Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: PP 88 (archiwalny) Pełnomocnictwo pocztowe - Poczta Polska S.A.Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4527730</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1_subfield_0>[imię]</p1_1_subfield_0>
       <p1_1_subfield_1>[nazwisko]</p1_1_subfield_1>
       <p1_2_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>[ulica korespondencji]</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_subfield_2>[nr domu korespondencji]</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</p1_2_subfield_3>
       <p1_2_subfield_4>[kod pocztowy korespondencji]</p1_2_subfield_4>
       <p1_2_subfield_5>[poczta korespondencji]</p1_2_subfield_5>
       <p2_1_subfield_0>[imię]</p2_1_subfield_0>
       <p2_1_subfield_1>[nazwisko]</p2_1_subfield_1>
       <p2_2_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</p2_2_subfield_0>
       <p2_2_subfield_1>[ulica korespondencji]</p2_2_subfield_1>
       <p2_2_subfield_2>[nr domu korespondencji]</p2_2_subfield_2>
       <p2_2_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</p2_2_subfield_3>
       <p2_2_subfield_4>[kod pocztowy korespondencji]</p2_2_subfield_4>
       <p2_2_subfield_5>[poczta korespondencji]</p2_2_subfield_5>
       <p3_1_subfield_0>[imię]</p3_1_subfield_0>
       <p3_1_subfield_1>[nazwisko]</p3_1_subfield_1>
       <p3_2_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</p3_2_subfield_0>
       <p3_2_subfield_1>[ulica korespondencji]</p3_2_subfield_1>
       <p3_2_subfield_2>[nr domu korespondencji]</p3_2_subfield_2>
       <p3_2_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</p3_2_subfield_3>
       <p3_2_subfield_4>[kod pocztowy korespondencji]</p3_2_subfield_4>
       <p3_2_subfield_5>[poczta korespondencji]</p3_2_subfield_5>
       <p4_1_subfield_0>[imię]</p4_1_subfield_0>
       <p4_1_subfield_1>[nazwisko]</p4_1_subfield_1>
       <p4_2_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</p4_2_subfield_0>
       <p4_2_subfield_1>[ulica korespondencji]</p4_2_subfield_1>
       <p4_2_subfield_2>[nr domu korespondencji]</p4_2_subfield_2>
       <p4_2_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</p4_2_subfield_3>
       <p4_2_subfield_4>[kod pocztowy korespondencji]</p4_2_subfield_4>
       <p4_2_subfield_5>[poczta korespondencji]</p4_2_subfield_5>
       <p5_1_subfield_0>[imię]</p5_1_subfield_0>
       <p5_1_subfield_1>[nazwisko]</p5_1_subfield_1>
       <p5_2_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</p5_2_subfield_0>
       <p5_2_subfield_1>[ulica korespondencji]</p5_2_subfield_1>
       <p5_2_subfield_2>[nr domu korespondencji]</p5_2_subfield_2>
       <p5_2_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</p5_2_subfield_3>
       <p5_2_subfield_4>[kod pocztowy korespondencji]</p5_2_subfield_4>
       <p5_2_subfield_5>[poczta korespondencji]</p5_2_subfield_5>
       <p6_1_subfield_0>[imię]</p6_1_subfield_0>
       <p6_1_subfield_1>[nazwisko]</p6_1_subfield_1>
       <p6_2_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</p6_2_subfield_0>
       <p6_2_subfield_1>[ulica korespondencji]</p6_2_subfield_1>
       <p6_2_subfield_2>[nr domu korespondencji]</p6_2_subfield_2>
       <p6_2_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</p6_2_subfield_3>
       <p6_2_subfield_4>[kod pocztowy korespondencji]</p6_2_subfield_4>
       <p6_2_subfield_5>[poczta korespondencji]</p6_2_subfield_5>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p8>[Pole tekstowe]</p8>
       <p9>[Pole tekstowe]</p9>
       <p_10_1>[data]</p_10_1>
       <p_10_2>[data]</p_10_2>
       <p11_>[Wartość wyboru w polu p11. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 ]</p11_>
       <p12>[Pole tekstowe]</p12>
       <p13_>[Wartość wyboru w polu p13. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_>
       <p14>[Pole tekstowe]</p14>
       <p15_1>[pole wielowierszowe]</p15_1>
       <p15_2_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</p15_2_subfield_0>
       <p15_2_subfield_1>[ulica korespondencji]</p15_2_subfield_1>
       <p15_2_subfield_2>[nr domu korespondencji]</p15_2_subfield_2>
       <p15_2_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</p15_2_subfield_3>
       <p15_2_subfield_4>[kod pocztowy korespondencji]</p15_2_subfield_4>
       <p15_2_subfield_5>[poczta korespondencji]</p15_2_subfield_5>
       <p16>[Miejscowość wypełnienia]</p16>
       <p17>[Data wypełnienia]</p17>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PP 88</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4527730</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1_subfield_0>Jan</p1_1_subfield_0>
       <p1_1_subfield_1>Kowalski</p1_1_subfield_1>
       <p1_2_subfield_0>Poznań</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>Półwiejska</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_subfield_2>1</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_3>1</p1_2_subfield_3>
       <p1_2_subfield_4>61-155</p1_2_subfield_4>
       <p1_2_subfield_5>Poznań</p1_2_subfield_5>
       <p2_1_subfield_0>Jan</p2_1_subfield_0>
       <p2_1_subfield_1>Kowalski</p2_1_subfield_1>
       <p2_2_subfield_0>Poznań</p2_2_subfield_0>
       <p2_2_subfield_1>Półwiejska</p2_2_subfield_1>
       <p2_2_subfield_2>1</p2_2_subfield_2>
       <p2_2_subfield_3>1</p2_2_subfield_3>
       <p2_2_subfield_4>61-155</p2_2_subfield_4>
       <p2_2_subfield_5>Poznań</p2_2_subfield_5>
       <p3_1_subfield_0>Jan</p3_1_subfield_0>
       <p3_1_subfield_1>Kowalski</p3_1_subfield_1>
       <p3_2_subfield_0>Poznań</p3_2_subfield_0>
       <p3_2_subfield_1>Półwiejska</p3_2_subfield_1>
       <p3_2_subfield_2>1</p3_2_subfield_2>
       <p3_2_subfield_3>1</p3_2_subfield_3>
       <p3_2_subfield_4>61-155</p3_2_subfield_4>
       <p3_2_subfield_5>Poznań</p3_2_subfield_5>
       <p4_1_subfield_0>Jan</p4_1_subfield_0>
       <p4_1_subfield_1>Kowalski</p4_1_subfield_1>
       <p4_2_subfield_0>Poznań</p4_2_subfield_0>
       <p4_2_subfield_1>Półwiejska</p4_2_subfield_1>
       <p4_2_subfield_2>1</p4_2_subfield_2>
       <p4_2_subfield_3>1</p4_2_subfield_3>
       <p4_2_subfield_4>61-155</p4_2_subfield_4>
       <p4_2_subfield_5>Poznań</p4_2_subfield_5>
       <p5_1_subfield_0>Jan</p5_1_subfield_0>
       <p5_1_subfield_1>Kowalski</p5_1_subfield_1>
       <p5_2_subfield_0>Poznań</p5_2_subfield_0>
       <p5_2_subfield_1>Półwiejska</p5_2_subfield_1>
       <p5_2_subfield_2>1</p5_2_subfield_2>
       <p5_2_subfield_3>1</p5_2_subfield_3>
       <p5_2_subfield_4>61-155</p5_2_subfield_4>
       <p5_2_subfield_5>Poznań</p5_2_subfield_5>
       <p6_1_subfield_0>Jan</p6_1_subfield_0>
       <p6_1_subfield_1>Kowalski</p6_1_subfield_1>
       <p6_2_subfield_0>Poznań</p6_2_subfield_0>
       <p6_2_subfield_1>Półwiejska</p6_2_subfield_1>
       <p6_2_subfield_2>1</p6_2_subfield_2>
       <p6_2_subfield_3>1</p6_2_subfield_3>
       <p6_2_subfield_4>61-155</p6_2_subfield_4>
       <p6_2_subfield_5>Poznań</p6_2_subfield_5>
       <p7_>1</p7_>
       <p8>test pola tekstowego</p8>
       <p9>test pola tekstowego</p9>
       <p_10_1>30-10-1990</p_10_1>
       <p_10_2>30-10-1990</p_10_2>
       <p11_>1</p11_>
       <p12>test pola tekstowego</p12>
       <p13_>1</p13_>
       <p14>test pola tekstowego</p14>
       <p15_1>to jest pole wielowierszowe</p15_1>
       <p15_2_subfield_0>Poznań</p15_2_subfield_0>
       <p15_2_subfield_1>Półwiejska</p15_2_subfield_1>
       <p15_2_subfield_2>1</p15_2_subfield_2>
       <p15_2_subfield_3>1</p15_2_subfield_3>
       <p15_2_subfield_4>61-155</p15_2_subfield_4>
       <p15_2_subfield_5>Poznań</p15_2_subfield_5>
       <p16>Poznań</p16>
       <p17>30-10-2014</p17>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>