Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: CIT-8B (8) (archiwalny) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4539367</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p3>[data]</p3>
       <p4>[data]</p4>
       <p5_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p5_subfield_0>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p7>[nazwaPelna]</p7>
       <p7_1>[REGON]</p7_1>
       <p8>[KodKraju]</p8>
       <p9>[Wojewodztwo]</p9>
       <p10>[Powiat]</p10>
       <p11>[Gmina]</p11>
       <p12>[Ulica]</p12>
       <p13>[NrDomu]</p13>
       <p14>[NrLokalu]</p14>
       <p15>[Miejscowosc]</p15>
       <p16>[KodPocztowy]</p16>
       <p17>[Poczta]</p17>
       <p18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p18>
       <p19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19>
       <p20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20>
       <p21_>[Wartość wyboru w polu p21. Dostępne wartości: 1 2 ]</p21_>
       <p22>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p22>
       <p23>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p23>
       <p24>[Pole kwoty]</p24>
       <p25>[Pole kwoty]</p25>
       <p28>[rok]</p28>
       <p29>[Pole kwoty]</p29>
       <p30>[rok]</p30>
       <p31>[Pole kwoty]</p31>
       <p32>[rok]</p32>
       <p33>[Pole kwoty]</p33>
       <p34>[rok]</p34>
       <p35>[Pole kwoty]</p35>
       <p36>[rok]</p36>
       <p37>[Pole kwoty]</p37>
       <p39_subfield_1>[Obliczenie darowizn zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy Pole p39 = ograniczDo(p39_subfield_1,p26*0.1) ]</p39_subfield_1>
       <p40_subfield_1>[Obliczenie darowizn na cele kultu religijnego, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 7 ustawy Pole p40 = ograniczDo(p40_subfield_1,p26*0.1-p39) ]</p40_subfield_1>
       <p41_subfield_1>[Odliczenia darowizn na podstawie odrębnych ustaw Pole p41 = ograniczDo(p41_subfield_1,p26-p38-p39-p40) ]</p41_subfield_1>
       <p43>[pole wielowierszowe]</p43>
       <p44_subfield_1>[Inne odliczenia od dochodu Pole p44 = ograniczDo(p44_subfield_1,p26-p38-p42) ]</p44_subfield_1>
       <p47_subfield_1>[Wydatki na nabycie nowej technologii Pole p47 = ograniczDo(p47_subfield_1,p46) ]</p47_subfield_1>
       <p48>[Pole kwoty]</p48>
       <p51>[Pole kwoty]</p51>
       <p55>[Pole kwoty]</p55>
       <p57_subfield_1>[Odliczenia od podatku zgodnie z art. 20 ustawy Pole p57 = ograniczDo(p57_subfield_1,p56) ]</p57_subfield_1>
       <p58>[pole wielowierszowe]</p58>
       <p59_subfield_1>[Obniżki z innych tytułów Pole p59 = ograniczDo(p59_subfield_1,p56-p57) ]</p59_subfield_1>
       <p62>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p62>
       <p63>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p63>
       <p64>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p64>
       <p65>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p65>
       <p66>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p66>
       <p67>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p67>
       <p68>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p68>
       <p69>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p69>
       <p70>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p70>
       <p71>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p71>
       <p72>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p72>
       <p73>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p73>
       <p74>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p74>
       <p75>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p75>
       <p76>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p76>
       <p77>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p77>
       <p78>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p78>
       <p79>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p79>
       <p80>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p80>
       <p81>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p81>
       <p82>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p82>
       <p83>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p83>
       <p84>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p84>
       <p88>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p88>
       <p91>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p91>
       <p92>[NIP]</p92>
       <p93>[nazwaPelna]</p93>
       <p94>[KodKraju]</p94>
       <p95>[Wojewodztwo]</p95>
       <p96>[Powiat]</p96>
       <p97>[Gmina]</p97>
       <p98>[Ulica]</p98>
       <p99>[NrDomu]</p99>
       <p100>[NrLokalu]</p100>
       <p101>[Miejscowosc]</p101>
       <p102>[KodPocztowy]</p102>
       <p103>[Poczta]</p103>
       <p104_subfield_0>[imię przedstawiciela]</p104_subfield_0>
       <p104_subfield_1>[nazwisko przedstawiciela]</p104_subfield_1>
       <p106>[Data wypełnienia]</p106>
       <p107>[telefonPrzedst]</p107>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>CIT-8B (8)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4539367</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p3>30-10-1990</p3>
       <p4>30-10-1990</p4>
       <p5_subfield_0>3022</p5_subfield_0>
       <p6_>1</p6_>
       <p7>Pełna nazwa testowa</p7>
       <p7_1>773461194</p7_1>
       <p8>PL</p8>
       <p9>wielkopolskie</p9>
       <p10>poznański</p10>
       <p11>Poznań</p11>
       <p12>Strzelecka</p12>
       <p13>1</p13>
       <p14>1</p14>
       <p15>Poznań</p15>
       <p16>61-155</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18>10</p18>
       <p19>10</p19>
       <p20>10</p20>
       <p21_>1</p21_>
       <p22>10</p22>
       <p23>10</p23>
       <p24>50</p24>
       <p25>10</p25>
       <p28></p28>
       <p29>100</p29>
       <p30></p30>
       <p31>100</p31>
       <p32></p32>
       <p33>100</p33>
       <p34></p34>
       <p35>100</p35>
       <p36></p36>
       <p37>100</p37>
       <p39_subfield_1>1</p39_subfield_1>
       <p40_subfield_1>1</p40_subfield_1>
       <p41_subfield_1>1</p41_subfield_1>
       <p43>to jest pole wielowierszowe</p43>
       <p44_subfield_1>1</p44_subfield_1>
       <p47_subfield_1>1</p47_subfield_1>
       <p48>300</p48>
       <p51>100</p51>
       <p55>375</p55>
       <p57_subfield_1>1</p57_subfield_1>
       <p58>to jest pole wielowierszowe</p58>
       <p59_subfield_1>1</p59_subfield_1>
       <p62>1</p62>
       <p63>1</p63>
       <p64>1</p64>
       <p65>1</p65>
       <p66>1</p66>
       <p67>1</p67>
       <p68>1</p68>
       <p69>1</p69>
       <p70>1</p70>
       <p71>1</p71>
       <p72>1</p72>
       <p73>1</p73>
       <p74>1</p74>
       <p75>1</p75>
       <p76>1</p76>
       <p77>1</p77>
       <p78>1</p78>
       <p79>1</p79>
       <p80>1</p80>
       <p81>1</p81>
       <p82>1</p82>
       <p83>1</p83>
       <p84>1</p84>
       <p88>20</p88>
       <p91>20</p91>
       <p92>8875155741</p92>
       <p93>Pełna nazwa testowa</p93>
       <p94>PL</p94>
       <p95>wielkopolskie</p95>
       <p96>poznański</p96>
       <p97>Poznań</p97>
       <p98>Strzelecka</p98>
       <p99>1</p99>
       <p100>1</p100>
       <p101>Poznań</p101>
       <p102>61-155</p102>
       <p103>Poznań</p103>
       <p104_subfield_0>Krzysztof</p104_subfield_0>
       <p104_subfield_1>Kowalczyk</p104_subfield_1>
       <p106>30-10-2014</p106>
       <p107>500600888</p107>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>