Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: SRZiS-K (archiwalny) Skonsolidowany rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4560423</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[data]</p1>
       <p2>[nazwaPelna]</p2>
       <p9>[data]</p9>
       <p10>[data]</p10>
       <p3_subfield_0>[miejscowość]</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>[ulica]</p3_subfield_1>
       <p3_subfield_2>[nr domu]</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_3>[nr lokalu]</p3_subfield_3>
       <p4_subfield_0>[kod pocztowy]</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>[poczta]</p4_subfield_1>
       <p6>[NIP]</p6>
       <p8>[REGON]</p8>
       <p6_0>[KRS]</p6_0>
       <pA_3>[Pole kwoty]</pA_3>
       <pA_4>[Pole kwoty]</pA_4>
       <pA_I_1>[Pole kwoty]</pA_I_1>
       <pA_I_2>[Pole kwoty]</pA_I_2>
       <pA_II_1>[Pole kwoty]</pA_II_1>
       <pA_II_2>[Pole kwoty]</pA_II_2>
       <pB_0_1>[Pole kwoty]</pB_0_1>
       <pB_0_2>[Pole kwoty]</pB_0_2>
       <pB_I_1>[Pole kwoty]</pB_I_1>
       <pB_I_2>[Pole kwoty]</pB_I_2>
       <pB_II_1>[Pole kwoty]</pB_II_1>
       <pB_II_2>[Pole kwoty]</pB_II_2>
       <pD_1>[Pole kwoty]</pD_1>
       <pD_2>[Pole kwoty]</pD_2>
       <pE_1>[Pole kwoty]</pE_1>
       <pE_2>[Pole kwoty]</pE_2>
       <pG_I_1>[Pole kwoty]</pG_I_1>
       <pG_I_2>[Pole kwoty]</pG_I_2>
       <pG_II_1>[Pole kwoty]</pG_II_1>
       <pG_II_2>[Pole kwoty]</pG_II_2>
       <pG_III_1>[Pole kwoty]</pG_III_1>
       <pG_III_2>[Pole kwoty]</pG_III_2>
       <pH_I_1>[Pole kwoty]</pH_I_1>
       <pH_I_2>[Pole kwoty]</pH_I_2>
       <pH_II_1>[Pole kwoty]</pH_II_1>
       <pH_II_2>[Pole kwoty]</pH_II_2>
       <pH_III_1>[Pole kwoty]</pH_III_1>
       <pH_III_2>[Pole kwoty]</pH_III_2>
       <pI_1>[Pole kwoty]</pI_1>
       <pI_2>[Pole kwoty]</pI_2>
       <pJ_I_1>[Pole kwoty]</pJ_I_1>
       <pJ_I_2>[Pole kwoty]</pJ_I_2>
       <pJ_I_3>[Pole kwoty]</pJ_I_3>
       <pJ_I_4>[Pole kwoty]</pJ_I_4>
       <pJ_II_1>[Pole kwoty]</pJ_II_1>
       <pJ_II_2>[Pole kwoty]</pJ_II_2>
       <pJ_II_3>[Pole kwoty]</pJ_II_3>
       <pJ_II_4>[Pole kwoty]</pJ_II_4>
       <pJ_III_1>[Pole kwoty]</pJ_III_1>
       <pJ_III_2>[Pole kwoty]</pJ_III_2>
       <pJ_IV_1>[Pole kwoty]</pJ_IV_1>
       <pJ_IV_2>[Pole kwoty]</pJ_IV_2>
       <pJ_V_1>[Pole kwoty]</pJ_V_1>
       <pJ_V_2>[Pole kwoty]</pJ_V_2>
       <pK_I_1>[Pole kwoty]</pK_I_1>
       <pK_I_2>[Pole kwoty]</pK_I_2>
       <pK_I_3>[Pole kwoty]</pK_I_3>
       <pK_I_4>[Pole kwoty]</pK_I_4>
       <pZ_8>[Pole tekstowe]</pZ_8>
       <pK_II_1>[Pole kwoty]</pK_II_1>
       <pK_II_2>[Pole kwoty]</pK_II_2>
       <pK_III_1>[Pole kwoty]</pK_III_1>
       <pK_III_2>[Pole kwoty]</pK_III_2>
       <pK_IV_1>[Pole kwoty]</pK_IV_1>
       <pK_IV_2>[Pole kwoty]</pK_IV_2>
       <pL_1>[Pole kwoty]</pL_1>
       <pL_2>[Pole kwoty]</pL_2>
       <pN_I_1>[Pole kwoty]</pN_I_1>
       <pN_I_2>[Pole kwoty]</pN_I_2>
       <pN_II_1>[Pole kwoty]</pN_II_1>
       <pN_II_2>[Pole kwoty]</pN_II_2>
       <pO_I_1>[Pole kwoty]</pO_I_1>
       <pO_I_2>[Pole kwoty]</pO_I_2>
       <pO_II_1>[Pole kwoty]</pO_II_1>
       <pO_II_2>[Pole kwoty]</pO_II_2>
       <pP_I_1>[Pole kwoty]</pP_I_1>
       <pP_I_2>[Pole kwoty]</pP_I_2>
       <pP_II_1>[Pole kwoty]</pP_II_1>
       <pP_II_2>[Pole kwoty]</pP_II_2>
       <pQ_I_1>[Pole kwoty]</pQ_I_1>
       <pQ_I_2>[Pole kwoty]</pQ_I_2>
       <pS_1>[Pole kwoty]</pS_1>
       <pS_2>[Pole kwoty]</pS_2>
       <pT_1>[Pole kwoty]</pT_1>
       <pT_2>[Pole kwoty]</pT_2>
       <pU_1>[Pole kwoty]</pU_1>
       <pU_2>[Pole kwoty]</pU_2>
       <pZ_1_subfield_0>[imię]</pZ_1_subfield_0>
       <pZ_1_subfield_1>[nazwisko]</pZ_1_subfield_1>
       <pZ_3_subfield_0>[imię]</pZ_3_subfield_0>
       <pZ_3_subfield_1>[nazwisko]</pZ_3_subfield_1>
       <pZ_5_subfield_0>[imię]</pZ_5_subfield_0>
       <pZ_5_subfield_1>[nazwisko]</pZ_5_subfield_1>
       <pZ_2>[data]</pZ_2>
       <pZ_4>[data]</pZ_4>
       <pZ_6>[data]</pZ_6>
       <pZ_14_subfield_0>[imię]</pZ_14_subfield_0>
       <pZ_14_subfield_1>[nazwisko]</pZ_14_subfield_1>
       <pZ_9_subfield_0>[imię]</pZ_9_subfield_0>
       <pZ_9_subfield_1>[nazwisko]</pZ_9_subfield_1>
       <pZ_10_subfield_0>[imię]</pZ_10_subfield_0>
       <pZ_10_subfield_1>[nazwisko]</pZ_10_subfield_1>
       <pZ_11>[data]</pZ_11>
       <pZ_12>[data]</pZ_12>
       <pZ_13>[data]</pZ_13>
       <pZ_7>[Pole tekstowe]</pZ_7>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>SRZiS-K</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4560423</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>30-10-1990</p1>
       <p2>Pełna nazwa testowa</p2>
       <p9>30-10-1990</p9>
       <p10>30-10-1990</p10>
       <p3_subfield_0>Poznań</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>Strzelecka</p3_subfield_1>
       <p3_subfield_2>1</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_3>1</p3_subfield_3>
       <p4_subfield_0>61-155</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>Poznań</p4_subfield_1>
       <p6>8875155741</p6>
       <p8>773461194</p8>
       <p6_0>12345</p6_0>
       <pA_3>10</pA_3>
       <pA_4>10</pA_4>
       <pA_I_1>10</pA_I_1>
       <pA_I_2>10</pA_I_2>
       <pA_II_1>10</pA_II_1>
       <pA_II_2>10</pA_II_2>
       <pB_0_1>10</pB_0_1>
       <pB_0_2>10</pB_0_2>
       <pB_I_1>10</pB_I_1>
       <pB_I_2>10</pB_I_2>
       <pB_II_1>10</pB_II_1>
       <pB_II_2>10</pB_II_2>
       <pD_1>10</pD_1>
       <pD_2>10</pD_2>
       <pE_1>10</pE_1>
       <pE_2>10</pE_2>
       <pG_I_1>10</pG_I_1>
       <pG_I_2>10</pG_I_2>
       <pG_II_1>10</pG_II_1>
       <pG_II_2>10</pG_II_2>
       <pG_III_1>10</pG_III_1>
       <pG_III_2>10</pG_III_2>
       <pH_I_1>10</pH_I_1>
       <pH_I_2>10</pH_I_2>
       <pH_II_1>10</pH_II_1>
       <pH_II_2>10</pH_II_2>
       <pH_III_1>10</pH_III_1>
       <pH_III_2>10</pH_III_2>
       <pI_1>10</pI_1>
       <pI_2>10</pI_2>
       <pJ_I_1>10</pJ_I_1>
       <pJ_I_2>10</pJ_I_2>
       <pJ_I_3>10</pJ_I_3>
       <pJ_I_4>10</pJ_I_4>
       <pJ_II_1>10</pJ_II_1>
       <pJ_II_2>10</pJ_II_2>
       <pJ_II_3>10</pJ_II_3>
       <pJ_II_4>10</pJ_II_4>
       <pJ_III_1>10</pJ_III_1>
       <pJ_III_2>10</pJ_III_2>
       <pJ_IV_1>10</pJ_IV_1>
       <pJ_IV_2>10</pJ_IV_2>
       <pJ_V_1>10</pJ_V_1>
       <pJ_V_2>10</pJ_V_2>
       <pK_I_1>10</pK_I_1>
       <pK_I_2>10</pK_I_2>
       <pK_I_3>10</pK_I_3>
       <pK_I_4>10</pK_I_4>
       <pZ_8>test pola tekstowego</pZ_8>
       <pK_II_1>10</pK_II_1>
       <pK_II_2>10</pK_II_2>
       <pK_III_1>10</pK_III_1>
       <pK_III_2>10</pK_III_2>
       <pK_IV_1>10</pK_IV_1>
       <pK_IV_2>10</pK_IV_2>
       <pL_1>10</pL_1>
       <pL_2>10</pL_2>
       <pN_I_1>10</pN_I_1>
       <pN_I_2>10</pN_I_2>
       <pN_II_1>10</pN_II_1>
       <pN_II_2>10</pN_II_2>
       <pO_I_1>10</pO_I_1>
       <pO_I_2>10</pO_I_2>
       <pO_II_1>10</pO_II_1>
       <pO_II_2>10</pO_II_2>
       <pP_I_1>10</pP_I_1>
       <pP_I_2>10</pP_I_2>
       <pP_II_1>10</pP_II_1>
       <pP_II_2>10</pP_II_2>
       <pQ_I_1>10</pQ_I_1>
       <pQ_I_2>10</pQ_I_2>
       <pS_1>10</pS_1>
       <pS_2>10</pS_2>
       <pT_1>10</pT_1>
       <pT_2>10</pT_2>
       <pU_1>10</pU_1>
       <pU_2>10</pU_2>
       <pZ_1_subfield_0>Jan</pZ_1_subfield_0>
       <pZ_1_subfield_1>Kowalski</pZ_1_subfield_1>
       <pZ_3_subfield_0>Jan</pZ_3_subfield_0>
       <pZ_3_subfield_1>Kowalski</pZ_3_subfield_1>
       <pZ_5_subfield_0>Jan</pZ_5_subfield_0>
       <pZ_5_subfield_1>Kowalski</pZ_5_subfield_1>
       <pZ_2>30-10-1990</pZ_2>
       <pZ_4>30-10-1990</pZ_4>
       <pZ_6>30-10-1990</pZ_6>
       <pZ_14_subfield_0>Jan</pZ_14_subfield_0>
       <pZ_14_subfield_1>Kowalski</pZ_14_subfield_1>
       <pZ_9_subfield_0>Jan</pZ_9_subfield_0>
       <pZ_9_subfield_1>Kowalski</pZ_9_subfield_1>
       <pZ_10_subfield_0>Jan</pZ_10_subfield_0>
       <pZ_10_subfield_1>Kowalski</pZ_10_subfield_1>
       <pZ_11>30-10-1990</pZ_11>
       <pZ_12>30-10-1990</pZ_12>
       <pZ_13>30-10-1990</pZ_13>
       <pZ_7>test pola tekstowego</pZ_7>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>