Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: WowSNK (archiwalny) Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - Kraków



Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4553989</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Data wypełnienia]</p1>
       <p2>[Pole tekstowe]</p2>
       <p3_>[Wartość wyboru w polu p3. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p3_>
       <p4_subfield_0>[imię]</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>[nazwisko]</p4_subfield_1>
       <p6>[dataUrodzenia]</p6>
       <p7>[miejsceUrodzenia]</p7>
       <p8_1>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p8_1>
       <p8_2>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p8_2>
       <p9>[PESEL]</p9>
       <p10_subfield_0>[miejscowość zameldowania]</p10_subfield_0>
       <p10_subfield_1>[ulica zameldowania]</p10_subfield_1>
       <p10_subfield_2>[nr domu zameldowania]</p10_subfield_2>
       <p10_subfield_3>[nr lokalu zameldowania]</p10_subfield_3>
       <p10_subfield_4>[kod pocztowy zameldowania]</p10_subfield_4>
       <p10_subfield_5>[poczta zameldowania]</p10_subfield_5>
       <p11_subfield_0>[miejscowość]</p11_subfield_0>
       <p11_subfield_1>[ulica]</p11_subfield_1>
       <p11_subfield_2>[nr domu]</p11_subfield_2>
       <p11_subfield_3>[nr lokalu]</p11_subfield_3>
       <p11_subfield_4>[kod pocztowy]</p11_subfield_4>
       <p11_subfield_5>[poczta]</p11_subfield_5>
       <p12_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</p12_subfield_0>
       <p12_subfield_1>[ulica korespondencji]</p12_subfield_1>
       <p12_subfield_2>[nr domu korespondencji]</p12_subfield_2>
       <p12_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</p12_subfield_3>
       <p12_subfield_4>[kod pocztowy korespondencji]</p12_subfield_4>
       <p12_subfield_5>[poczta korespondencji]</p12_subfield_5>
       <p13_subfield_0>[imię]</p13_subfield_0>
       <p13_subfield_1>[nazwisko]</p13_subfield_1>
       <p15_subfield_0>[miejscowość]</p15_subfield_0>
       <p15_subfield_1>[ulica]</p15_subfield_1>
       <p15_subfield_2>[nr domu]</p15_subfield_2>
       <p15_subfield_3>[nr lokalu]</p15_subfield_3>
       <p15_subfield_4>[kod pocztowy]</p15_subfield_4>
       <p15_subfield_5>[poczta]</p15_subfield_5>
       <p16>[Telefon]</p16>
       <p17_>[Wartość wyboru w polu p17. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ]</p17_>
       <p18>[Pole tekstowe]</p18>
       <p19>[stanCywilny]</p19>
       <p20>[Pole tekstowe]</p20>
       <p19_>[Wartość wyboru w polu p19. Dostępne wartości: 1 2 ]</p19_>
       <p20_>[Wartość wyboru w polu p20. Dostępne wartości: 1 2 ]</p20_>
       <p22_>[Wartość wyboru w polu p22. Dostępne wartości: 1 2 ]</p22_>
       <p22>[Pole tekstowe]</p22>
       <p23>[Pole tekstowe]</p23>
       <p24>[Pole tekstowe]</p24>
       <p25>[zawod]</p25>
       <p26>[Pole tekstowe]</p26>
       <p27_>[Wartość wyboru w polu p27. Dostępne wartości: 1 2 ]</p27_>
       <p28>[Pole tekstowe]</p28>
       <p29_>[Wartość wyboru w polu p29. Dostępne wartości: 1 2 ]</p29_>
       <p30>[Pole tekstowe]</p30>
       <p31_>[Wartość wyboru w polu p31. Dostępne wartości: 1 2 ]</p31_>
       <p32>[Pole tekstowe]</p32>
       <p33>[Pole tekstowe]</p33>
       <p34_>[Wartość wyboru w polu p34. Dostępne wartości: 1 2 ]</p34_>
       <p35_>[Wartość wyboru w polu p35. Dostępne wartości: 1 2 ]</p35_>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WowSNK</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4553989</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>30-10-2014</p1>
       <p2>test pola tekstowego</p2>
       <p3_>1</p3_>
       <p4_subfield_0>Jan</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>Kowalski</p4_subfield_1>
       <p6>30-10-1985</p6>
       <p7>Poznań</p7>
       <p8_1>NR-4321</p8_1>
       <p8_2>1</p8_2>
       <p9>23050608219</p9>
       <p10_subfield_0>Poznań</p10_subfield_0>
       <p10_subfield_1>Półwiejska</p10_subfield_1>
       <p10_subfield_2>1</p10_subfield_2>
       <p10_subfield_3>1</p10_subfield_3>
       <p10_subfield_4>61-155</p10_subfield_4>
       <p10_subfield_5>Poznań</p10_subfield_5>
       <p11_subfield_0>Poznań</p11_subfield_0>
       <p11_subfield_1>Strzelecka</p11_subfield_1>
       <p11_subfield_2>1</p11_subfield_2>
       <p11_subfield_3>1</p11_subfield_3>
       <p11_subfield_4>61-155</p11_subfield_4>
       <p11_subfield_5>Poznań</p11_subfield_5>
       <p12_subfield_0>Poznań</p12_subfield_0>
       <p12_subfield_1>Półwiejska</p12_subfield_1>
       <p12_subfield_2>1</p12_subfield_2>
       <p12_subfield_3>1</p12_subfield_3>
       <p12_subfield_4>61-155</p12_subfield_4>
       <p12_subfield_5>Poznań</p12_subfield_5>
       <p13_subfield_0>Jan</p13_subfield_0>
       <p13_subfield_1>Kowalski</p13_subfield_1>
       <p15_subfield_0>Poznań</p15_subfield_0>
       <p15_subfield_1>Strzelecka</p15_subfield_1>
       <p15_subfield_2>1</p15_subfield_2>
       <p15_subfield_3>1</p15_subfield_3>
       <p15_subfield_4>61-155</p15_subfield_4>
       <p15_subfield_5>Poznań</p15_subfield_5>
       <p16>500600400</p16>
       <p17_>1</p17_>
       <p18>test pola tekstowego</p18>
       <p19>wolny</p19>
       <p20>test pola tekstowego</p20>
       <p19_>1</p19_>
       <p20_>1</p20_>
       <p22_>1</p22_>
       <p22>test pola tekstowego</p22>
       <p23>test pola tekstowego</p23>
       <p24>test pola tekstowego</p24>
       <p25>Prezes</p25>
       <p26>test pola tekstowego</p26>
       <p27_>1</p27_>
       <p28>test pola tekstowego</p28>
       <p29_>1</p29_>
       <p30>test pola tekstowego</p30>
       <p31_>1</p31_>
       <p32>test pola tekstowego</p32>
       <p33>test pola tekstowego</p33>
       <p34_>1</p34_>
       <p35_>1</p35_>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>