Pola formularza

Formularz: SSE-R (5) Rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwoleniaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4544664</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p4>[data]</p4>
       <p5>[data]</p5>
       <p6_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p6_subfield_>
       <p6_subfield_4>[nazwa pełna]</p6_subfield_4>
       <p6_subfield_2>[nazwisko]</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_1>[imię]</p6_subfield_1>
       <p6_subfield_3>[data urodzenia]</p6_subfield_3>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 2 1 ]</p7_>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p8_>
       <p9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9>
       <p10>[Pole tekstowe]</p10>
       <p11>[data]</p11>
       <p12>[dataRozpoczeciaDzial]</p12>
       <p13>[data]</p13>
       <p14_>[Wartość wyboru w polu p14. Dostępne wartości: 1 2 ]</p14_>
       <p15>[Pole kwoty]</p15>
       <p16>[Pole kwoty]</p16>
       <p17>[Pole kwoty]</p17>
       <p18>[Pole kwoty]</p18>
       <p19>[Pole kwoty]</p19>
       <p20_1>[pole wielowierszowe]</p20_1>
       <p20>[Pole kwoty]</p20>
       <p21>[Pole kwoty]</p21>
       <p22>[Pole kwoty]</p22>
       <p26>[Pole kwoty]</p26>
       <p27>[Pole kwoty]</p27>
       <p28>[Pole kwoty]</p28>
       <p29>[Pole kwoty]</p29>
       <p32>[Pole kwoty]</p32>
       <p34>[Pole kwoty]</p34>
       <p35>[Pole kwoty]</p35>
       <p36>[Pole kwoty]</p36>
       <p38>[Pole kwoty]</p38>
       <p42>[Pole kwoty]</p42>
       <p43>[Pole kwoty]</p43>
       <p44>[Pole kwoty]</p44>
       <p45>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p45>
       <p46>[Pole kwoty]</p46>
       <p50>[Pole kwoty]</p50>
       <p51>[Pole kwoty]</p51>
       <p54_subfield_1>[Ulgi od dochodu/przychodu Pole p54 = jezeli(p54_subfield_1>p52,p52,p54_subfield_1) ]</p54_subfield_1>
       <p55>[Pole kwoty]</p55>
       <p58>[Pole kwoty]</p58>
       <p59_subfield_1>[Odliczenia od podatku Pole p59 = jezeli(p59_subfield_1>p58,p58,p59_subfield_1) ]</p59_subfield_1>
       <p60>[Pole kwoty]</p60>
       <p63>[NIP]</p63>
       <p64>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p64>
       <p65>[nazwaPelna]</p65>
       <p66>[Pole integer - wartość liczbowa]</p66>
       <p67_subfield_0>[miejscowość]</p67_subfield_0>
       <p67_subfield_1>[ulica]</p67_subfield_1>
       <p67_subfield_2>[nr domu]</p67_subfield_2>
       <p67_subfield_3>[nr lokalu]</p67_subfield_3>
       <p67_subfield_4>[kod pocztowy]</p67_subfield_4>
       <p67_subfield_5>[poczta]</p67_subfield_5>
       <p68>[NIP]</p68>
       <p69>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p69>
       <p70>[nazwaPelna]</p70>
       <p71>[Pole integer - wartość liczbowa]</p71>
       <p72_subfield_0>[miejscowość]</p72_subfield_0>
       <p72_subfield_1>[ulica]</p72_subfield_1>
       <p72_subfield_2>[nr domu]</p72_subfield_2>
       <p72_subfield_3>[nr lokalu]</p72_subfield_3>
       <p72_subfield_4>[kod pocztowy]</p72_subfield_4>
       <p72_subfield_5>[poczta]</p72_subfield_5>
       <p73>[Pole integer - wartość liczbowa]</p73>
       <p74>[Pole integer - wartość liczbowa]</p74>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>SSE-R (5)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4544664</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p4>30-10-1990</p4>
       <p5>30-10-1990</p5>
       <p6_subfield_>2</p6_subfield_>
       <p6_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p6_subfield_4>
       <p6_subfield_2>Kowalski</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_1>Jan</p6_subfield_1>
       <p6_subfield_3>30-10-1985</p6_subfield_3>
       <p7_>1</p7_>
       <p8_>1</p8_>
       <p9>10</p9>
       <p10>test pola tekstowego</p10>
       <p11>30-10-1990</p11>
       <p12>30-10-1990</p12>
       <p13>30-10-1990</p13>
       <p14_>1</p14_>
       <p15>1.2</p15>
       <p16>1.5</p16>
       <p17>2.2</p17>
       <p18>2.3</p18>
       <p19>1.7</p19>
       <p20_1>to jest pole wielowierszowe</p20_1>
       <p20>1.5</p20>
       <p21>0.5</p21>
       <p22>0.70</p22>
       <p26>20</p26>
       <p27>10</p27>
       <p28>30</p28>
       <p29>60</p29>
       <p32>10</p32>
       <p34>100</p34>
       <p35>1500</p35>
       <p36>10</p36>
       <p38>80</p38>
       <p42>5</p42>
       <p43>1000</p43>
       <p44>5</p44>
       <p45>0.1</p45>
       <p46>-1</p46>
       <p50>20</p50>
       <p51>15</p51>
       <p54_subfield_1>1</p54_subfield_1>
       <p55>100</p55>
       <p58>100</p58>
       <p59_subfield_1>1</p59_subfield_1>
       <p60>90</p60>
       <p63>8875155741</p63>
       <p64>10</p64>
       <p65>Pełna nazwa testowa</p65>
       <p66>10</p66>
       <p67_subfield_0>Poznań</p67_subfield_0>
       <p67_subfield_1>Strzelecka</p67_subfield_1>
       <p67_subfield_2>1</p67_subfield_2>
       <p67_subfield_3>1</p67_subfield_3>
       <p67_subfield_4>61-155</p67_subfield_4>
       <p67_subfield_5>Poznań</p67_subfield_5>
       <p68>8875155741</p68>
       <p69>10</p69>
       <p70>Pełna nazwa testowa</p70>
       <p71>10</p71>
       <p72_subfield_0>Poznań</p72_subfield_0>
       <p72_subfield_1>Strzelecka</p72_subfield_1>
       <p72_subfield_2>1</p72_subfield_2>
       <p72_subfield_3>1</p72_subfield_3>
       <p72_subfield_4>61-155</p72_subfield_4>
       <p72_subfield_5>Poznań</p72_subfield_5>
       <p73>10</p73>
       <p74>10</p74>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>