Pola formularza

Formularz: PPI Pełnomocnictwo pocztowe - InpostPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4527758</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Pole tekstowe]</p1>
       <p2_1_subfield_0>[imię]</p2_1_subfield_0>
       <p2_1_subfield_1>[nazwisko]</p2_1_subfield_1>
       <p2_2>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</p2_2>
       <p2_3>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p2_3>
       <p2_4_subfield_0>[imię]</p2_4_subfield_0>
       <p2_4_subfield_1>[nazwisko]</p2_4_subfield_1>
       <p2_5>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</p2_5>
       <p2_6>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p2_6>
       <p2_7_subfield_0>[imię]</p2_7_subfield_0>
       <p2_7_subfield_1>[nazwisko]</p2_7_subfield_1>
       <p2_8>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</p2_8>
       <p2_9>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p2_9>
       <p3_1_subfield_0>[imię]</p3_1_subfield_0>
       <p3_1_subfield_1>[nazwisko]</p3_1_subfield_1>
       <p3_2>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</p3_2>
       <p3_3>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p3_3>
       <p3_4_subfield_0>[imię]</p3_4_subfield_0>
       <p3_4_subfield_1>[nazwisko]</p3_4_subfield_1>
       <p3_5>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</p3_5>
       <p3_6>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p3_6>
       <p3_7_subfield_0>[imię]</p3_7_subfield_0>
       <p3_7_subfield_1>[nazwisko]</p3_7_subfield_1>
       <p3_8>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</p3_8>
       <p3_9>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p3_9>
       <p5>[data]</p5>
       <p6>[data]</p6>
       <p4_>[Wartość wyboru w polu p4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 ]</p7_>
       <p8>[Pole tekstowe]</p8>
       <p9>[Pole tekstowe]</p9>
       <p10>[pole wielowierszowe]</p10>
       <p11_subfield_0>[Kod Pocztowy]</p11_subfield_0>
       <p11_subfield_1>[miejscowość]</p11_subfield_1>
       <p11_subfield_2>[ulica]</p11_subfield_2>
       <p11_subfield_3>[nr domu]</p11_subfield_3>
       <p11_subfield_4>[nr lokalu]</p11_subfield_4>
       <p12>[miejscowość]</p12>
       <p13>[Data wypełnienia]</p13>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PPI</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4527758</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>test pola tekstowego</p1>
       <p2_1_subfield_0>Jan</p2_1_subfield_0>
       <p2_1_subfield_1>Kowalski</p2_1_subfield_1>
       <p2_2>1</p2_2>
       <p2_3>nr-test</p2_3>
       <p2_4_subfield_0>Jan</p2_4_subfield_0>
       <p2_4_subfield_1>Kowalski</p2_4_subfield_1>
       <p2_5>1</p2_5>
       <p2_6>nr-test</p2_6>
       <p2_7_subfield_0>Jan</p2_7_subfield_0>
       <p2_7_subfield_1>Kowalski</p2_7_subfield_1>
       <p2_8>1</p2_8>
       <p2_9>nr-test</p2_9>
       <p3_1_subfield_0>Jan</p3_1_subfield_0>
       <p3_1_subfield_1>Kowalski</p3_1_subfield_1>
       <p3_2>1</p3_2>
       <p3_3>nr-test</p3_3>
       <p3_4_subfield_0>Jan</p3_4_subfield_0>
       <p3_4_subfield_1>Kowalski</p3_4_subfield_1>
       <p3_5>1</p3_5>
       <p3_6>nr-test</p3_6>
       <p3_7_subfield_0>Jan</p3_7_subfield_0>
       <p3_7_subfield_1>Kowalski</p3_7_subfield_1>
       <p3_8>1</p3_8>
       <p3_9>nr-test</p3_9>
       <p5>30-10-1990</p5>
       <p6>30-10-1990</p6>
       <p4_>1</p4_>
       <p7_>1</p7_>
       <p8>test pola tekstowego</p8>
       <p9>test pola tekstowego</p9>
       <p10>to jest pole wielowierszowe</p10>
       <p11_subfield_0>61-155</p11_subfield_0>
       <p11_subfield_1>Poznań</p11_subfield_1>
       <p11_subfield_2>Strzelecka</p11_subfield_2>
       <p11_subfield_3>1</p11_subfield_3>
       <p11_subfield_4>1</p11_subfield_4>
       <p12>Poznań</p12>
       <p13>30-10-2014</p13>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>