Pola formularza

Formularz: WoZA Wniosek o zwrot akcyzyPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4551412</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_>[Wartość wyboru w polu p0. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p0_>
       <p1_1>[pole wielowierszowe]</p1_1>
       <p1_2>[Ulica]</p1_2>
       <p1_3>[NrDomu]</p1_3>
       <p1_3_1>[NrLokalu]</p1_3_1>
       <p1_4>[KodPocztowy]</p1_4>
       <p1_5>[Miejscowosc]</p1_5>
       <p1_6>[KodKraju]</p1_6>
       <p1_7_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Urzędu Celnego]</p1_7_subfield_0>
       <p1_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_8>
       <p1_10>[Rachunek]</p1_10>
       <p1_11>[NazwaBanku]</p1_11>
       <p1_12>[Pole tekstowe]</p1_12>
       <p2_1_1>[pole wielowierszowe]</p2_1_1>
       <p2_2_1>[pole wielowierszowe]</p2_2_1>
       <p2_3_1>[pole wielowierszowe]</p2_3_1>
       <p2_4_1>[pole wielowierszowe]</p2_4_1>
       <p2_5_1>[pole wielowierszowe]</p2_5_1>
       <p3_>[Wartość wyboru w polu p3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_>
       <p4_1_1>[Pole tekstowe]</p4_1_1>
       <p4_1_2>[pole wielowierszowe]</p4_1_2>
       <p4_1_3>[nazwaPelna]</p4_1_3>
       <p4_1_4>[data]</p4_1_4>
       <p4_1_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_1_5>
       <p4_1_3_1_subfield_0>[miejscowość]</p4_1_3_1_subfield_0>
       <p4_1_3_1_subfield_1>[ulica]</p4_1_3_1_subfield_1>
       <p4_1_3_1_subfield_2>[nr domu]</p4_1_3_1_subfield_2>
       <p4_1_3_1_subfield_3>[nr lokalu]</p4_1_3_1_subfield_3>
       <p4_1_4_1>[Pole tekstowe]</p4_1_4_1>
       <p4_1_3_2_subfield_0>[kod pocztowy]</p4_1_3_2_subfield_0>
       <p4_1_3_2_subfield_1>[poczta]</p4_1_3_2_subfield_1>
       <p4_2_1>[Pole tekstowe]</p4_2_1>
       <p4_2_2>[pole wielowierszowe]</p4_2_2>
       <p4_2_3>[nazwaPelna]</p4_2_3>
       <p4_2_4>[data]</p4_2_4>
       <p4_2_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_2_5>
       <p4_2_3_1_subfield_0>[miejscowość]</p4_2_3_1_subfield_0>
       <p4_2_3_1_subfield_1>[ulica]</p4_2_3_1_subfield_1>
       <p4_2_3_1_subfield_2>[nr domu]</p4_2_3_1_subfield_2>
       <p4_2_3_1_subfield_3>[nr lokalu]</p4_2_3_1_subfield_3>
       <p4_2_4_1>[Pole tekstowe]</p4_2_4_1>
       <p4_2_3_2_subfield_0>[kod pocztowy]</p4_2_3_2_subfield_0>
       <p4_2_3_2_subfield_1>[poczta]</p4_2_3_2_subfield_1>
       <p4_3_1>[Pole tekstowe]</p4_3_1>
       <p4_3_2>[pole wielowierszowe]</p4_3_2>
       <p4_3_3>[nazwaPelna]</p4_3_3>
       <p4_3_4>[data]</p4_3_4>
       <p4_3_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_3_5>
       <p4_3_3_1_subfield_0>[miejscowość]</p4_3_3_1_subfield_0>
       <p4_3_3_1_subfield_1>[ulica]</p4_3_3_1_subfield_1>
       <p4_3_3_1_subfield_2>[nr domu]</p4_3_3_1_subfield_2>
       <p4_3_3_1_subfield_3>[nr lokalu]</p4_3_3_1_subfield_3>
       <p4_3_4_1>[Pole tekstowe]</p4_3_4_1>
       <p4_3_3_2_subfield_0>[kod pocztowy]</p4_3_3_2_subfield_0>
       <p4_3_3_2_subfield_1>[poczta]</p4_3_3_2_subfield_1>
       <p4_4_1>[Pole tekstowe]</p4_4_1>
       <p4_4_2>[pole wielowierszowe]</p4_4_2>
       <p4_4_3>[nazwaPelna]</p4_4_3>
       <p4_4_4>[data]</p4_4_4>
       <p4_4_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p4_4_5>
       <p4_4_3_1_subfield_0>[miejscowość]</p4_4_3_1_subfield_0>
       <p4_4_3_1_subfield_1>[ulica]</p4_4_3_1_subfield_1>
       <p4_4_3_1_subfield_2>[nr domu]</p4_4_3_1_subfield_2>
       <p4_4_3_1_subfield_3>[nr lokalu]</p4_4_3_1_subfield_3>
       <p4_4_4_1>[Pole tekstowe]</p4_4_4_1>
       <p4_4_3_2_subfield_0>[kod pocztowy]</p4_4_3_2_subfield_0>
       <p4_4_3_2_subfield_1>[poczta]</p4_4_3_2_subfield_1>
       <p9_>[Wartość wyboru w polu p9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p9_>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p7_1>[Data wypełnienia]</p7_1>
       <p7_2>[miejscowość]</p7_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WoZA</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4551412</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_>1</p0_>
       <p1_1>to jest pole wielowierszowe</p1_1>
       <p1_2>Strzelecka</p1_2>
       <p1_3>1</p1_3>
       <p1_3_1>1</p1_3_1>
       <p1_4>61-155</p1_4>
       <p1_5>Poznań</p1_5>
       <p1_6>PL</p1_6>
       <p1_7_subfield_0>PL391000</p1_7_subfield_0>
       <p1_8>10</p1_8>
       <p1_10>453054504926965134154839080720</p1_10>
       <p1_11>Bank Zachodni WBK</p1_11>
       <p1_12>test pola tekstowego</p1_12>
       <p2_1_1>to jest pole wielowierszowe</p2_1_1>
       <p2_2_1>to jest pole wielowierszowe</p2_2_1>
       <p2_3_1>to jest pole wielowierszowe</p2_3_1>
       <p2_4_1>to jest pole wielowierszowe</p2_4_1>
       <p2_5_1>to jest pole wielowierszowe</p2_5_1>
       <p3_>1</p3_>
       <p4_1_1>test pola tekstowego</p4_1_1>
       <p4_1_2>to jest pole wielowierszowe</p4_1_2>
       <p4_1_3>Pełna nazwa testowa</p4_1_3>
       <p4_1_4>30-10-1990</p4_1_4>
       <p4_1_5>10</p4_1_5>
       <p4_1_3_1_subfield_0>Poznań</p4_1_3_1_subfield_0>
       <p4_1_3_1_subfield_1>Strzelecka</p4_1_3_1_subfield_1>
       <p4_1_3_1_subfield_2>1</p4_1_3_1_subfield_2>
       <p4_1_3_1_subfield_3>1</p4_1_3_1_subfield_3>
       <p4_1_4_1>test pola tekstowego</p4_1_4_1>
       <p4_1_3_2_subfield_0>61-155</p4_1_3_2_subfield_0>
       <p4_1_3_2_subfield_1>Poznań</p4_1_3_2_subfield_1>
       <p4_2_1>test pola tekstowego</p4_2_1>
       <p4_2_2>to jest pole wielowierszowe</p4_2_2>
       <p4_2_3>Pełna nazwa testowa</p4_2_3>
       <p4_2_4>30-10-1990</p4_2_4>
       <p4_2_5>10</p4_2_5>
       <p4_2_3_1_subfield_0>Poznań</p4_2_3_1_subfield_0>
       <p4_2_3_1_subfield_1>Strzelecka</p4_2_3_1_subfield_1>
       <p4_2_3_1_subfield_2>1</p4_2_3_1_subfield_2>
       <p4_2_3_1_subfield_3>1</p4_2_3_1_subfield_3>
       <p4_2_4_1>test pola tekstowego</p4_2_4_1>
       <p4_2_3_2_subfield_0>61-155</p4_2_3_2_subfield_0>
       <p4_2_3_2_subfield_1>Poznań</p4_2_3_2_subfield_1>
       <p4_3_1>test pola tekstowego</p4_3_1>
       <p4_3_2>to jest pole wielowierszowe</p4_3_2>
       <p4_3_3>Pełna nazwa testowa</p4_3_3>
       <p4_3_4>30-10-1990</p4_3_4>
       <p4_3_5>10</p4_3_5>
       <p4_3_3_1_subfield_0>Poznań</p4_3_3_1_subfield_0>
       <p4_3_3_1_subfield_1>Strzelecka</p4_3_3_1_subfield_1>
       <p4_3_3_1_subfield_2>1</p4_3_3_1_subfield_2>
       <p4_3_3_1_subfield_3>1</p4_3_3_1_subfield_3>
       <p4_3_4_1>test pola tekstowego</p4_3_4_1>
       <p4_3_3_2_subfield_0>61-155</p4_3_3_2_subfield_0>
       <p4_3_3_2_subfield_1>Poznań</p4_3_3_2_subfield_1>
       <p4_4_1>test pola tekstowego</p4_4_1>
       <p4_4_2>to jest pole wielowierszowe</p4_4_2>
       <p4_4_3>Pełna nazwa testowa</p4_4_3>
       <p4_4_4>30-10-1990</p4_4_4>
       <p4_4_5>10</p4_4_5>
       <p4_4_3_1_subfield_0>Poznań</p4_4_3_1_subfield_0>
       <p4_4_3_1_subfield_1>Strzelecka</p4_4_3_1_subfield_1>
       <p4_4_3_1_subfield_2>1</p4_4_3_1_subfield_2>
       <p4_4_3_1_subfield_3>1</p4_4_3_1_subfield_3>
       <p4_4_4_1>test pola tekstowego</p4_4_4_1>
       <p4_4_3_2_subfield_0>61-155</p4_4_3_2_subfield_0>
       <p4_4_3_2_subfield_1>Poznań</p4_4_3_2_subfield_1>
       <p9_>1</p9_>
       <p6_>1</p6_>
       <p7_1>30-10-2014</p7_1>
       <p7_2>Poznań</p7_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>