Pola formularza

Formularz: VIU-D (1) Deklaracja dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury unijnej (OSS)Import danych w formacie XML e-Deklaracji

 • Dane tego formularza można wczytać za pomocą XML z systemu e-Deklaracji. Link do pliku XSD: http://crd.gov.pl/wzor/2015/02/25/2102/schemat.xsd

Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4531231</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p6_4>[Pole tekstowe]</p6_4>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4>
       <p5>[rok]</p5>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p8>[Data wypełnienia]</p8>
       <p9_>[Wartość wyboru w polu p9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p9_>
       <p10>[pole wielowierszowe]</p10>
       <p11>[data]</p11>
       <p12>[data]</p12>
       <rect528>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect528>
       <rect1257_0>[Pole tekstowe]</rect1257_0>
       <rect528_4>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect528_4>
       <rect1257_4>[Pole tekstowe]</rect1257_4>
       <rect1257>[Pole tekstowe]</rect1257>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>VIU-D (1)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4531231</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p6_4>test pola tekstowego</p6_4>
       <p1>8875155741</p1>
       <p4>10</p4>
       <p5></p5>
       <p7_>1</p7_>
       <p8>30-10-2014</p8>
       <p9_>1</p9_>
       <p10>to jest pole wielowierszowe</p10>
       <p11>30-10-1990</p11>
       <p12>30-10-1990</p12>
       <rect528></rect528>
       <rect1257_0>test pola tekstowego</rect1257_0>
       <rect528_4></rect528_4>
       <rect1257_4>test pola tekstowego</rect1257_4>
       <rect1257>test pola tekstowego</rect1257>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>