Pola formularza

Formularz: WwznP Wniosek o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4559411</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p3>[nazwaPelna]</p3>
       <p4_subfield_0>[miejscowość]</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>[ulica]</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>[nr domu]</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>[nr lokalu]</p4_subfield_3>
       <p1>[miejscowość]</p1>
       <p2>[Data wypełnienia]</p2>
       <p5_subfield_0>[kod pocztowy]</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>[poczta]</p5_subfield_1>
       <p0_2>[NIP]</p0_2>
       <p6>DOLNOŚLĄSKIEGO / KUJAWSKO-POMORSKIEGO / LUBELSKIEGO / LUBUSKIEGO / ŁÓDZKIEGO / MAŁOPOLSKIEGO / MAZOWIECKIEGO / OPOLSKIEGO / PODKARPACKIEGO / PODLASKIEGO / POMORSKIEGO / ŚLĄSKIEGO / ŚWIĘTOKRZYSKIEGO / WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO / WIELKOPOLSKIEGO / ZACHODNIOPOMORSKIEGO</p6>
       <p7>[pole wielowierszowe]</p7>
       <p8>[Pole tekstowe]</p8>
       <p9>[Miejscowosc]</p9>
       <p10>[KodPocztowy]</p10>
       <p11>[Ulica]</p11>
       <p12>[NrDomu]</p12>
       <p13>[NrLokalu]</p13>
       <p14>[Wojewodztwo]</p14>
       <p15>[Pole tekstowe]</p15>
       <p16>[pole wielowierszowe]</p16>
       <p17>[data]</p17>
       <p18>[data]</p18>
       <p19>[Pole kwoty]</p19>
       <p20>[Telefon]</p20>
       <p21>[Faks]</p21>
       <p22>[Mail]</p22>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WwznP</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4559411</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p3>Pełna nazwa testowa</p3>
       <p4_subfield_0>Poznań</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>Strzelecka</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>1</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>1</p4_subfield_3>
       <p1>Poznań</p1>
       <p2>30-10-2014</p2>
       <p5_subfield_0>61-155</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>Poznań</p5_subfield_1>
       <p0_2>8875155741</p0_2>
       <p6>DOLNOŚLĄSKIEGO</p6>
       <p7>to jest pole wielowierszowe</p7>
       <p8>test pola tekstowego</p8>
       <p9>Poznań</p9>
       <p10>61-155</p10>
       <p11>Strzelecka</p11>
       <p12>1</p12>
       <p13>1</p13>
       <p14>wielkopolskie</p14>
       <p15>test pola tekstowego</p15>
       <p16>to jest pole wielowierszowe</p16>
       <p17>30-10-1990</p17>
       <p18>30-10-1990</p18>
       <p19>10</p19>
       <p20>500600400</p20>
       <p21></p21>
       <p22>test@test.pl</p22>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>