Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: CIT-8A (9) (archiwalny) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4539304</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p4>[data]</p4>
       <p5>[data]</p5>
       <p6_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p6_subfield_0>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p8>[nazwaPelna]</p8>
       <p8_1>[REGON]</p8_1>
       <p9>[KodKraju]</p9>
       <p10>[Wojewodztwo]</p10>
       <p11>[Powiat]</p11>
       <p12>[Gmina]</p12>
       <p13>[Ulica]</p13>
       <p14>[NrDomu]</p14>
       <p15>[NrLokalu]</p15>
       <p16>[Miejscowosc]</p16>
       <p17>[KodPocztowy]</p17>
       <p18>[Poczta]</p18>
       <p19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19>
       <p20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20>
       <p21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21>
       <p22_>[Wartość wyboru w polu p22. Dostępne wartości: 1 2 ]</p22_>
       <p23>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p23>
       <p24>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p24>
       <p25>[Pole kwoty]</p25>
       <p26>[Pole kwoty]</p26>
       <p29_subfield_1>[Obliczenia darowizn zgodnie z art.18 ust.1 pkt 1 ustawy Pole p29 = ograniczDo(p29_subfield_1,p27*0.1) ]</p29_subfield_1>
       <p30_subfield_1>[Odliczenia darowizn na cele kultu religijnego zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 7 ustawy Pole p30 = ograniczDo(p30_subfield_1,p27*0.1-p29) ]</p30_subfield_1>
       <p31_subfield_1>[Odliczenia darowizn na podstawie odrębnych ustaw Pole p31 = ograniczDo(p31_subfield_1, p27-p29-p30) ]</p31_subfield_1>
       <p33>[pole wielowierszowe]</p33>
       <p34_subfield_1>[Inne odliczenia od dochodu Pole p34 = ograniczDo(p34_subfield_1, p27-p32) ]</p34_subfield_1>
       <p37_subfield_1>[Wydatki na nabycie nowej technologii Pole p37 = jezeli(p37_subfield_1>p36,p36,p37_subfield_1) ]</p37_subfield_1>
       <p38>[Pole kwoty]</p38>
       <p41>[Pole kwoty]</p41>
       <p45>[Pole kwoty]</p45>
       <p47_subfield_1>[Odliczenia od podatku zgodnie z art.20 ustawy Pole p47 = ograniczDo(p47_subfield_1, p46) ]</p47_subfield_1>
       <p48>[pole wielowierszowe]</p48>
       <p49_subfield_1>[Obniżki z innych tytułów Pole p49 = ograniczDo(p49_subfield_1,p46-p47) ]</p49_subfield_1>
       <p52>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p52>
       <p53>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p53>
       <p54>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p54>
       <p55>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p55>
       <p56>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p56>
       <p57>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p57>
       <p58>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p58>
       <p59>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p59>
       <p60>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p60>
       <p61>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p61>
       <p62>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p62>
       <p63>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p63>
       <p64>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p64>
       <p65>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p65>
       <p66>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p66>
       <p67>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p67>
       <p68>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p68>
       <p69>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p69>
       <p70>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p70>
       <p71>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p71>
       <p72>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p72>
       <p73>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p73>
       <p74>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p74>
       <p78>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p78>
       <p81>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p81>
       <p82>[NIP]</p82>
       <p83>[nazwaPelna]</p83>
       <p84>[KodKraju]</p84>
       <p85>[Wojewodztwo]</p85>
       <p86>[Powiat]</p86>
       <p87>[Gmina]</p87>
       <p88>[Ulica]</p88>
       <p89>[NrDomu]</p89>
       <p90>[NrLokalu]</p90>
       <p91>[Miejscowosc]</p91>
       <p92>[KodPocztowy]</p92>
       <p93>[Poczta]</p93>
       <p94_1>[pierwszeImiePrzedst]</p94_1>
       <p94_2>[nazwiskoPrzedst]</p94_2>
       <p96>[Data wypełnienia]</p96>
       <p97>[telefonPrzedst]</p97>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>CIT-8A (9)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4539304</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p4>30-10-1990</p4>
       <p5>30-10-1990</p5>
       <p6_subfield_0>3022</p6_subfield_0>
       <p7_>1</p7_>
       <p8>Pełna nazwa testowa</p8>
       <p8_1>773461194</p8_1>
       <p9>PL</p9>
       <p10>wielkopolskie</p10>
       <p11>poznański</p11>
       <p12>Poznań</p12>
       <p13>Strzelecka</p13>
       <p14>1</p14>
       <p15>1</p15>
       <p16>Poznań</p16>
       <p17>61-155</p17>
       <p18>Poznań</p18>
       <p19>10</p19>
       <p20>10</p20>
       <p21>10</p21>
       <p22_>1</p22_>
       <p23>10</p23>
       <p24>10</p24>
       <p25>1000</p25>
       <p26>500</p26>
       <p29_subfield_1>1</p29_subfield_1>
       <p30_subfield_1>1</p30_subfield_1>
       <p31_subfield_1>1</p31_subfield_1>
       <p33>to jest pole wielowierszowe</p33>
       <p34_subfield_1>1</p34_subfield_1>
       <p37_subfield_1>1</p37_subfield_1>
       <p38>400</p38>
       <p41>200</p41>
       <p45>10</p45>
       <p47_subfield_1>1</p47_subfield_1>
       <p48>to jest pole wielowierszowe</p48>
       <p49_subfield_1>1</p49_subfield_1>
       <p52>1</p52>
       <p53>1</p53>
       <p54>1</p54>
       <p55>1</p55>
       <p56>1</p56>
       <p57>1</p57>
       <p58>1</p58>
       <p59>1</p59>
       <p60>1</p60>
       <p61>1</p61>
       <p62>1</p62>
       <p63>1</p63>
       <p64>1</p64>
       <p65>1</p65>
       <p66>1</p66>
       <p67>1</p67>
       <p68>1</p68>
       <p69>1</p69>
       <p70>1</p70>
       <p71>1</p71>
       <p72>1</p72>
       <p73>1</p73>
       <p74>1</p74>
       <p78>100</p78>
       <p81>10</p81>
       <p82>8875155741</p82>
       <p83>Pełna nazwa testowa</p83>
       <p84>PL</p84>
       <p85>wielkopolskie</p85>
       <p86>poznański</p86>
       <p87>Poznań</p87>
       <p88>Strzelecka</p88>
       <p89>1</p89>
       <p90>1</p90>
       <p91>Poznań</p91>
       <p92>61-155</p92>
       <p93>Poznań</p93>
       <p94_1>Krzysztof</p94_1>
       <p94_2>Kowalczyk</p94_2>
       <p96>30-10-2014</p96>
       <p97>500600888</p97>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>