Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: EKUZ (upoważ.) (archiwalny) Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4556388</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p_epuap>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</p_epuap>
       <p_drukuj>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</p_drukuj>
       <p_mail>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</p_mail>
       <p_lista>1:Dolnośląski / 2:Kujawsko-Pomorski / 3:Lubelski / 4:Lubuski / 5:Łódzki / 6:Małopolski / 7:Mazowiecki / 8:Opolski / 9:Podkarpacki / 10:Podlaski / 11:Pomorski / 12:Śląski / 13:Świętokrzyski / 14:Warmińsko-Mazurski / 15:Wielkopolski / 16:Zachodniopomorski</p_lista>
       <p1>[Miejscowość wypełnienia]</p1>
       <p2>[Data wypełnienia]</p2>
       <p3_1_subfield_0>[imię]</p3_1_subfield_0>
       <p3_1_subfield_1>[nazwisko]</p3_1_subfield_1>
       <p3_2>[PESEL]</p3_2>
       <p3_3_subfield_1>[seria i numer dowodu osobistego]</p3_3_subfield_1>
       <p3_3_subfield_0>[numer paszportu]</p3_3_subfield_0>
       <p3_4_subfield_0>[miejscowość]</p3_4_subfield_0>
       <p3_4_subfield_1>[ulica]</p3_4_subfield_1>
       <p3_4_subfield_2>[nr domu]</p3_4_subfield_2>
       <p3_4_subfield_3>[nr lokalu]</p3_4_subfield_3>
       <p3_5_subfield_0>[kod pocztowy]</p3_5_subfield_0>
       <p3_5_subfield_1>[poczta]</p3_5_subfield_1>
       <p4_>[Wartość wyboru w polu p4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5_>
       <p6_subfield_0>[imię]</p6_subfield_0>
       <p6_subfield_1>[nazwisko]</p6_subfield_1>
       <p7>[DONumer]</p7>
       <p8>[PESEL]</p8>
       <p9_>[Wartość wyboru w polu p9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p9_>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>EKUZ (upoważ.)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4556388</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p_epuap></p_epuap>
       <p_drukuj></p_drukuj>
       <p_mail></p_mail>
       <p_lista>1</p_lista>
       <p1>Poznań</p1>
       <p2>30-10-2014</p2>
       <p3_1_subfield_0>Jan</p3_1_subfield_0>
       <p3_1_subfield_1>Kowalski</p3_1_subfield_1>
       <p3_2>23050608219</p3_2>
       <p3_3_subfield_1>ACN285956</p3_3_subfield_1>
       <p3_3_subfield_0>DI3148049</p3_3_subfield_0>
       <p3_4_subfield_0>Poznań</p3_4_subfield_0>
       <p3_4_subfield_1>Strzelecka</p3_4_subfield_1>
       <p3_4_subfield_2>1</p3_4_subfield_2>
       <p3_4_subfield_3>1</p3_4_subfield_3>
       <p3_5_subfield_0>61-155</p3_5_subfield_0>
       <p3_5_subfield_1>Poznań</p3_5_subfield_1>
       <p4_>1</p4_>
       <p5_>1</p5_>
       <p6_subfield_0>Jan</p6_subfield_0>
       <p6_subfield_1>Kowalski</p6_subfield_1>
       <p7>ACN285956</p7>
       <p8>23050608219</p8>
       <p9_>1</p9_>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>