Pola formularza

Formularz: WwSNW Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (powyżej 16 lat) - WarszawaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4554011</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[miejscowość]</p1>
       <p2>[Data wypełnienia]</p2>
       <p3_1>[nazwaPelna]</p3_1>
       <p3_2_subfield_0>[miejscowość]</p3_2_subfield_0>
       <p3_2_subfield_1>[ulica]</p3_2_subfield_1>
       <p3_2_subfield_2>[nr domu]</p3_2_subfield_2>
       <p3_2_subfield_3>[nr lokalu]</p3_2_subfield_3>
       <p3_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p3_2_subfield_4>
       <p3_2_subfield_5>[poczta]</p3_2_subfield_5>
       <p4_>[Wartość wyboru w polu p4. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p4_>
       <p5>[pierwszeImie]</p5>
       <p6>[drugieImie]</p6>
       <p7>[nazwisko]</p7>
       <p8>[PESEL]</p8>
       <p9>[dataUrodzenia]</p9>
       <p9_2>[miejsceUrodzenia]</p9_2>
       <p11>[Pole tekstowe]</p11>
       <p10_>[Wartość wyboru w polu p10. Dostępne wartości: 1 2 ]</p10_>
       <p12>[MiejscowoscZameldowanie]</p12>
       <p13>[UlicaZameldowanie]</p13>
       <p14>[NrDomuZameldowanie]</p14>
       <p15>[NrLokaluZameldowanie]</p15>
       <p16>[KodPocztowyZameldowanie]</p16>
       <p17>[PocztaZameldowanie]</p17>
       <p18>[GminaZameldowanie]</p18>
       <p19>[MiejscowoscKor]</p19>
       <p20>[UlicaKor]</p20>
       <p21>[NrDomuKor]</p21>
       <p22>[NrLokaluKor]</p22>
       <p23>[KodPocztowyKor]</p23>
       <p24>[PocztaKor]</p24>
       <p25>[Telefon]</p25>
       <p26>[pierwszeImie]</p26>
       <p27>[drugieImie]</p27>
       <p28>[nazwisko]</p28>
       <p29>[PESEL]</p29>
       <p30>[dataUrodzenia]</p30>
       <p30_1>[miejsceUrodzenia]</p30_1>
       <p31>[DONumer]</p31>
       <p32>[MiejscowoscKor]</p32>
       <p33>[UlicaKor]</p33>
       <p34>[NrDomuKor]</p34>
       <p35>[NrLokaluKor]</p35>
       <p36>[KodPocztowyKor]</p36>
       <p37>[PocztaKor]</p37>
       <p38>[Telefon]</p38>
       <p39>[Pole tekstowe]</p39>
       <p39_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p39_1>
       <p39_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p39_7>
       <p39_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p39_2>
       <p39_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p39_8>
       <p39_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p39_3>
       <p39_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p39_9>
       <p39_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p39_4>
       <p39_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p39_10>
       <p39_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p39_11>
       <p39_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p39_5>
       <p39_12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p39_12>
       <p40_1>[Pole tekstowe]</p40_1>
       <p39_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p39_6>
       <p40_2>[Pole tekstowe]</p40_2>
       <p41>[stanCywilny]</p41>
       <p42_>[Wartość wyboru w polu p42. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p42_>
       <p43_>[Wartość wyboru w polu p43. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p43_>
       <p44_>[Wartość wyboru w polu p44. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p44_>
       <p45>[Pole tekstowe]</p45>
       <p46>[Pole tekstowe]</p46>
       <p47_>[Wartość wyboru w polu p47. Dostępne wartości: 1 2 ]</p47_>
       <p48>[zawod]</p48>
       <p49_>[Wartość wyboru w polu p49. Dostępne wartości: 1 2 ]</p49_>
       <p50>[Pole tekstowe]</p50>
       <p52>[miejscowość]</p52>
       <p51_>[Wartość wyboru w polu p51. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p51_>
       <p53_>[Wartość wyboru w polu p53. Dostępne wartości: 1 2 ]</p53_>
       <p54_>[Wartość wyboru w polu p54. Dostępne wartości: 1 2 ]</p54_>
       <p55_>[Wartość wyboru w polu p55. Dostępne wartości: 1 2 ]</p55_>
       <p56>[miejscowość]</p56>
       <p57>[data]</p57>
       <p58>[Pole tekstowe]</p58>
       <p59_>[Wartość wyboru w polu p59. Dostępne wartości: 1 2 ]</p59_>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WwSNW</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4554011</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Poznań</p1>
       <p2>30-10-2014</p2>
       <p3_1>Pełna nazwa testowa</p3_1>
       <p3_2_subfield_0>Poznań</p3_2_subfield_0>
       <p3_2_subfield_1>Strzelecka</p3_2_subfield_1>
       <p3_2_subfield_2>1</p3_2_subfield_2>
       <p3_2_subfield_3>1</p3_2_subfield_3>
       <p3_2_subfield_4>61-155</p3_2_subfield_4>
       <p3_2_subfield_5>Poznań</p3_2_subfield_5>
       <p4_>1</p4_>
       <p5>Jan</p5>
       <p6>Stefan</p6>
       <p7>Kowalski</p7>
       <p8>23050608219</p8>
       <p9>30-10-1985</p9>
       <p9_2>Poznań</p9_2>
       <p11>test pola tekstowego</p11>
       <p10_>1</p10_>
       <p12>Poznań</p12>
       <p13>Półwiejska</p13>
       <p14>1</p14>
       <p15>1</p15>
       <p16>61-155</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18>Poznań</p18>
       <p19>Poznań</p19>
       <p20>Półwiejska</p20>
       <p21>1</p21>
       <p22>1</p22>
       <p23>61-155</p23>
       <p24>Poznań</p24>
       <p25>500600400</p25>
       <p26>Jan</p26>
       <p27>Stefan</p27>
       <p28>Kowalski</p28>
       <p29>23050608219</p29>
       <p30>30-10-1985</p30>
       <p30_1>Poznań</p30_1>
       <p31>ACN285956</p31>
       <p32>Poznań</p32>
       <p33>Półwiejska</p33>
       <p34>1</p34>
       <p35>1</p35>
       <p36>61-155</p36>
       <p37>Poznań</p37>
       <p38>500600400</p38>
       <p39>test pola tekstowego</p39>
       <p39_1>1</p39_1>
       <p39_7>1</p39_7>
       <p39_2>1</p39_2>
       <p39_8>1</p39_8>
       <p39_3>1</p39_3>
       <p39_9>1</p39_9>
       <p39_4>1</p39_4>
       <p39_10>1</p39_10>
       <p39_11>1</p39_11>
       <p39_5>1</p39_5>
       <p39_12>1</p39_12>
       <p40_1>test pola tekstowego</p40_1>
       <p39_6>1</p39_6>
       <p40_2>test pola tekstowego</p40_2>
       <p41>wolny</p41>
       <p42_>1</p42_>
       <p43_>1</p43_>
       <p44_>1</p44_>
       <p45>test pola tekstowego</p45>
       <p46>test pola tekstowego</p46>
       <p47_>1</p47_>
       <p48>Prezes</p48>
       <p49_>1</p49_>
       <p50>test pola tekstowego</p50>
       <p52>Poznań</p52>
       <p51_>1</p51_>
       <p53_>1</p53_>
       <p54_>1</p54_>
       <p55_>1</p55_>
       <p56>Poznań</p56>
       <p57>30-10-1990</p57>
       <p58>test pola tekstowego</p58>
       <p59_>1</p59_>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>