Pola formularza

Formularz: WwSNWr Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (powyżej 16 lat) - WrocławPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4554026</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[miejscowość]</p1>
       <p2>[Data wypełnienia]</p2>
       <p3_>[Wartość wyboru w polu p3. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p3_>
       <p4_subfield_0>[imię]</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>[drugie imię]</p4_subfield_1>
       <p5>[nazwisko]</p5>
       <p6>[dataUrodzenia]</p6>
       <p7>[miejsceUrodzenia]</p7>
       <p8>[PESEL]</p8>
       <p9>[obywatelstwo]</p9>
       <p10>[DONumer]</p10>
       <p11>[KodPocztowyZameldowanie]</p11>
       <p12>[MiejscowoscZameldowanie]</p12>
       <p13>[UlicaZameldowanie]</p13>
       <p14>[NrDomuZameldowanie]</p14>
       <p15>[NrLokaluZameldowanie]</p15>
       <p16>[Miejscowosc]</p16>
       <p17>[Ulica]</p17>
       <p18>[NrDomu]</p18>
       <p19>[NrLokalu]</p19>
       <p20>[KodPocztowy]</p20>
       <p21>[Poczta]</p21>
       <p22>[MiejscowoscKor]</p22>
       <p23>[UlicaKor]</p23>
       <p24>[NrDomuKor]</p24>
       <p25>[NrLokaluKor]</p25>
       <p26>[KodPocztowyKor]</p26>
       <p27>[PocztaKor]</p27>
       <p28>[Telefon]</p28>
       <p29>[pierwszeImie]</p29>
       <p30>[nazwisko]</p30>
       <p31>[dataUrodzenia]</p31>
       <p32>[miejsceUrodzenia]</p32>
       <p33>[PESEL]</p33>
       <p34>[obywatelstwo]</p34>
       <p35>[DONumer]</p35>
       <p36>[KodPocztowyZameldowanie]</p36>
       <p37>[MiejscowoscZameldowanie]</p37>
       <p38>[UlicaZameldowanie]</p38>
       <p39>[NrDomuZameldowanie]</p39>
       <p40>[NrLokaluZameldowanie]</p40>
       <p41>[Telefon]</p41>
       <p42>[MiejscowoscKor]</p42>
       <p43>[UlicaKor]</p43>
       <p44>[NrDomuKor]</p44>
       <p45>[NrLokaluKor]</p45>
       <p46>[KodPocztowyKor]</p46>
       <p47>[PocztaKor]</p47>
       <p49_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p49_1>
       <p49_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p49_7>
       <p49_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p49_2>
       <p49_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p49_3>
       <p49_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p49_8>
       <p49_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p49_4>
       <p49_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p49_9>
       <p49_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p49_5>
       <p49_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p49_10>
       <p49_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p49_6>
       <p49_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p49_11>
       <p50>[Pole tekstowe]</p50>
       <p51_>[Wartość wyboru w polu p51. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p51_>
       <p51_5>[Pole tekstowe]</p51_5>
       <p52_>[Wartość wyboru w polu p52. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p52_>
       <p53_>[Wartość wyboru w polu p53. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p53_>
       <p54_>[Wartość wyboru w polu p54. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p54_>
       <p55_>[Wartość wyboru w polu p55. Dostępne wartości: 1 2 ]</p55_>
       <p56>[Pole tekstowe]</p56>
       <p57>[Pole tekstowe]</p57>
       <p58_>[Wartość wyboru w polu p58. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p58_>
       <p59>[zawod]</p59>
       <p60_>[Wartość wyboru w polu p60. Dostępne wartości: 1 2 ]</p60_>
       <p61_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p61_1>
       <p61_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p61_2>
       <p61_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p61_3>
       <p61_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p61_4>
       <p62_>[Wartość wyboru w polu p62. Dostępne wartości: 1 2 ]</p62_>
       <p63>[Pole tekstowe]</p63>
       <p64_>[Wartość wyboru w polu p64. Dostępne wartości: 1 2 ]</p64_>
       <p65>[data]</p65>
       <p66>[data]</p66>
       <p67_>[Wartość wyboru w polu p67. Dostępne wartości: 1 2 ]</p67_>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WwSNWr</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4554026</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Poznań</p1>
       <p2>30-10-2014</p2>
       <p3_>1</p3_>
       <p4_subfield_0>Jan</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>Stefan</p4_subfield_1>
       <p5>Kowalski</p5>
       <p6>30-10-1985</p6>
       <p7>Poznań</p7>
       <p8>23050608219</p8>
       <p9>polskie</p9>
       <p10>ACN285956</p10>
       <p11>61-155</p11>
       <p12>Poznań</p12>
       <p13>Półwiejska</p13>
       <p14>1</p14>
       <p15>1</p15>
       <p16>Poznań</p16>
       <p17>Strzelecka</p17>
       <p18>1</p18>
       <p19>1</p19>
       <p20>61-155</p20>
       <p21>Poznań</p21>
       <p22>Poznań</p22>
       <p23>Półwiejska</p23>
       <p24>1</p24>
       <p25>1</p25>
       <p26>61-155</p26>
       <p27>Poznań</p27>
       <p28>500600400</p28>
       <p29>Jan</p29>
       <p30>Kowalski</p30>
       <p31>30-10-1985</p31>
       <p32>Poznań</p32>
       <p33>23050608219</p33>
       <p34>polskie</p34>
       <p35>ACN285956</p35>
       <p36>61-155</p36>
       <p37>Poznań</p37>
       <p38>Półwiejska</p38>
       <p39>1</p39>
       <p40>1</p40>
       <p41>500600400</p41>
       <p42>Poznań</p42>
       <p43>Półwiejska</p43>
       <p44>1</p44>
       <p45>1</p45>
       <p46>61-155</p46>
       <p47>Poznań</p47>
       <p49_1>1</p49_1>
       <p49_7>1</p49_7>
       <p49_2>1</p49_2>
       <p49_3>1</p49_3>
       <p49_8>1</p49_8>
       <p49_4>1</p49_4>
       <p49_9>1</p49_9>
       <p49_5>1</p49_5>
       <p49_10>1</p49_10>
       <p49_6>1</p49_6>
       <p49_11>1</p49_11>
       <p50>test pola tekstowego</p50>
       <p51_>1</p51_>
       <p51_5>test pola tekstowego</p51_5>
       <p52_>1</p52_>
       <p53_>1</p53_>
       <p54_>1</p54_>
       <p55_>1</p55_>
       <p56>test pola tekstowego</p56>
       <p57>test pola tekstowego</p57>
       <p58_>1</p58_>
       <p59>Prezes</p59>
       <p60_>1</p60_>
       <p61_1>1</p61_1>
       <p61_2>1</p61_2>
       <p61_3>1</p61_3>
       <p61_4>1</p61_4>
       <p62_>1</p62_>
       <p63>test pola tekstowego</p63>
       <p64_>1</p64_>
       <p65>30-10-1990</p65>
       <p66>30-10-1990</p66>
       <p67_>1</p67_>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>