Pola formularza

Formularz: SSE/A (2) Wykaz udziałów w spółkachPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4544601</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p4_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_1>
       <p4_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_2>
       <p5_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p5_subfield_>
       <p5_subfield_4>[nazwa pełna]</p5_subfield_4>
       <p5_subfield_2>[nazwisko]</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_1>[imię]</p5_subfield_1>
       <p5_subfield_3>[data urodzenia]</p5_subfield_3>
       <p6>[NIP]</p6>
       <p7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7>
       <p8>[nazwaPelna]</p8>
       <p9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9>
       <p10_subfield_0>[miejscowość]</p10_subfield_0>
       <p10_subfield_1>[ulica]</p10_subfield_1>
       <p10_subfield_2>[nr domu]</p10_subfield_2>
       <p10_subfield_3>[nr lokalu]</p10_subfield_3>
       <p10_subfield_4>[kod pocztowy]</p10_subfield_4>
       <p10_subfield_5>[poczta]</p10_subfield_5>
       <p11>[NIP]</p11>
       <p12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p12>
       <p13>[nazwaPelna]</p13>
       <p14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14>
       <p15_subfield_0>[miejscowość]</p15_subfield_0>
       <p15_subfield_1>[ulica]</p15_subfield_1>
       <p15_subfield_2>[nr domu]</p15_subfield_2>
       <p15_subfield_3>[nr lokalu]</p15_subfield_3>
       <p15_subfield_4>[kod pocztowy]</p15_subfield_4>
       <p15_subfield_5>[poczta]</p15_subfield_5>
       <p16>[NIP]</p16>
       <p17>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p17>
       <p18>[nazwaPelna]</p18>
       <p19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19>
       <p20_subfield_0>[miejscowość]</p20_subfield_0>
       <p20_subfield_1>[ulica]</p20_subfield_1>
       <p20_subfield_2>[nr domu]</p20_subfield_2>
       <p20_subfield_3>[nr lokalu]</p20_subfield_3>
       <p20_subfield_4>[kod pocztowy]</p20_subfield_4>
       <p20_subfield_5>[poczta]</p20_subfield_5>
       <p21>[NIP]</p21>
       <p22>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p22>
       <p23>[nazwaPelna]</p23>
       <p24>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24>
       <p25_subfield_0>[miejscowość]</p25_subfield_0>
       <p25_subfield_1>[ulica]</p25_subfield_1>
       <p25_subfield_2>[nr domu]</p25_subfield_2>
       <p25_subfield_3>[nr lokalu]</p25_subfield_3>
       <p25_subfield_4>[kod pocztowy]</p25_subfield_4>
       <p25_subfield_5>[poczta]</p25_subfield_5>
       <p26>[NIP]</p26>
       <p27>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p27>
       <p28>[nazwaPelna]</p28>
       <p29>[Pole integer - wartość liczbowa]</p29>
       <p30_subfield_0>[miejscowość]</p30_subfield_0>
       <p30_subfield_1>[ulica]</p30_subfield_1>
       <p30_subfield_2>[nr domu]</p30_subfield_2>
       <p30_subfield_3>[nr lokalu]</p30_subfield_3>
       <p30_subfield_4>[kod pocztowy]</p30_subfield_4>
       <p30_subfield_5>[poczta]</p30_subfield_5>
       <p31>[NIP]</p31>
       <p32>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p32>
       <p33>[nazwaPelna]</p33>
       <p34>[Pole integer - wartość liczbowa]</p34>
       <p35_subfield_0>[miejscowość]</p35_subfield_0>
       <p35_subfield_1>[ulica]</p35_subfield_1>
       <p35_subfield_2>[nr domu]</p35_subfield_2>
       <p35_subfield_3>[nr lokalu]</p35_subfield_3>
       <p36>[NIP]</p36>
       <p37>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p37>
       <p38>[nazwaPelna]</p38>
       <p39>[Pole integer - wartość liczbowa]</p39>
       <p40_subfield_0>[miejscowość]</p40_subfield_0>
       <p40_subfield_1>[ulica]</p40_subfield_1>
       <p40_subfield_2>[nr domu]</p40_subfield_2>
       <p40_subfield_3>[nr lokalu]</p40_subfield_3>
       <p40_subfield_4>[kod pocztowy]</p40_subfield_4>
       <p40_subfield_5>[poczta]</p40_subfield_5>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>SSE/A (2)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4544601</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p4_1>10</p4_1>
       <p4_2>10</p4_2>
       <p5_subfield_>2</p5_subfield_>
       <p5_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p5_subfield_4>
       <p5_subfield_2>Kowalski</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_1>Jan</p5_subfield_1>
       <p5_subfield_3>30-10-1985</p5_subfield_3>
       <p6>8875155741</p6>
       <p7>10</p7>
       <p8>Pełna nazwa testowa</p8>
       <p9>10</p9>
       <p10_subfield_0>Poznań</p10_subfield_0>
       <p10_subfield_1>Strzelecka</p10_subfield_1>
       <p10_subfield_2>1</p10_subfield_2>
       <p10_subfield_3>1</p10_subfield_3>
       <p10_subfield_4>61-155</p10_subfield_4>
       <p10_subfield_5>Poznań</p10_subfield_5>
       <p11>8875155741</p11>
       <p12>10</p12>
       <p13>Pełna nazwa testowa</p13>
       <p14>10</p14>
       <p15_subfield_0>Poznań</p15_subfield_0>
       <p15_subfield_1>Strzelecka</p15_subfield_1>
       <p15_subfield_2>1</p15_subfield_2>
       <p15_subfield_3>1</p15_subfield_3>
       <p15_subfield_4>61-155</p15_subfield_4>
       <p15_subfield_5>Poznań</p15_subfield_5>
       <p16>8875155741</p16>
       <p17>10</p17>
       <p18>Pełna nazwa testowa</p18>
       <p19>10</p19>
       <p20_subfield_0>Poznań</p20_subfield_0>
       <p20_subfield_1>Strzelecka</p20_subfield_1>
       <p20_subfield_2>1</p20_subfield_2>
       <p20_subfield_3>1</p20_subfield_3>
       <p20_subfield_4>61-155</p20_subfield_4>
       <p20_subfield_5>Poznań</p20_subfield_5>
       <p21>8875155741</p21>
       <p22>10</p22>
       <p23>Pełna nazwa testowa</p23>
       <p24>10</p24>
       <p25_subfield_0>Poznań</p25_subfield_0>
       <p25_subfield_1>Strzelecka</p25_subfield_1>
       <p25_subfield_2>1</p25_subfield_2>
       <p25_subfield_3>1</p25_subfield_3>
       <p25_subfield_4>61-155</p25_subfield_4>
       <p25_subfield_5>Poznań</p25_subfield_5>
       <p26>8875155741</p26>
       <p27>10</p27>
       <p28>Pełna nazwa testowa</p28>
       <p29>10</p29>
       <p30_subfield_0>Poznań</p30_subfield_0>
       <p30_subfield_1>Strzelecka</p30_subfield_1>
       <p30_subfield_2>1</p30_subfield_2>
       <p30_subfield_3>1</p30_subfield_3>
       <p30_subfield_4>61-155</p30_subfield_4>
       <p30_subfield_5>Poznań</p30_subfield_5>
       <p31>8875155741</p31>
       <p32>10</p32>
       <p33>Pełna nazwa testowa</p33>
       <p34>10</p34>
       <p35_subfield_0>Poznań</p35_subfield_0>
       <p35_subfield_1>Strzelecka</p35_subfield_1>
       <p35_subfield_2>1</p35_subfield_2>
       <p35_subfield_3>1</p35_subfield_3>
       <p36>8875155741</p36>
       <p37>10</p37>
       <p38>Pełna nazwa testowa</p38>
       <p39>10</p39>
       <p40_subfield_0>Poznań</p40_subfield_0>
       <p40_subfield_1>Strzelecka</p40_subfield_1>
       <p40_subfield_2>1</p40_subfield_2>
       <p40_subfield_3>1</p40_subfield_3>
       <p40_subfield_4>61-155</p40_subfield_4>
       <p40_subfield_5>Poznań</p40_subfield_5>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>