Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: PB-3 (archiwalny) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlanePola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4543783</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Data wypełnienia]</p1>
       <p2>[miejscowość]</p2>
       <p3>[pierwszeImie]</p3>
       <p4>[nazwisko]</p4>
       <p5>[KodKraju]</p5>
       <p6>[Wojewodztwo]</p6>
       <p7>[Powiat]</p7>
       <p8>[Gmina]</p8>
       <p9>[Ulica]</p9>
       <p10>[NrDomu]</p10>
       <p11>[NrLokalu]</p11>
       <p12>[Miejscowosc]</p12>
       <p13>[KodPocztowy]</p13>
       <p14>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p14>
       <p15>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p15>
       <p16>[Dokument wydany przez]</p16>
       <p17>[Pole tekstowe]</p17>
       <p18>[Pole tekstowe]</p18>
       <p19>[Pole tekstowe]</p19>
       <p20_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p20_1>
       <p20_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p20_2>
       <p20_3>[data]</p20_3>
       <p20_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p20_4>
       <p20_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p20_5>
       <p20_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p20_6>
       <p20_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p20_7>
       <p20_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p20_8>
       <p28>[pole wielowierszowe]</p28>
       <p29>[pole wielowierszowe]</p29>
       <p30>[data]</p30>
       <p31>[nazwaPelna]</p31>
       <p32>[KodKraju]</p32>
       <p33>[Wojewodztwo]</p33>
       <p34>[Powiat]</p34>
       <p35>[Gmina]</p35>
       <p36>[Ulica]</p36>
       <p37>[NrDomu]</p37>
       <p38>[NrLokalu]</p38>
       <p39>[Miejscowosc]</p39>
       <p40>[KodPocztowy]</p40>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PB-3</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4543783</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>30-10-2014</p1>
       <p2>Poznań</p2>
       <p3>Jan</p3>
       <p4>Kowalski</p4>
       <p5>PL</p5>
       <p6>wielkopolskie</p6>
       <p7>poznański</p7>
       <p8>Poznań</p8>
       <p9>Strzelecka</p9>
       <p10>1</p10>
       <p11>1</p11>
       <p12>Poznań</p12>
       <p13>61-155</p13>
       <p14>1</p14>
       <p15>NR-4321</p15>
       <p16>Prezydent m. Poznania</p16>
       <p17>test pola tekstowego</p17>
       <p18>test pola tekstowego</p18>
       <p19>test pola tekstowego</p19>
       <p20_1>1</p20_1>
       <p20_2>1</p20_2>
       <p20_3>30-10-1990</p20_3>
       <p20_4>1</p20_4>
       <p20_5>1</p20_5>
       <p20_6>1</p20_6>
       <p20_7>1</p20_7>
       <p20_8>1</p20_8>
       <p28>to jest pole wielowierszowe</p28>
       <p29>to jest pole wielowierszowe</p29>
       <p30>30-10-1990</p30>
       <p31>Pełna nazwa testowa</p31>
       <p32>PL</p32>
       <p33>wielkopolskie</p33>
       <p34>poznański</p34>
       <p35>Poznań</p35>
       <p36>Strzelecka</p36>
       <p37>1</p37>
       <p38>1</p38>
       <p39>Poznań</p39>
       <p40>61-155</p40>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>