania prokurentaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4522263</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p3>[miejsc]</p3>
       <p4>[data]</p4>
       <p1>[wpis_umowa]</p1>
       <p2>[nazwaPelna]</p2>
       <p5>[fun]</p5>
       <p7>[wpis_umowa]</p7>
       <p6_subfield_0>[imię]</p6_subfield_0>
       <p6_subfield_1>[nazwisko]</p6_subfield_1>
       <p8_subfield_0>[imię]</p8_subfield_0>
       <p8_subfield_1>[nazwisko]</p8_subfield_1>
       <p11>[wpis_umowa]</p11>
       <p9_subfield_0>[imię]</p9_subfield_0>
       <p9_subfield_1>[nazwisko]</p9_subfield_1>
       <p12>[wpis_umowa]</p12>
       <p10_subfield_0>[imię]</p10_subfield_0>
       <p10_subfield_1>[nazwisko]</p10_subfield_1>
       <p13>[wpis_umowa]</p13>
       <p14>[data]</p14>
       <p16>Pana / Panią</p16>
       <p15_subfield_0>[imię]</p15_subfield_0>
       <p15_subfield_1>[nazwisko]</p15_subfield_1>
       <p17>zamieszkałego / zamieszkałą</p17>
       <p18_subfield_0>[miejscowość]</p18_subfield_0>
       <p18_subfield_1>[ulica]</p18_subfield_1>
       <p18_subfield_2>[nr domu]</p18_subfield_2>
       <p18_subfield_3>[nr lokalu]</p18_subfield_3>
       <p18_subfield_4>[kod pocztowy]</p18_subfield_4>
       <p18_subfield_5>[poczta]</p18_subfield_5>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>UZSPP</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4522263</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p3>Poznań</p3>
       <p4>30-10-1990</p4>
       <p1></p1>
       <p2>Pełna nazwa testowa</p2>
       <p5></p5>
       <p7></p7>
       <p6_subfield_0>Jan</p6_subfield_0>
       <p6_subfield_1>Kowalski</p6_subfield_1>
       <p8_subfield_0>Jan</p8_subfield_0>
       <p8_subfield_1>Kowalski</p8_subfield_1>
       <p11></p11>
       <p9_subfield_0>Jan</p9_subfield_0>
       <p9_subfield_1>Kowalski</p9_subfield_1>
       <p12></p12>
       <p10_subfield_0>Jan</p10_subfield_0>
       <p10_subfield_1>Kowalski</p10_subfield_1>
       <p13></p13>
       <p14>30-10-1990</p14>
       <p16>Pana</p16>
       <p15_subfield_0>Jan</p15_subfield_0>
       <p15_subfield_1>Kowalski</p15_subfield_1>
       <p17>zamieszkałego</p17>
       <p18_subfield_0>Poznań</p18_subfield_0>
       <p18_subfield_1>Strzelecka</p18_subfield_1>
       <p18_subfield_2>1</p18_subfield_2>
       <p18_subfield_3>1</p18_subfield_3>
       <p18_subfield_4>61-155</p18_subfield_4>
       <p18_subfield_5>Poznań</p18_subfield_5>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>