Pola formularza

Formularz: SSE-R/A (3) Rozliczenie zdyskontowanej wartości udzielonej pomocy publicznej i kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocąPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4544658</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_1>
       <p2_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_2>
       <p3_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p3_subfield_>
       <p3_subfield_4>[nazwa pełna]</p3_subfield_4>
       <p3_subfield_2>[nazwisko]</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_1>[imię]</p3_subfield_1>
       <p3_subfield_3>[data urodzenia]</p3_subfield_3>
       <p4>[pole wielowierszowe]</p4>
       <p5>[data]</p5>
       <p6>[Pole kwoty]</p6>
       <p7>[Pole kwoty]</p7>
       <p8>[pole wielowierszowe]</p8>
       <p9>[pole wielowierszowe]</p9>
       <p10>[data]</p10>
       <p11>[Pole kwoty]</p11>
       <p12>[Pole kwoty]</p12>
       <p13>[pole wielowierszowe]</p13>
       <p14>[pole wielowierszowe]</p14>
       <p15>[data]</p15>
       <p16>[Pole kwoty]</p16>
       <p17>[Pole kwoty]</p17>
       <p18>[pole wielowierszowe]</p18>
       <p19>[pole wielowierszowe]</p19>
       <p20>[data]</p20>
       <p21>[Pole kwoty]</p21>
       <p22>[Pole kwoty]</p22>
       <p23>[pole wielowierszowe]</p23>
       <p24>[pole wielowierszowe]</p24>
       <p25>[data]</p25>
       <p26>[Pole kwoty]</p26>
       <p27>[Pole kwoty]</p27>
       <p28>[pole wielowierszowe]</p28>
       <p29>[pole wielowierszowe]</p29>
       <p30>[data]</p30>
       <p31>[Pole kwoty]</p31>
       <p32>[Pole kwoty]</p32>
       <p33>[pole wielowierszowe]</p33>
       <p34>[miesiac]</p34>
       <p35>[rok]</p35>
       <p36>[Pole kwoty]</p36>
       <p37>[Pole kwoty]</p37>
       <p38>[Pole tekstowe]</p38>
       <p39>[miesiac]</p39>
       <p40>[rok]</p40>
       <p41>[Pole kwoty]</p41>
       <p42>[Pole kwoty]</p42>
       <p43>[Pole tekstowe]</p43>
       <p44>[miesiac]</p44>
       <p45>[rok]</p45>
       <p46>[Pole kwoty]</p46>
       <p47>[Pole kwoty]</p47>
       <p48>[Pole tekstowe]</p48>
       <p49>[miesiac]</p49>
       <p50>[rok]</p50>
       <p51>[Pole kwoty]</p51>
       <p52>[Pole kwoty]</p52>
       <p53>[Pole tekstowe]</p53>
       <p54>[miesiac]</p54>
       <p55>[rok]</p55>
       <p56>[Pole kwoty]</p56>
       <p57>[Pole kwoty]</p57>
       <p58>[Pole tekstowe]</p58>
       <p59>[miesiac]</p59>
       <p60>[rok]</p60>
       <p61>[Pole kwoty]</p61>
       <p62>[Pole kwoty]</p62>
       <p63>[Pole tekstowe]</p63>
       <p64>[miesiac]</p64>
       <p65>[rok]</p65>
       <p66>[Pole kwoty]</p66>
       <p67>[Pole kwoty]</p67>
       <p68>[Pole tekstowe]</p68>
       <p69>[miesiac]</p69>
       <p70>[rok]</p70>
       <p71>[Pole kwoty]</p71>
       <p72>[Pole kwoty]</p72>
       <p73>[Pole tekstowe]</p73>
       <p74>[miesiac]</p74>
       <p75>[rok]</p75>
       <p76>[Pole kwoty]</p76>
       <p77>[Pole kwoty]</p77>
       <p78>[Pole tekstowe]</p78>
       <p79>[miesiac]</p79>
       <p80>[rok]</p80>
       <p81>[Pole kwoty]</p81>
       <p82>[Pole kwoty]</p82>
       <p83>[Pole tekstowe]</p83>
       <p84>[miesiac]</p84>
       <p85>[rok]</p85>
       <p86>[Pole kwoty]</p86>
       <p87>[Pole kwoty]</p87>
       <p88>[Pole tekstowe]</p88>
       <p89>[miesiac]</p89>
       <p90>[rok]</p90>
       <p91>[Pole kwoty]</p91>
       <p92>[Pole kwoty]</p92>
       <p93>[Pole tekstowe]</p93>
       <p94>[miesiac]</p94>
       <p95>[rok]</p95>
       <p96>[Pole kwoty]</p96>
       <p97>[Pole kwoty]</p97>
       <p98>[Pole tekstowe]</p98>
       <p99>[miesiac]</p99>
       <p100>[rok]</p100>
       <p101>[Pole kwoty]</p101>
       <p102>[Pole kwoty]</p102>
       <p103>[Pole tekstowe]</p103>
       <p104>[miesiac]</p104>
       <p105>[rok]</p105>
       <p106>[Pole kwoty]</p106>
       <p107>[Pole kwoty]</p107>
       <p108>[Pole tekstowe]</p108>
       <p109>[miesiac]</p109>
       <p110>[rok]</p110>
       <p111>[Pole kwoty]</p111>
       <p112>[Pole kwoty]</p112>
       <p113>[Pole tekstowe]</p113>
       <p114>[miesiac]</p114>
       <p115>[rok]</p115>
       <p116>[Pole kwoty]</p116>
       <p117>[Pole kwoty]</p117>
       <p118>[Pole tekstowe]</p118>
       <p119>[miesiac]</p119>
       <p120>[rok]</p120>
       <p121>[Pole kwoty]</p121>
       <p122>[Pole kwoty]</p122>
       <p123>[Pole tekstowe]</p123>
       <p124>[miesiac]</p124>
       <p125>[rok]</p125>
       <p126>[Pole kwoty]</p126>
       <p127>[Pole kwoty]</p127>
       <p128>[Pole tekstowe]</p128>
       <p129>[miesiac]</p129>
       <p130>[rok]</p130>
       <p131>[Pole kwoty]</p131>
       <p132>[Pole kwoty]</p132>
       <p133>[Pole tekstowe]</p133>
       <p134>[miesiac]</p134>
       <p135>[rok]</p135>
       <p136>[Pole kwoty]</p136>
       <p137>[Pole kwoty]</p137>
       <p138>[Pole tekstowe]</p138>
       <p139>[miesiac]</p139>
       <p140>[rok]</p140>
       <p141>[Pole kwoty]</p141>
       <p142>[Pole kwoty]</p142>
       <p143>[Pole tekstowe]</p143>
       <p144>[miesiac]</p144>
       <p145>[rok]</p145>
       <p146>[Pole kwoty]</p146>
       <p147>[Pole kwoty]</p147>
       <p148>[Pole tekstowe]</p148>
       <p149>[miesiac]</p149>
       <p150>[rok]</p150>
       <p151>[Pole kwoty]</p151>
       <p152>[Pole kwoty]</p152>
       <p153>[Pole tekstowe]</p153>
       <p154>[miesiac]</p154>
       <p155>[rok]</p155>
       <p156>[Pole kwoty]</p156>
       <p157>[Pole kwoty]</p157>
       <p158>[Pole tekstowe]</p158>
       <p159>[miesiac]</p159>
       <p160>[rok]</p160>
       <p161>[Pole kwoty]</p161>
       <p162>[Pole kwoty]</p162>
       <p163>[Pole tekstowe]</p163>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>SSE-R/A (3)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4544658</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p2_1>10</p2_1>
       <p2_2>10</p2_2>
       <p3_subfield_>2</p3_subfield_>
       <p3_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p3_subfield_4>
       <p3_subfield_2>Kowalski</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_1>Jan</p3_subfield_1>
       <p3_subfield_3>30-10-1985</p3_subfield_3>
       <p4>to jest pole wielowierszowe</p4>
       <p5>30-10-1990</p5>
       <p6>10</p6>
       <p7>10</p7>
       <p8>to jest pole wielowierszowe</p8>
       <p9>to jest pole wielowierszowe</p9>
       <p10>30-10-1990</p10>
       <p11>10</p11>
       <p12>10</p12>
       <p13>to jest pole wielowierszowe</p13>
       <p14>to jest pole wielowierszowe</p14>
       <p15>30-10-1990</p15>
       <p16>10</p16>
       <p17>10</p17>
       <p18>to jest pole wielowierszowe</p18>
       <p19>to jest pole wielowierszowe</p19>
       <p20>30-10-1990</p20>
       <p21>10</p21>
       <p22>10</p22>
       <p23>to jest pole wielowierszowe</p23>
       <p24>to jest pole wielowierszowe</p24>
       <p25>30-10-1990</p25>
       <p26>10</p26>
       <p27>10</p27>
       <p28>to jest pole wielowierszowe</p28>
       <p29>to jest pole wielowierszowe</p29>
       <p30>30-10-1990</p30>
       <p31>10</p31>
       <p32>10</p32>
       <p33>to jest pole wielowierszowe</p33>
       <p34>9</p34>
       <p35></p35>
       <p36>10</p36>
       <p37>10</p37>
       <p38>test pola tekstowego</p38>
       <p39>9</p39>
       <p40></p40>
       <p41>10</p41>
       <p42>10</p42>
       <p43>test pola tekstowego</p43>
       <p44>9</p44>
       <p45></p45>
       <p46>10</p46>
       <p47>10</p47>
       <p48>test pola tekstowego</p48>
       <p49>9</p49>
       <p50></p50>
       <p51>10</p51>
       <p52>10</p52>
       <p53>test pola tekstowego</p53>
       <p54>9</p54>
       <p55></p55>
       <p56>10</p56>
       <p57>10</p57>
       <p58>test pola tekstowego</p58>
       <p59>9</p59>
       <p60></p60>
       <p61>10</p61>
       <p62>10</p62>
       <p63>test pola tekstowego</p63>
       <p64>9</p64>
       <p65></p65>
       <p66>10</p66>
       <p67>10</p67>
       <p68>test pola tekstowego</p68>
       <p69>9</p69>
       <p70></p70>
       <p71>10</p71>
       <p72>10</p72>
       <p73>test pola tekstowego</p73>
       <p74>9</p74>
       <p75></p75>
       <p76>10</p76>
       <p77>10</p77>
       <p78>test pola tekstowego</p78>
       <p79>9</p79>
       <p80></p80>
       <p81>10</p81>
       <p82>10</p82>
       <p83>test pola tekstowego</p83>
       <p84>9</p84>
       <p85></p85>
       <p86>10</p86>
       <p87>10</p87>
       <p88>test pola tekstowego</p88>
       <p89>9</p89>
       <p90></p90>
       <p91>10</p91>
       <p92>10</p92>
       <p93>test pola tekstowego</p93>
       <p94>9</p94>
       <p95></p95>
       <p96>10</p96>
       <p97>10</p97>
       <p98>test pola tekstowego</p98>
       <p99>9</p99>
       <p100></p100>
       <p101>10</p101>
       <p102>10</p102>
       <p103>test pola tekstowego</p103>
       <p104>9</p104>
       <p105></p105>
       <p106>10</p106>
       <p107>10</p107>
       <p108>test pola tekstowego</p108>
       <p109>9</p109>
       <p110></p110>
       <p111>10</p111>
       <p112>10</p112>
       <p113>test pola tekstowego</p113>
       <p114>9</p114>
       <p115></p115>
       <p116>10</p116>
       <p117>10</p117>
       <p118>test pola tekstowego</p118>
       <p119>9</p119>
       <p120></p120>
       <p121>10</p121>
       <p122>10</p122>
       <p123>test pola tekstowego</p123>
       <p124>9</p124>
       <p125></p125>
       <p126>10</p126>
       <p127>10</p127>
       <p128>test pola tekstowego</p128>
       <p129>9</p129>
       <p130></p130>
       <p131>10</p131>
       <p132>10</p132>
       <p133>test pola tekstowego</p133>
       <p134>9</p134>
       <p135></p135>
       <p136>10</p136>
       <p137>10</p137>
       <p138>test pola tekstowego</p138>
       <p139>9</p139>
       <p140></p140>
       <p141>10</p141>
       <p142>10</p142>
       <p143>test pola tekstowego</p143>
       <p144>9</p144>
       <p145></p145>
       <p146>10</p146>
       <p147>10</p147>
       <p148>test pola tekstowego</p148>
       <p149>9</p149>
       <p150></p150>
       <p151>10</p151>
       <p152>10</p152>
       <p153>test pola tekstowego</p153>
       <p154>9</p154>
       <p155></p155>
       <p156>10</p156>
       <p157>10</p157>
       <p158>test pola tekstowego</p158>
       <p159>9</p159>
       <p160></p160>
       <p161>10</p161>
       <p162>10</p162>
       <p163>test pola tekstowego</p163>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>