Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: DN-1 (2) (archiwalny) Deklaracja na podatek od nieruchomościPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4524226</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p3>[Rok na druku]</p3>
       <p4_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Urzędu Gminy]</p4_subfield_0>
       <p5_2>[miesiac]</p5_2>
       <p5_3>[rok]</p5_3>
       <p5_1_>[Wartość wyboru w polu p5_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5_1_>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 2 1 3 ]</p7_>
       <p8_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p8_subfield_>
       <p8_subfield_2>[nazwa skrócona]</p8_subfield_2>
       <p8_subfield_1>[nazwisko]</p8_subfield_1>
       <p9_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p9_subfield_>
       <p9_subfield_3>[nazwa skrócona]</p9_subfield_3>
       <p9_subfield_1>[imię]</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_2>[drugie imię]</p9_subfield_2>
       <p10>[REGON]</p10>
       <p11>[dataUrodzenia]</p11>
       <p12>[imieOjca]</p12>
       <p13>[imieMatki]</p13>
       <p14>[KodKraju]</p14>
       <p15>[Wojewodztwo]</p15>
       <p16>[Powiat]</p16>
       <p17>[Gmina]</p17>
       <p18>[Ulica]</p18>
       <p19>[NrDomu]</p19>
       <p20>[NrLokalu]</p20>
       <p21>[Miejscowosc]</p21>
       <p22>[KodPocztowy]</p22>
       <p23>[Poczta]</p23>
       <p24>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24>
       <p25_subfield_1>[Stawka podatku Pole p25 = p25_subfield_1 ]</p25_subfield_1>
       <p25_subfield_2>[Wpisz kwotę podatku, jeżeli nie ma być obliczana automatycznie przez program Pole p25 = p25_subfield_1 ]</p25_subfield_2>
       <p27>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27>
       <p28_subfield_1>[Stawka podatku Pole p28 = p28_subfield_1 ]</p28_subfield_1>
       <p28_subfield_2>[Wpisz kwotę podatku, jeżeli nie ma być obliczana automatycznie przez program Pole p28 = p28_subfield_1 ]</p28_subfield_2>
       <p30>[Pole integer - wartość liczbowa]</p30>
       <p31_subfield_1>[Stawka podatku Pole p31 = p31_subfield_1 ]</p31_subfield_1>
       <p31_subfield_2>[Wpisz kwotę podatku, jeżeli nie ma być obliczana automatycznie przez program Pole p31 = p31_subfield_1 ]</p31_subfield_2>
       <p34_subfield_1>[Stawka podatku Pole p34 = p34_subfield_1 ]</p34_subfield_1>
       <p34_subfield_2>[Wpisz kwotę podatku, jeżeli nie ma być obliczana automatycznie przez program Pole p34 = p34_subfield_1 ]</p34_subfield_2>
       <p36>[Pole integer - wartość liczbowa]</p36>
       <p37>[Pole integer - wartość liczbowa]</p37>
       <p39_subfield_1>[Stawka podatku Pole p39 = p39_subfield_1 ]</p39_subfield_1>
       <p39_subfield_2>[Wpisz kwotę podatku, jeżeli nie ma być obliczana automatycznie przez program Pole p39 = p39_subfield_1 ]</p39_subfield_2>
       <p41>[Pole integer - wartość liczbowa]</p41>
       <p42>[Pole integer - wartość liczbowa]</p42>
       <p44_subfield_1>[Stawka podatku Pole p44 = p44_subfield_1 ]</p44_subfield_1>
       <p44_subfield_2>[Wpisz kwotę podatku, jeżeli nie ma być obliczana automatycznie przez program Pole p44 = p44_subfield_1 ]</p44_subfield_2>
       <p46>[Pole integer - wartość liczbowa]</p46>
       <p47>[Pole integer - wartość liczbowa]</p47>
       <p49_subfield_1>[Stawka podatku Pole p49 = p49_subfield_1 ]</p49_subfield_1>
       <p49_subfield_2>[Wpisz kwotę podatku, jeżeli nie ma być obliczana automatycznie przez program Pole p49 = p49_subfield_1 ]</p49_subfield_2>
       <p51>[Pole integer - wartość liczbowa]</p51>
       <p52>[Pole integer - wartość liczbowa]</p52>
       <p54_subfield_1>[Stawka podatku Pole p54 = p54_subfield_1 ]</p54_subfield_1>
       <p54_subfield_2>[Wpisz kwotę podatku, jeżeli nie ma być obliczana automatycznie przez program Pole p54 = p54_subfield_1 ]</p54_subfield_2>
       <p56>[Pole integer - wartość liczbowa]</p56>
       <p57>[Pole integer - wartość liczbowa]</p57>
       <p58_subfield_1>[Budowle: Podstawa opodatkowania w zł - z dokładnością do 1 zł Pole p58 = zaokr(p58_subfield_1,0) ]</p58_subfield_1>
       <p58_subfield_2>[Wpisz kwotę podatku, jeżeli nie ma być obliczana automatycznie przez program Pole p58 = zaokr(p58_subfield_1,0) ]</p58_subfield_2>
       <p59>[Pole integer - wartość liczbowa]</p59>
       <p62>[Pole integer - wartość liczbowa]</p62>
       <p63_>[Wartość wyboru w polu p63. Dostępne wartości: 1 2 ]</p63_>
       <p64>[pierwszeImiePrzedst]</p64>
       <p65>[nazwiskoPrzedst]</p65>
       <p66>[Data wypełnienia]</p66>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>DN-1 (2)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4524226</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p3>2013</p3>
       <p4_subfield_0>5670</p4_subfield_0>
       <p5_2>9</p5_2>
       <p5_3></p5_3>
       <p5_1_>1</p5_1_>
       <p6_>1</p6_>
       <p7_>1</p7_>
       <p8_subfield_>2</p8_subfield_>
       <p8_subfield_2>nazwa testowa</p8_subfield_2>
       <p8_subfield_1>Kowalski</p8_subfield_1>
       <p9_subfield_>2</p9_subfield_>
       <p9_subfield_3>nazwa testowa</p9_subfield_3>
       <p9_subfield_1>Jan</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_2>Stefan</p9_subfield_2>
       <p10>773461194</p10>
       <p11>30-10-1985</p11>
       <p12>Stefan</p12>
       <p13>Danuta</p13>
       <p14>PL</p14>
       <p15>wielkopolskie</p15>
       <p16>poznański</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18>Strzelecka</p18>
       <p19>1</p19>
       <p20>1</p20>
       <p21>Poznań</p21>
       <p22>61-155</p22>
       <p23>Poznań</p23>
       <p24>10</p24>
       <p25_subfield_1>1</p25_subfield_1>
       <p25_subfield_2>1</p25_subfield_2>
       <p27>10</p27>
       <p28_subfield_1>1</p28_subfield_1>
       <p28_subfield_2>1</p28_subfield_2>
       <p30>10</p30>
       <p31_subfield_1>1</p31_subfield_1>
       <p31_subfield_2>1</p31_subfield_2>
       <p34_subfield_1>1</p34_subfield_1>
       <p34_subfield_2>1</p34_subfield_2>
       <p36>10</p36>
       <p37>10</p37>
       <p39_subfield_1>1</p39_subfield_1>
       <p39_subfield_2>1</p39_subfield_2>
       <p41>10</p41>
       <p42>10</p42>
       <p44_subfield_1>1</p44_subfield_1>
       <p44_subfield_2>1</p44_subfield_2>
       <p46>10</p46>
       <p47>10</p47>
       <p49_subfield_1>1</p49_subfield_1>
       <p49_subfield_2>1</p49_subfield_2>
       <p51>10</p51>
       <p52>10</p52>
       <p54_subfield_1>1</p54_subfield_1>
       <p54_subfield_2>1</p54_subfield_2>
       <p56>10</p56>
       <p57>10</p57>
       <p58_subfield_1>1</p58_subfield_1>
       <p58_subfield_2>1</p58_subfield_2>
       <p59>23</p59>
       <p62>10</p62>
       <p63_>1</p63_>
       <p64>Krzysztof</p64>
       <p65>Kowalczyk</p65>
       <p66>30-10-2014</p66>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>