Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: PB-1 (archiwalny) Wniosek o pozwolenie na budowęPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4543765</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p3>[Data wypełnienia]</p3>
       <p4>[miejscowość]</p4>
       <p5>[pole wielowierszowe]</p5>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_>
       <p9>[Pole tekstowe]</p9>
       <p10>[pierwszeImie]</p10>
       <p11>[nazwisko]</p11>
       <p12>[nazwaPelna]</p12>
       <p13>[KodKraju]</p13>
       <p14>[Wojewodztwo]</p14>
       <p15>[Powiat]</p15>
       <p16>[Gmina]</p16>
       <p17>[Ulica]</p17>
       <p18>[NrDomu]</p18>
       <p19>[NrLokalu]</p19>
       <p20>[Miejscowosc]</p20>
       <p21>[KodPocztowy]</p21>
       <p22>[KrajKor]</p22>
       <p23>[WojewodztwoKor]</p23>
       <p24>[PowiatKor]</p24>
       <p25>[GminaKor]</p25>
       <p26>[UlicaKor]</p26>
       <p27>[NrDomuKor]</p27>
       <p28>[NrLokaluKor]</p28>
       <p29>[MiejscowoscKor]</p29>
       <p30>[KodPocztowyKor]</p30>
       <p31>[Telefon]</p31>
       <p32>[Mail]</p32>
       <p33_>[Wartość wyboru w polu p33. Dostępne wartości: 1 2 ]</p33_>
       <p34>[Pole tekstowe]</p34>
       <p35>[pierwszeImie]</p35>
       <p36>[nazwisko]</p36>
       <p37>[KodKraju]</p37>
       <p38>[Wojewodztwo]</p38>
       <p39>[Powiat]</p39>
       <p40>[Gmina]</p40>
       <p41>[Ulica]</p41>
       <p42>[NrDomu]</p42>
       <p43>[NrLokalu]</p43>
       <p44>[Miejscowosc]</p44>
       <p45>[KodPocztowy]</p45>
       <p46>[KrajKor]</p46>
       <p47>[WojewodztwoKor]</p47>
       <p48>[PowiatKor]</p48>
       <p49>[GminaKor]</p49>
       <p50>[UlicaKor]</p50>
       <p51>[NrDomuKor]</p51>
       <p52>[NrLokaluKor]</p52>
       <p53>[MiejscowoscKor]</p53>
       <p54>[KodPocztowyKor]</p54>
       <p55>[Telefon]</p55>
       <p56>[Mail]</p56>
       <p57_>[Wartość wyboru w polu p57. Dostępne wartości: 1 2 ]</p57_>
       <p59>[pole wielowierszowe]</p59>
       <p60_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p60_1>
       <p60_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p60_2>
       <p60_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p60_3>
       <p60_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p60_4>
       <p60_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p60_5>
       <p60_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p60_6>
       <p66>[pole wielowierszowe]</p66>
       <p67>[pole wielowierszowe]</p67>
       <p68>[województwo]</p68>
       <p69>[powiat]</p69>
       <p70>[gmina]</p70>
       <p71>[miejscowość]</p71>
       <p72>[Pole tekstowe]</p72>
       <p73>[Pole tekstowe]</p73>
       <p74>[Pole tekstowe]</p74>
       <p75>[Pole tekstowe]</p75>
       <p76>[Pole tekstowe]</p76>
       <p77>[Pole tekstowe]</p77>
       <p78_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p78_1>
       <p78_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p78_2>
       <p78_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p78_3>
       <p78_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p78_4>
       <p82_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p82_1>
       <p82_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p82_2>
       <p82_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p82_3>
       <p82_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p82_4>
       <p82_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p82_5>
       <p87_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p87_1>
       <p87_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p87_2>
       <p87_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p87_3>
       <p87_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p87_4>
       <p87_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p87_5>
       <p87_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p87_6>
       <p87_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p87_7>
       <p94_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p94_1>
       <p94_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p94_2>
       <p94_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p94_3>
       <p94_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p94_4>
       <p98_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p98_1>
       <p98_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p98_2>
       <p98_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p98_3>
       <p98_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p98_4>
       <p98_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p98_5>
       <p98_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p98_6>
       <p98_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p98_7>
       <p98_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p98_8>
       <p106_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p106_1>
       <p106_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p106_2>
       <p106_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p106_3>
       <p106_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p106_4>
       <p106_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p106_5>
       <p106_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p106_6>
       <p106_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p106_7>
       <p106_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p106_8>
       <p106_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p106_9>
       <p106_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p106_10>
       <p106_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p106_11>
       <p106_12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p106_12>
       <p106_13>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p106_13>
       <p106_14>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p106_14>
       <p121_>[Wartość wyboru w polu p121. Dostępne wartości: 1 2 ]</p121_>
       <p123>[pole wielowierszowe]</p123>
       <p124>[data]</p124>
       <p126_>[Wartość wyboru w polu p126. Dostępne wartości: 1 2 ]</p126_>
       <p128>[pole wielowierszowe]</p128>
       <p129>[data]</p129>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PB-1</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4543765</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p3>30-10-2014</p3>
       <p4>Poznań</p4>
       <p5>to jest pole wielowierszowe</p5>
       <p6_>1</p6_>
       <p8_>1</p8_>
       <p9>test pola tekstowego</p9>
       <p10>Jan</p10>
       <p11>Kowalski</p11>
       <p12>Pełna nazwa testowa</p12>
       <p13>PL</p13>
       <p14>wielkopolskie</p14>
       <p15>poznański</p15>
       <p16>Poznań</p16>
       <p17>Strzelecka</p17>
       <p18>1</p18>
       <p19>1</p19>
       <p20>Poznań</p20>
       <p21>61-155</p21>
       <p22>PL</p22>
       <p23>wielkopolskie</p23>
       <p24>poznański</p24>
       <p25>Poznań</p25>
       <p26>Półwiejska</p26>
       <p27>1</p27>
       <p28>1</p28>
       <p29>Poznań</p29>
       <p30>61-155</p30>
       <p31>500600400</p31>
       <p32>test@test.pl</p32>
       <p33_>1</p33_>
       <p34>test pola tekstowego</p34>
       <p35>Jan</p35>
       <p36>Kowalski</p36>
       <p37>PL</p37>
       <p38>wielkopolskie</p38>
       <p39>poznański</p39>
       <p40>Poznań</p40>
       <p41>Strzelecka</p41>
       <p42>1</p42>
       <p43>1</p43>
       <p44>Poznań</p44>
       <p45>61-155</p45>
       <p46>PL</p46>
       <p47>wielkopolskie</p47>
       <p48>poznański</p48>
       <p49>Poznań</p49>
       <p50>Półwiejska</p50>
       <p51>1</p51>
       <p52>1</p52>
       <p53>Poznań</p53>
       <p54>61-155</p54>
       <p55>500600400</p55>
       <p56>test@test.pl</p56>
       <p57_>1</p57_>
       <p59>to jest pole wielowierszowe</p59>
       <p60_1>1</p60_1>
       <p60_2>1</p60_2>
       <p60_3>1</p60_3>
       <p60_4>1</p60_4>
       <p60_5>1</p60_5>
       <p60_6>1</p60_6>
       <p66>to jest pole wielowierszowe</p66>
       <p67>to jest pole wielowierszowe</p67>
       <p68>wielkopolskie</p68>
       <p69>poznański</p69>
       <p70>Poznań</p70>
       <p71>Poznań</p71>
       <p72>test pola tekstowego</p72>
       <p73>test pola tekstowego</p73>
       <p74>test pola tekstowego</p74>
       <p75>test pola tekstowego</p75>
       <p76>test pola tekstowego</p76>
       <p77>test pola tekstowego</p77>
       <p78_1>1</p78_1>
       <p78_2>1</p78_2>
       <p78_3>1</p78_3>
       <p78_4>1</p78_4>
       <p82_1>1</p82_1>
       <p82_2>1</p82_2>
       <p82_3>1</p82_3>
       <p82_4>1</p82_4>
       <p82_5>1</p82_5>
       <p87_1>1</p87_1>
       <p87_2>1</p87_2>
       <p87_3>1</p87_3>
       <p87_4>1</p87_4>
       <p87_5>1</p87_5>
       <p87_6>1</p87_6>
       <p87_7>1</p87_7>
       <p94_1>1</p94_1>
       <p94_2>1</p94_2>
       <p94_3>1</p94_3>
       <p94_4>1</p94_4>
       <p98_1>1</p98_1>
       <p98_2>1</p98_2>
       <p98_3>1</p98_3>
       <p98_4>1</p98_4>
       <p98_5>1</p98_5>
       <p98_6>1</p98_6>
       <p98_7>1</p98_7>
       <p98_8>1</p98_8>
       <p106_1>1</p106_1>
       <p106_2>1</p106_2>
       <p106_3>1</p106_3>
       <p106_4>1</p106_4>
       <p106_5>1</p106_5>
       <p106_6>1</p106_6>
       <p106_7>1</p106_7>
       <p106_8>1</p106_8>
       <p106_9>1</p106_9>
       <p106_10>1</p106_10>
       <p106_11>1</p106_11>
       <p106_12>1</p106_12>
       <p106_13>1</p106_13>
       <p106_14>1</p106_14>
       <p121_>1</p121_>
       <p123>to jest pole wielowierszowe</p123>
       <p124>30-10-1990</p124>
       <p126_>1</p126_>
       <p128>to jest pole wielowierszowe</p128>
       <p129>30-10-1990</p129>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>