Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: WoPC (archiwalny) Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowyPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4559045</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1>[miejscowość]</p1_1>
       <p1_2>[Data wypełnienia]</p1_2>
       <p2>[Pole tekstowe]</p2>
       <p3_1>[nazwisko]</p3_1>
       <p3_2>[Pole tekstowe]</p3_2>
       <p3_3>[Pole tekstowe]</p3_3>
       <p3_4>[nazwiskoRodowe]</p3_4>
       <p3_5>[pierwszeImie]</p3_5>
       <p3_6>[drugieImie]</p3_6>
       <p3_7>[Pole tekstowe]</p3_7>
       <p3_8>[Pole tekstowe]</p3_8>
       <p3_9>[imieOjca]</p3_9>
       <p3_10>[imieMatki]</p3_10>
       <p3_11>[nazwiskoRodoweMatki]</p3_11>
       <p3_12>[dataUrodzenia]</p3_12>
       <p3_13>M:M / K:K</p3_13>
       <p3_14>[miejsceUrodzenia]</p3_14>
       <p3_15>[KrajUrodzenia]</p3_15>
       <p3_16>[Pole tekstowe]</p3_16>
       <p3_17>[obywatelstwo]</p3_17>
       <p3_18>[stanCywilny]</p3_18>
       <p3_19>[Pole tekstowe]</p3_19>
       <p3_20>[zawod]</p3_20>
       <p3_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_21>
       <p3_22>[Pole tekstowe]</p3_22>
       <p3_23>[Pole tekstowe]</p3_23>
       <p3_24>[PESEL]</p3_24>
       <p3_25>[Telefon]</p3_25>
       <p4_1>[Pole tekstowe]</p4_1>
       <p4_2>[Pole tekstowe]</p4_2>
       <p4_3>[data]</p4_3>
       <p4_4>[data]</p4_4>
       <p4_5>[Pole tekstowe]</p4_5>
       <p4_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_6>
       <p5_1>[Wojewodztwo]</p5_1>
       <p5_2>[Powiat]</p5_2>
       <p5_3>[Gmina]</p5_3>
       <p5_4>[Miejscowosc]</p5_4>
       <p5_5>[Ulica]</p5_5>
       <p5_6>[NrDomu]</p5_6>
       <p5_7>[NrLokalu]</p5_7>
       <p5_8>[KodPocztowy]</p5_8>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</p6_>
       <p7_1_1_subfield_0>[imię]</p7_1_1_subfield_0>
       <p7_1_1_subfield_1>[nazwisko]</p7_1_1_subfield_1>
       <p7_1_2>[plec]</p7_1_2>
       <p7_1_3>[dataUrodzenia]</p7_1_3>
       <p7_1_4>[Pole tekstowe]</p7_1_4>
       <p7_1_5>[obywatelstwo]</p7_1_5>
       <p7_1_6>[Miejscowosc]</p7_1_6>
       <p7_1_7> / tak / nie</p7_1_7>
       <p7_1_8> / tak / nie</p7_1_8>
       <p7_2_1_subfield_0>[imię]</p7_2_1_subfield_0>
       <p7_2_1_subfield_1>[nazwisko]</p7_2_1_subfield_1>
       <p7_2_2>[plec]</p7_2_2>
       <p7_2_3>[dataUrodzenia]</p7_2_3>
       <p7_2_4>[Pole tekstowe]</p7_2_4>
       <p7_2_5>[obywatelstwo]</p7_2_5>
       <p7_2_6>[Miejscowosc]</p7_2_6>
       <p7_2_7> / tak / nie</p7_2_7>
       <p7_2_8> / tak / nie</p7_2_8>
       <p7_3_1_subfield_0>[imię]</p7_3_1_subfield_0>
       <p7_3_1_subfield_1>[nazwisko]</p7_3_1_subfield_1>
       <p7_3_2>[plec]</p7_3_2>
       <p7_3_3>[dataUrodzenia]</p7_3_3>
       <p7_3_4>[Pole tekstowe]</p7_3_4>
       <p7_3_5>[obywatelstwo]</p7_3_5>
       <p7_3_6>[Miejscowosc]</p7_3_6>
       <p7_3_7> / tak / nie</p7_3_7>
       <p7_3_8> / tak / nie</p7_3_8>
       <p7_4_1_subfield_0>[imię]</p7_4_1_subfield_0>
       <p7_4_1_subfield_1>[nazwisko]</p7_4_1_subfield_1>
       <p7_4_2>[plec]</p7_4_2>
       <p7_4_3>[dataUrodzenia]</p7_4_3>
       <p7_4_4>[Pole tekstowe]</p7_4_4>
       <p7_4_5>[obywatelstwo]</p7_4_5>
       <p7_4_6>[Miejscowosc]</p7_4_6>
       <p7_4_7> / tak / nie</p7_4_7>
       <p7_4_8> / tak / nie</p7_4_8>
       <p7_5_1_subfield_0>[imię]</p7_5_1_subfield_0>
       <p7_5_1_subfield_1>[nazwisko]</p7_5_1_subfield_1>
       <p7_5_2>[plec]</p7_5_2>
       <p7_5_3>[dataUrodzenia]</p7_5_3>
       <p7_5_4>[Pole tekstowe]</p7_5_4>
       <p7_5_5>[obywatelstwo]</p7_5_5>
       <p7_5_6>[Miejscowosc]</p7_5_6>
       <p7_5_7> / tak / nie</p7_5_7>
       <p7_5_8> / tak / nie</p7_5_8>
       <p7_6_1_subfield_0>[imię]</p7_6_1_subfield_0>
       <p7_6_1_subfield_1>[nazwisko]</p7_6_1_subfield_1>
       <p7_6_2>[plec]</p7_6_2>
       <p7_6_3>[dataUrodzenia]</p7_6_3>
       <p7_6_4>[Pole tekstowe]</p7_6_4>
       <p7_6_5>[obywatelstwo]</p7_6_5>
       <p7_6_6>[Miejscowosc]</p7_6_6>
       <p7_6_7> / tak / nie</p7_6_7>
       <p7_6_8> / tak / nie</p7_6_8>
       <p8_1>[pole wielowierszowe]</p8_1>
       <p9_>[Wartość wyboru w polu p9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p9_>
       <p10_1>[data]</p10_1>
       <p10_2>[Pole tekstowe]</p10_2>
       <p11_>[Wartość wyboru w polu p11. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p11_>
       <p10_3>[Pole tekstowe]</p10_3>
       <p10_4>[Pole tekstowe]</p10_4>
       <p10_5>[Pole tekstowe]</p10_5>
       <p10_6>[data]</p10_6>
       <p10_7>[data]</p10_7>
       <p10_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_8>
       <p10_9>[Pole tekstowe]</p10_9>
       <p10_10>[Pole tekstowe]</p10_10>
       <p10_11>[data]</p10_11>
       <p10_12>[Pole tekstowe]</p10_12>
       <p10_13>[Pole tekstowe]</p10_13>
       <p10_14>[data]</p10_14>
       <p10_15>[data]</p10_15>
       <p10_16>[Pole tekstowe]</p10_16>
       <p12_1>[pole wielowierszowe]</p12_1>
       <p13_1>[pole wielowierszowe]</p13_1>
       <p14_1>[pole wielowierszowe]</p14_1>
       <p15_1>[pole wielowierszowe]</p15_1>
       <p16_>[Wartość wyboru w polu p16. Dostępne wartości: 1 ]</p16_>
       <p16_1_1>[pole wielowierszowe]</p16_1_1>
       <p17_>[Wartość wyboru w polu p17. Dostępne wartości: 1 2 ]</p17_>
       <p17_1_1>[pole wielowierszowe]</p17_1_1>
       <p18_>[Wartość wyboru w polu p18. Dostępne wartości: 1 2 ]</p18_>
       <p18_1_1>[pole wielowierszowe]</p18_1_1>
       <p19_1>[pole wielowierszowe]</p19_1>
       <p19_2>[Pole tekstowe]</p19_2>
       <p19_3_subfield_0>[miejscowość]</p19_3_subfield_0>
       <p19_3_subfield_1>[ulica]</p19_3_subfield_1>
       <p19_3_subfield_2>[nr domu]</p19_3_subfield_2>
       <p19_3_subfield_3>[nr lokalu]</p19_3_subfield_3>
       <p19_4_subfield_0>[kod pocztowy]</p19_4_subfield_0>
       <p19_4_subfield_1>[poczta]</p19_4_subfield_1>
       <p19_5>[KodKraju]</p19_5>
       <p20_1>[pole wielowierszowe]</p20_1>
       <p19_6>[NIP]</p19_6>
       <p19_7>[PESEL]</p19_7>
       <p19_8>[REGON]</p19_8>
       <p21_1_subfield_0>[imię]</p21_1_subfield_0>
       <p21_1_subfield_1>[nazwisko]</p21_1_subfield_1>
       <p21_2>[Stanowisko]</p21_2>
       <p21_3>[Telefon]</p21_3>
       <p21_4>[Faks]</p21_4>
       <p21_5>[Mail]</p21_5>
       <p22_1>[pole wielowierszowe]</p22_1>
       <p22_2>[Pole tekstowe]</p22_2>
       <p22_3_subfield_0>[miejscowość]</p22_3_subfield_0>
       <p22_3_subfield_1>[ulica]</p22_3_subfield_1>
       <p22_3_subfield_2>[nr domu]</p22_3_subfield_2>
       <p22_3_subfield_3>[nr lokalu]</p22_3_subfield_3>
       <p22_4_subfield_0>[kod pocztowy]</p22_4_subfield_0>
       <p22_4_subfield_1>[poczta]</p22_4_subfield_1>
       <p22_5>[KodKraju]</p22_5>
       <p22_6>[pole wielowierszowe]</p22_6>
       <p22_10>[NIP]</p22_10>
       <p22_11>[PESEL]</p22_11>
       <p22_12>[REGON]</p22_12>
       <p23_1>[pole wielowierszowe]</p23_1>
       <p23_3>[pole wielowierszowe]</p23_3>
       <p23_5>[pole wielowierszowe]</p23_5>
       <p23_7>[pole wielowierszowe]</p23_7>
       <p23_9>[pole wielowierszowe]</p23_9>
       <p23_11>[pole wielowierszowe]</p23_11>
       <p23_15>[data]</p23_15>
       <p23_16>[data]</p23_16>
       <p23_17>[pole wielowierszowe]</p23_17>
       <p24_1>[kraj]</p24_1>
       <p24_7>[Pole tekstowe]</p24_7>
       <p24_2>[Pole tekstowe]</p24_2>
       <p24_3>[Pole tekstowe]</p24_3>
       <p24_4>[data]</p24_4>
       <p24_5>[data]</p24_5>
       <p24_6>[Pole tekstowe]</p24_6>
       <p25>[data]</p25>
       <p26_1>[Pole tekstowe]</p26_1>
       <p26_2>[Pole tekstowe]</p26_2>
       <p26_3>[Pole tekstowe]</p26_3>
       <p26_4>[Pole tekstowe]</p26_4>
       <p26_5>[Pole tekstowe]</p26_5>
       <p26_6>[Pole tekstowe]</p26_6>
       <p26_7>[Pole tekstowe]</p26_7>
       <p26_8>[Pole tekstowe]</p26_8>
       <p26_9>[Pole tekstowe]</p26_9>
       <p26_10>[Pole tekstowe]</p26_10>
       <p26_11>[Pole tekstowe]</p26_11>
       <p26_12>[Pole tekstowe]</p26_12>
       <p26_13>[Pole tekstowe]</p26_13>
       <p27>[pole wielowierszowe]</p27>
       <p28>[data]</p28>
       <p29>[data]</p29>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WoPC</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4559045</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1>Poznań</p1_1>
       <p1_2>30-10-2014</p1_2>
       <p2>test pola tekstowego</p2>
       <p3_1>Kowalski</p3_1>
       <p3_2>test pola tekstowego</p3_2>
       <p3_3>test pola tekstowego</p3_3>
       <p3_4>Kowalski</p3_4>
       <p3_5>Jan</p3_5>
       <p3_6>Stefan</p3_6>
       <p3_7>test pola tekstowego</p3_7>
       <p3_8>test pola tekstowego</p3_8>
       <p3_9>Stefan</p3_9>
       <p3_10>Danuta</p3_10>
       <p3_11>Wójcik</p3_11>
       <p3_12>30-10-1985</p3_12>
       <p3_13>M</p3_13>
       <p3_14>Poznań</p3_14>
       <p3_15>PL</p3_15>
       <p3_16>test pola tekstowego</p3_16>
       <p3_17>polskie</p3_17>
       <p3_18>wolny</p3_18>
       <p3_19>test pola tekstowego</p3_19>
       <p3_20>Prezes</p3_20>
       <p3_21>10</p3_21>
       <p3_22>test pola tekstowego</p3_22>
       <p3_23>test pola tekstowego</p3_23>
       <p3_24>23050608219</p3_24>
       <p3_25>500600400</p3_25>
       <p4_1>test pola tekstowego</p4_1>
       <p4_2>test pola tekstowego</p4_2>
       <p4_3>30-10-1990</p4_3>
       <p4_4>30-10-1990</p4_4>
       <p4_5>test pola tekstowego</p4_5>
       <p4_6>10</p4_6>
       <p5_1>wielkopolskie</p5_1>
       <p5_2>poznański</p5_2>
       <p5_3>Poznań</p5_3>
       <p5_4>Poznań</p5_4>
       <p5_5>Strzelecka</p5_5>
       <p5_6>1</p5_6>
       <p5_7>1</p5_7>
       <p5_8>61-155</p5_8>
       <p6_>1</p6_>
       <p7_1_1_subfield_0>Jan</p7_1_1_subfield_0>
       <p7_1_1_subfield_1>Kowalski</p7_1_1_subfield_1>
       <p7_1_2>M</p7_1_2>
       <p7_1_3>30-10-1985</p7_1_3>
       <p7_1_4>test pola tekstowego</p7_1_4>
       <p7_1_5>polskie</p7_1_5>
       <p7_1_6>Poznań</p7_1_6>
       <p7_1_7> </p7_1_7>
       <p7_1_8> </p7_1_8>
       <p7_2_1_subfield_0>Jan</p7_2_1_subfield_0>
       <p7_2_1_subfield_1>Kowalski</p7_2_1_subfield_1>
       <p7_2_2>M</p7_2_2>
       <p7_2_3>30-10-1985</p7_2_3>
       <p7_2_4>test pola tekstowego</p7_2_4>
       <p7_2_5>polskie</p7_2_5>
       <p7_2_6>Poznań</p7_2_6>
       <p7_2_7> </p7_2_7>
       <p7_2_8> </p7_2_8>
       <p7_3_1_subfield_0>Jan</p7_3_1_subfield_0>
       <p7_3_1_subfield_1>Kowalski</p7_3_1_subfield_1>
       <p7_3_2>M</p7_3_2>
       <p7_3_3>30-10-1985</p7_3_3>
       <p7_3_4>test pola tekstowego</p7_3_4>
       <p7_3_5>polskie</p7_3_5>
       <p7_3_6>Poznań</p7_3_6>
       <p7_3_7> </p7_3_7>
       <p7_3_8> </p7_3_8>
       <p7_4_1_subfield_0>Jan</p7_4_1_subfield_0>
       <p7_4_1_subfield_1>Kowalski</p7_4_1_subfield_1>
       <p7_4_2>M</p7_4_2>
       <p7_4_3>30-10-1985</p7_4_3>
       <p7_4_4>test pola tekstowego</p7_4_4>
       <p7_4_5>polskie</p7_4_5>
       <p7_4_6>Poznań</p7_4_6>
       <p7_4_7> </p7_4_7>
       <p7_4_8> </p7_4_8>
       <p7_5_1_subfield_0>Jan</p7_5_1_subfield_0>
       <p7_5_1_subfield_1>Kowalski</p7_5_1_subfield_1>
       <p7_5_2>M</p7_5_2>
       <p7_5_3>30-10-1985</p7_5_3>
       <p7_5_4>test pola tekstowego</p7_5_4>
       <p7_5_5>polskie</p7_5_5>
       <p7_5_6>Poznań</p7_5_6>
       <p7_5_7> </p7_5_7>
       <p7_5_8> </p7_5_8>
       <p7_6_1_subfield_0>Jan</p7_6_1_subfield_0>
       <p7_6_1_subfield_1>Kowalski</p7_6_1_subfield_1>
       <p7_6_2>M</p7_6_2>
       <p7_6_3>30-10-1985</p7_6_3>
       <p7_6_4>test pola tekstowego</p7_6_4>
       <p7_6_5>polskie</p7_6_5>
       <p7_6_6>Poznań</p7_6_6>
       <p7_6_7> </p7_6_7>
       <p7_6_8> </p7_6_8>
       <p8_1>to jest pole wielowierszowe</p8_1>
       <p9_>1</p9_>
       <p10_1>30-10-1990</p10_1>
       <p10_2>test pola tekstowego</p10_2>
       <p11_>1</p11_>
       <p10_3>test pola tekstowego</p10_3>
       <p10_4>test pola tekstowego</p10_4>
       <p10_5>test pola tekstowego</p10_5>
       <p10_6>30-10-1990</p10_6>
       <p10_7>30-10-1990</p10_7>
       <p10_8>10</p10_8>
       <p10_9>test pola tekstowego</p10_9>
       <p10_10>test pola tekstowego</p10_10>
       <p10_11>30-10-1990</p10_11>
       <p10_12>test pola tekstowego</p10_12>
       <p10_13>test pola tekstowego</p10_13>
       <p10_14>30-10-1990</p10_14>
       <p10_15>30-10-1990</p10_15>
       <p10_16>test pola tekstowego</p10_16>
       <p12_1>to jest pole wielowierszowe</p12_1>
       <p13_1>to jest pole wielowierszowe</p13_1>
       <p14_1>to jest pole wielowierszowe</p14_1>
       <p15_1>to jest pole wielowierszowe</p15_1>
       <p16_>1</p16_>
       <p16_1_1>to jest pole wielowierszowe</p16_1_1>
       <p17_>1</p17_>
       <p17_1_1>to jest pole wielowierszowe</p17_1_1>
       <p18_>1</p18_>
       <p18_1_1>to jest pole wielowierszowe</p18_1_1>
       <p19_1>to jest pole wielowierszowe</p19_1>
       <p19_2>test pola tekstowego</p19_2>
       <p19_3_subfield_0>Poznań</p19_3_subfield_0>
       <p19_3_subfield_1>Strzelecka</p19_3_subfield_1>
       <p19_3_subfield_2>1</p19_3_subfield_2>
       <p19_3_subfield_3>1</p19_3_subfield_3>
       <p19_4_subfield_0>61-155</p19_4_subfield_0>
       <p19_4_subfield_1>Poznań</p19_4_subfield_1>
       <p19_5>PL</p19_5>
       <p20_1>to jest pole wielowierszowe</p20_1>
       <p19_6>8875155741</p19_6>
       <p19_7>23050608219</p19_7>
       <p19_8>773461194</p19_8>
       <p21_1_subfield_0>Jan</p21_1_subfield_0>
       <p21_1_subfield_1>Kowalski</p21_1_subfield_1>
       <p21_2>manager</p21_2>
       <p21_3>500600400</p21_3>
       <p21_4></p21_4>
       <p21_5>test@test.pl</p21_5>
       <p22_1>to jest pole wielowierszowe</p22_1>
       <p22_2>test pola tekstowego</p22_2>
       <p22_3_subfield_0>Poznań</p22_3_subfield_0>
       <p22_3_subfield_1>Strzelecka</p22_3_subfield_1>
       <p22_3_subfield_2>1</p22_3_subfield_2>
       <p22_3_subfield_3>1</p22_3_subfield_3>
       <p22_4_subfield_0>61-155</p22_4_subfield_0>
       <p22_4_subfield_1>Poznań</p22_4_subfield_1>
       <p22_5>PL</p22_5>
       <p22_6>to jest pole wielowierszowe</p22_6>
       <p22_10>8875155741</p22_10>
       <p22_11>23050608219</p22_11>
       <p22_12>773461194</p22_12>
       <p23_1>to jest pole wielowierszowe</p23_1>
       <p23_3>to jest pole wielowierszowe</p23_3>
       <p23_5>to jest pole wielowierszowe</p23_5>
       <p23_7>to jest pole wielowierszowe</p23_7>
       <p23_9>to jest pole wielowierszowe</p23_9>
       <p23_11>to jest pole wielowierszowe</p23_11>
       <p23_15>30-10-1990</p23_15>
       <p23_16>30-10-1990</p23_16>
       <p23_17>to jest pole wielowierszowe</p23_17>
       <p24_1>PL</p24_1>
       <p24_7>test pola tekstowego</p24_7>
       <p24_2>test pola tekstowego</p24_2>
       <p24_3>test pola tekstowego</p24_3>
       <p24_4>30-10-1990</p24_4>
       <p24_5>30-10-1990</p24_5>
       <p24_6>test pola tekstowego</p24_6>
       <p25>30-10-1990</p25>
       <p26_1>test pola tekstowego</p26_1>
       <p26_2>test pola tekstowego</p26_2>
       <p26_3>test pola tekstowego</p26_3>
       <p26_4>test pola tekstowego</p26_4>
       <p26_5>test pola tekstowego</p26_5>
       <p26_6>test pola tekstowego</p26_6>
       <p26_7>test pola tekstowego</p26_7>
       <p26_8>test pola tekstowego</p26_8>
       <p26_9>test pola tekstowego</p26_9>
       <p26_10>test pola tekstowego</p26_10>
       <p26_11>test pola tekstowego</p26_11>
       <p26_12>test pola tekstowego</p26_12>
       <p26_13>test pola tekstowego</p26_13>
       <p27>to jest pole wielowierszowe</p27>
       <p28>30-10-1990</p28>
       <p29>30-10-1990</p29>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>