Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: EKUZ (dla wyj) (archiwalny) Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego dla osób wyjeżdżających w związku z pracą, nauką, studiami lub poszukiwaniem pracy przez bezrobotnych oraz dla pracowników konsularnych i dyplomatycznychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4558771</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1>[PESEL]</p1_1>
       <p1_2>[dataUrodzenia]</p1_2>
       <p1_3_subfield_0>[imię]</p1_3_subfield_0>
       <p1_3_subfield_1>[drugie imię]</p1_3_subfield_1>
       <p1_4>[nazwisko]</p1_4>
       <p1_5>[Ulica]</p1_5>
       <p1_6>[NrDomu]</p1_6>
       <p1_7>[NrLokalu]</p1_7>
       <p1_8>[Gmina]</p1_8>
       <p1_9>[KodPocztowy]</p1_9>
       <p1_10>[Miejscowosc]</p1_10>
       <p1_11>[Poczta]</p1_11>
       <p1_12>[KodKraju]</p1_12>
       <p1_13>[Telefon]</p1_13>
       <p2_>[Wartość wyboru w polu p2. Dostępne wartości: 1 6 2 7 8 3 9 4 5 ]</p2_>
       <p2_9_1>[Pole tekstowe]</p2_9_1>
       <p3_1>[PESEL]</p3_1>
       <p3_2>[dataUrodzenia]</p3_2>
       <p3_3_subfield_0>[imię]</p3_3_subfield_0>
       <p3_3_subfield_1>[drugie imię]</p3_3_subfield_1>
       <p3_4>[nazwisko]</p3_4>
       <p3_5>[Ulica]</p3_5>
       <p3_6>[NrDomu]</p3_6>
       <p3_7>[NrLokalu]</p3_7>
       <p3_8>[Gmina]</p3_8>
       <p3_9>[KodPocztowy]</p3_9>
       <p3_10>[Miejscowosc]</p3_10>
       <p3_11>[Poczta]</p3_11>
       <p3_12>[KodKraju]</p3_12>
       <p3_13>[Telefon]</p3_13>
       <p4_>[Wartość wyboru w polu p4. Dostępne wartości: 1 4 2 5 6 3 ]</p4_>
       <p5_2>[data]</p5_2>
       <p5_3>[data]</p5_3>
       <p5_1>[Pole tekstowe]</p5_1>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 4 1 2 3 ]</p8_>
       <p8_4_1>[pole wielowierszowe]</p8_4_1>
       <p8_3_1>[Pole tekstowe]</p8_3_1>
       <p9_>[Wartość wyboru w polu p9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p9_>
       <p10_>[Wartość wyboru w polu p10. Dostępne wartości: 1 2 ]</p10_>
       <p12>[pole wielowierszowe]</p12>
       <p11>[Data wypełnienia]</p11>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>EKUZ (dla wyj)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4558771</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1>23050608219</p1_1>
       <p1_2>30-10-1985</p1_2>
       <p1_3_subfield_0>Jan</p1_3_subfield_0>
       <p1_3_subfield_1>Stefan</p1_3_subfield_1>
       <p1_4>Kowalski</p1_4>
       <p1_5>Strzelecka</p1_5>
       <p1_6>1</p1_6>
       <p1_7>1</p1_7>
       <p1_8>Poznań</p1_8>
       <p1_9>61-155</p1_9>
       <p1_10>Poznań</p1_10>
       <p1_11>Poznań</p1_11>
       <p1_12>PL</p1_12>
       <p1_13>500600400</p1_13>
       <p2_>1</p2_>
       <p2_9_1>test pola tekstowego</p2_9_1>
       <p3_1>23050608219</p3_1>
       <p3_2>30-10-1985</p3_2>
       <p3_3_subfield_0>Jan</p3_3_subfield_0>
       <p3_3_subfield_1>Stefan</p3_3_subfield_1>
       <p3_4>Kowalski</p3_4>
       <p3_5>Strzelecka</p3_5>
       <p3_6>1</p3_6>
       <p3_7>1</p3_7>
       <p3_8>Poznań</p3_8>
       <p3_9>61-155</p3_9>
       <p3_10>Poznań</p3_10>
       <p3_11>Poznań</p3_11>
       <p3_12>PL</p3_12>
       <p3_13>500600400</p3_13>
       <p4_>1</p4_>
       <p5_2>30-10-1990</p5_2>
       <p5_3>30-10-1990</p5_3>
       <p5_1>test pola tekstowego</p5_1>
       <p6_>1</p6_>
       <p8_>1</p8_>
       <p8_4_1>to jest pole wielowierszowe</p8_4_1>
       <p8_3_1>test pola tekstowego</p8_3_1>
       <p9_>1</p9_>
       <p10_>1</p10_>
       <p12>to jest pole wielowierszowe</p12>
       <p11>30-10-2014</p11>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>