Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS ZAS-54 (archiwalny) Wniosek o zasiłek macierzyńskiPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4543828</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_subfield_0>[ID urzędu ZUS]</p1_subfield_0>
       <p2_1>[PESEL]</p2_1>
       <p2_2>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</p2_2>
       <p2_3>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p2_3>
       <p2_4>[nazwisko]</p2_4>
       <p2_5>[pierwszeImie]</p2_5>
       <p2_6>[dataUrodzenia]</p2_6>
       <p3_1>[KodPocztowy]</p3_1>
       <p3_2>[Poczta]</p3_2>
       <p3_3>[Gmina]</p3_3>
       <p3_4>[Miejscowosc]</p3_4>
       <p3_5>[Ulica]</p3_5>
       <p3_6>[NrDomu]</p3_6>
       <p3_7>[NrLokalu]</p3_7>
       <p3_8>[Telefon]</p3_8>
       <p3_9>[kraj]</p3_9>
       <p3_10>[Pole tekstowe]</p3_10>
       <p3_11>[kraj]</p3_11>
       <p4_1>[NIP]</p4_1>
       <p4_2>[nazwa]</p4_2>
       <p4_3>[nazwisko]</p4_3>
       <p4_4>[pierwszeImie]</p4_4>
       <p5_1_>[Wartość wyboru w polu p5_1. Dostępne wartości: 1 1 ]</p5_1_>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 1 1 2 ]</p5_>
       <p5_3>[data]</p5_3>
       <p6_1>[nazwisko]</p6_1>
       <p6_2>[pierwszeImie]</p6_2>
       <p6_3>[dataUrodzenia]</p6_3>
       <p6_4>[nazwisko]</p6_4>
       <p6_5>[pierwszeImie]</p6_5>
       <p6_6>[dataUrodzenia]</p6_6>
       <p6_7>[nazwisko]</p6_7>
       <p6_8>[pierwszeImie]</p6_8>
       <p6_9>[dataUrodzenia]</p6_9>
       <p6_10>[nazwisko]</p6_10>
       <p6_11>[pierwszeImie]</p6_11>
       <p6_12>[dataUrodzenia]</p6_12>
       <p6_12_51>[data]</p6_12_51>
       <p6_12_7>[data]</p6_12_7>
       <p5_1_3_>[Wartość wyboru w polu p5_1_3. Dostępne wartości: 3 1 2 3 ]</p5_1_3_>
       <p7_1>[nazwisko]</p7_1>
       <p7_2>[pierwszeImie]</p7_2>
       <p7_3>[dataUrodzenia]</p7_3>
       <p7_4>[nazwisko]</p7_4>
       <p7_5>[pierwszeImie]</p7_5>
       <p7_6>[dataUrodzenia]</p7_6>
       <p7_7>[nazwisko]</p7_7>
       <p7_8>[pierwszeImie]</p7_8>
       <p7_9>[dataUrodzenia]</p7_9>
       <p7_10>[nazwisko]</p7_10>
       <p7_11>[pierwszeImie]</p7_11>
       <p8_12>[dataUrodzenia]</p8_12>
       <p11_>[Wartość wyboru w polu p11. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p11_>
       <p6>[data]</p6>
       <p12_1>[PESEL]</p12_1>
       <p12_2>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</p12_2>
       <p12_3>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p12_3>
       <p12_4>[nazwisko]</p12_4>
       <p12_5>[pierwszeImie]</p12_5>
       <p6_1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6_1_1>
       <p6_1_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6_1_2>
       <p8>[data]</p8>
       <p9_>[Wartość wyboru w polu p9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p9_>
       <p9_3>[Rachunek]</p9_3>
       <p10_1>[Miejscowość wypełnienia]</p10_1>
       <p10_2>[Data wypełnienia]</p10_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS ZAS-54</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4543828</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_subfield_0>26</p1_subfield_0>
       <p2_1>23050608219</p2_1>
       <p2_2>1</p2_2>
       <p2_3>nr-test</p2_3>
       <p2_4>Kowalski</p2_4>
       <p2_5>Jan</p2_5>
       <p2_6>30-10-1985</p2_6>
       <p3_1>61-155</p3_1>
       <p3_2>Poznań</p3_2>
       <p3_3>Poznań</p3_3>
       <p3_4>Poznań</p3_4>
       <p3_5>Strzelecka</p3_5>
       <p3_6>1</p3_6>
       <p3_7>1</p3_7>
       <p3_8>500600400</p3_8>
       <p3_9>PL</p3_9>
       <p3_10>test pola tekstowego</p3_10>
       <p3_11>PL</p3_11>
       <p4_1>8875155741</p4_1>
       <p4_2>nazwa testowa</p4_2>
       <p4_3>Kowalski</p4_3>
       <p4_4>Jan</p4_4>
       <p5_1_>1</p5_1_>
       <p5_>1</p5_>
       <p5_3>30-10-1990</p5_3>
       <p6_1>Kowalski</p6_1>
       <p6_2>Jan</p6_2>
       <p6_3>30-10-1985</p6_3>
       <p6_4>Kowalski</p6_4>
       <p6_5>Jan</p6_5>
       <p6_6>30-10-1985</p6_6>
       <p6_7>Kowalski</p6_7>
       <p6_8>Jan</p6_8>
       <p6_9>30-10-1985</p6_9>
       <p6_10>Kowalski</p6_10>
       <p6_11>Jan</p6_11>
       <p6_12>30-10-1985</p6_12>
       <p6_12_51>30-10-1990</p6_12_51>
       <p6_12_7>30-10-1990</p6_12_7>
       <p5_1_3_>1</p5_1_3_>
       <p7_1>Kowalski</p7_1>
       <p7_2>Jan</p7_2>
       <p7_3>30-10-1985</p7_3>
       <p7_4>Kowalski</p7_4>
       <p7_5>Jan</p7_5>
       <p7_6>30-10-1985</p7_6>
       <p7_7>Kowalski</p7_7>
       <p7_8>Jan</p7_8>
       <p7_9>30-10-1985</p7_9>
       <p7_10>Kowalski</p7_10>
       <p7_11>Jan</p7_11>
       <p8_12>30-10-1985</p8_12>
       <p11_>1</p11_>
       <p6>30-10-1990</p6>
       <p12_1>23050608219</p12_1>
       <p12_2>1</p12_2>
       <p12_3>nr-test</p12_3>
       <p12_4>Kowalski</p12_4>
       <p12_5>Jan</p12_5>
       <p6_1_1>1</p6_1_1>
       <p6_1_2>1</p6_1_2>
       <p8>30-10-1990</p8>
       <p9_>1</p9_>
       <p9_3>453054504926965134154839080720</p9_3>
       <p10_1>Poznań</p10_1>
       <p10_2>30-10-2014</p10_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>