Pola formularza

Formularz: ZOiS Zestawienie obrotów i saldPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4527282</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pI_1>[pole wielowierszowe]</pI_1>
       <pI_5>[pole wielowierszowe]</pI_5>
       <pI_2_subfield_0>[miejscowość]</pI_2_subfield_0>
       <pI_2_subfield_1>[ulica]</pI_2_subfield_1>
       <pI_2_subfield_2>[nr domu]</pI_2_subfield_2>
       <pI_2_subfield_3>[nr lokalu]</pI_2_subfield_3>
       <pI_2_subfield_4>[kod pocztowy]</pI_2_subfield_4>
       <pI_2_subfield_5>[poczta]</pI_2_subfield_5>
       <pI_3>[NIP]</pI_3>
       <pI_4>[REGON]</pI_4>
       <pII_1>[data]</pII_1>
       <pII_3>[Pole tekstowe]</pII_3>
       <pII_2>[data]</pII_2>
       <p1>[Pole tekstowe]</p1>
       <p2>[Pole tekstowe]</p2>
       <p3>[Pole kwoty]</p3>
       <p4>[Pole kwoty]</p4>
       <p5>[Pole kwoty]</p5>
       <p6>[Pole kwoty]</p6>
       <p7>[Pole kwoty]</p7>
       <p8>[Pole kwoty]</p8>
       <p9>[Pole kwoty]</p9>
       <p10>[Pole kwoty]</p10>
       <rect1471>[Pole powtarzalne]</rect1471>
       <rect1491_4>[Koniec strony]</rect1491_4>
       <pII_4>[data]</pII_4>
       <pII_5>[data]</pII_5>
       <pII_6>[data]</pII_6>
       <rect1491>[Koniec strony]</rect1491>
       <pageno2>[Numer strony]</pageno2>
       <pages2>[Liczba stron]</pages2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZOiS</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4527282</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pI_1>to jest pole wielowierszowe</pI_1>
       <pI_5>to jest pole wielowierszowe</pI_5>
       <pI_2_subfield_0>Poznań</pI_2_subfield_0>
       <pI_2_subfield_1>Strzelecka</pI_2_subfield_1>
       <pI_2_subfield_2>1</pI_2_subfield_2>
       <pI_2_subfield_3>1</pI_2_subfield_3>
       <pI_2_subfield_4>61-155</pI_2_subfield_4>
       <pI_2_subfield_5>Poznań</pI_2_subfield_5>
       <pI_3>8875155741</pI_3>
       <pI_4>773461194</pI_4>
       <pII_1>30-10-1990</pII_1>
       <pII_3>test pola tekstowego</pII_3>
       <pII_2>30-10-1990</pII_2>
       <p1>test pola tekstowego</p1>
       <p2>test pola tekstowego</p2>
       <p3>10</p3>
       <p4>10</p4>
       <p5>10</p5>
       <p6>10</p6>
       <p7>10</p7>
       <p8>10</p8>
       <p9>10</p9>
       <p10>10</p10>
       <rect1471></rect1471>
       <rect1491_4></rect1491_4>
       <pII_4>30-10-1990</pII_4>
       <pII_5>30-10-1990</pII_5>
       <pII_6>30-10-1990</pII_6>
       <rect1491></rect1491>
       <pageno2></pageno2>
       <pages2></pages2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>