Pola formularza

Formularz: ZzKW Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnymPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4560522</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[data]</p1>
       <p01>[Pole tekstowe]</p01>
       <p02>[Pole tekstowe]</p02>
       <p2>[nazwaPelna]</p2>
       <p9>[data]</p9>
       <p10>[data]</p10>
       <p3_subfield_0>[miejscowość]</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>[ulica]</p3_subfield_1>
       <p3_subfield_2>[nr domu]</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_3>[nr lokalu]</p3_subfield_3>
       <p4_subfield_0>[kod pocztowy]</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>[poczta]</p4_subfield_1>
       <p6>[NIP]</p6>
       <p8>[REGON]</p8>
       <p6_4>[KRS]</p6_4>
       <pI_1_1>[Pole kwoty]</pI_1_1>
       <pI_2_1>[Pole kwoty]</pI_2_1>
       <pI_1_2>[Pole kwoty]</pI_1_2>
       <pI_2_2>[Pole kwoty]</pI_2_2>
       <pI_1_3>[Pole kwoty]</pI_1_3>
       <pI_2_3>[Pole kwoty]</pI_2_3>
       <pI_1_4>[Pole kwoty]</pI_1_4>
       <pI_2_4>[Pole kwoty]</pI_2_4>
       <pI_1_5>[Pole kwoty]</pI_1_5>
       <pI_2_5>[Pole kwoty]</pI_2_5>
       <pI_1_6>[Pole kwoty]</pI_1_6>
       <pI_2_6>[Pole kwoty]</pI_2_6>
       <pI_1_7>[Pole kwoty]</pI_1_7>
       <pI_2_7>[Pole kwoty]</pI_2_7>
       <pI_0_1>[Pole tekstowe]</pI_0_1>
       <pI_1_8>[Pole kwoty]</pI_1_8>
       <pI_2_8>[Pole kwoty]</pI_2_8>
       <pI_0_2>[Pole tekstowe]</pI_0_2>
       <pI_1_9>[Pole kwoty]</pI_1_9>
       <pI_2_9>[Pole kwoty]</pI_2_9>
       <pI_1_10>[Pole kwoty]</pI_1_10>
       <pI_2_10>[Pole kwoty]</pI_2_10>
       <pI_1_11>[Pole kwoty]</pI_1_11>
       <pI_2_11>[Pole kwoty]</pI_2_11>
       <pI_0_3>[Pole tekstowe]</pI_0_3>
       <pI_1_12>[Pole kwoty]</pI_1_12>
       <pI_2_12>[Pole kwoty]</pI_2_12>
       <pI_0_4>[Pole tekstowe]</pI_0_4>
       <pI_1_13>[Pole kwoty]</pI_1_13>
       <pI_2_13>[Pole kwoty]</pI_2_13>
       <pI_1_14>[Pole kwoty]</pI_1_14>
       <pI_2_14>[Pole kwoty]</pI_2_14>
       <pI_1_15>[Pole kwoty]</pI_1_15>
       <pI_2_15>[Pole kwoty]</pI_2_15>
       <pI_1_16>[Pole kwoty]</pI_1_16>
       <pI_2_16>[Pole kwoty]</pI_2_16>
       <pI_1_17>[Pole kwoty]</pI_1_17>
       <pI_2_17>[Pole kwoty]</pI_2_17>
       <pI_0_5>[Pole tekstowe]</pI_0_5>
       <pI_1_18>[Pole kwoty]</pI_1_18>
       <pI_2_18>[Pole kwoty]</pI_2_18>
       <pI_0_6>[Pole tekstowe]</pI_0_6>
       <pI_1_19>[Pole kwoty]</pI_1_19>
       <pI_2_19>[Pole kwoty]</pI_2_19>
       <pI_1_20>[Pole kwoty]</pI_1_20>
       <pI_2_20>[Pole kwoty]</pI_2_20>
       <pI_0_7>[Pole tekstowe]</pI_0_7>
       <pI_1_21>[Pole kwoty]</pI_1_21>
       <pI_2_21>[Pole kwoty]</pI_2_21>
       <pI_0_8>[Pole tekstowe]</pI_0_8>
       <pI_1_22>[Pole kwoty]</pI_1_22>
       <pI_2_22>[Pole kwoty]</pI_2_22>
       <pI_1_23>[Pole kwoty]</pI_1_23>
       <pI_2_23>[Pole kwoty]</pI_2_23>
       <pI_1_24>[Pole kwoty]</pI_1_24>
       <pA_4_79>[Pole kwoty]</pA_4_79>
       <pI_1_25>[Pole kwoty]</pI_1_25>
       <pI_2_24>[Pole kwoty]</pI_2_24>
       <pI_1_26>[Pole kwoty]</pI_1_26>
       <pI_2_25>[Pole kwoty]</pI_2_25>
       <pI_1_27>[Pole kwoty]</pI_1_27>
       <pI_2_26>[Pole kwoty]</pI_2_26>
       <pI_1_28>[Pole kwoty]</pI_1_28>
       <pI_2_27>[Pole kwoty]</pI_2_27>
       <pI_1_29>[Pole kwoty]</pI_1_29>
       <pI_2_28>[Pole kwoty]</pI_2_28>
       <pI_1_30>[Pole kwoty]</pI_1_30>
       <pI_2_29>[Pole kwoty]</pI_2_29>
       <pI_1_31>[Pole kwoty]</pI_1_31>
       <pI_2_30>[Pole kwoty]</pI_2_30>
       <pI_1_32>[Pole kwoty]</pI_1_32>
       <pI_2_31>[Pole kwoty]</pI_2_31>
       <pZ_1>[Pole tekstowe]</pZ_1>
       <pI_3_1>[Pole kwoty]</pI_3_1>
       <pI_4_1>[Pole kwoty]</pI_4_1>
       <pI_0_9>[Pole tekstowe]</pI_0_9>
       <pI_3_2>[Pole kwoty]</pI_3_2>
       <pI_4_2>[Pole kwoty]</pI_4_2>
       <pI_0_10>[Pole tekstowe]</pI_0_10>
       <pI_3_3>[Pole kwoty]</pI_3_3>
       <pI_4_3>[Pole kwoty]</pI_4_3>
       <pI_3_4>[Pole kwoty]</pI_3_4>
       <pI_4_4>[Pole kwoty]</pI_4_4>
       <pI_3_5>[Pole kwoty]</pI_3_5>
       <pI_4_5>[Pole kwoty]</pI_4_5>
       <pI_0_11>[Pole tekstowe]</pI_0_11>
       <pI_3_6>[Pole kwoty]</pI_3_6>
       <pI_4_6>[Pole kwoty]</pI_4_6>
       <pI_0_12>[Pole tekstowe]</pI_0_12>
       <pI_3_7>[Pole kwoty]</pI_3_7>
       <pI_4_7>[Pole kwoty]</pI_4_7>
       <pI_3_8>[Pole kwoty]</pI_3_8>
       <pI_4_8>[Pole kwoty]</pI_4_8>
       <pI_3_9>[Pole kwoty]</pI_3_9>
       <pI_4_9>[Pole kwoty]</pI_4_9>
       <pI_3_10>[Pole kwoty]</pI_3_10>
       <pI_4_10>[Pole kwoty]</pI_4_10>
       <pI_3_11>[Pole kwoty]</pI_3_11>
       <pI_4_11>[Pole kwoty]</pI_4_11>
       <pI_3_12>[Pole kwoty]</pI_3_12>
       <pI_4_12>[Pole kwoty]</pI_4_12>
       <pI_0_13>[Pole tekstowe]</pI_0_13>
       <pI_3_13>[Pole kwoty]</pI_3_13>
       <pI_4_13>[Pole kwoty]</pI_4_13>
       <pI_0_14>[Pole tekstowe]</pI_0_14>
       <pI_3_14>[Pole kwoty]</pI_3_14>
       <pI_4_14>[Pole kwoty]</pI_4_14>
       <pI_3_15>[Pole kwoty]</pI_3_15>
       <pI_4_15>[Pole kwoty]</pI_4_15>
       <pI_3_16>[Pole kwoty]</pI_3_16>
       <pI_4_16>[Pole kwoty]</pI_4_16>
       <pI_0_15>[Pole tekstowe]</pI_0_15>
       <pI_3_17>[Pole kwoty]</pI_3_17>
       <pI_4_17>[Pole kwoty]</pI_4_17>
       <pI_0_16>[Pole tekstowe]</pI_0_16>
       <pI_3_18>[Pole kwoty]</pI_3_18>
       <pI_4_18>[Pole kwoty]</pI_4_18>
       <pI_3_19>[Pole kwoty]</pI_3_19>
       <pI_4_19>[Pole kwoty]</pI_4_19>
       <pI_3_20>[Pole kwoty]</pI_3_20>
       <pI_4_20>[Pole kwoty]</pI_4_20>
       <pI_3_21>[Pole kwoty]</pI_3_21>
       <pI_4_21>[Pole kwoty]</pI_4_21>
       <pI_3_22>[Pole kwoty]</pI_3_22>
       <pI_4_22>[Pole kwoty]</pI_4_22>
       <pI_0_17>[Pole tekstowe]</pI_0_17>
       <pI_3_23>[Pole kwoty]</pI_3_23>
       <pI_4_23>[Pole kwoty]</pI_4_23>
       <pI_0_18>[Pole tekstowe]</pI_0_18>
       <pI_3_24>[Pole kwoty]</pI_3_24>
       <pI_4_24>[Pole kwoty]</pI_4_24>
       <pI_3_25>[Pole kwoty]</pI_3_25>
       <pI_4_25>[Pole kwoty]</pI_4_25>
       <pI_0_19>[Pole tekstowe]</pI_0_19>
       <pI_3_26>[Pole kwoty]</pI_3_26>
       <pI_4_26>[Pole kwoty]</pI_4_26>
       <pI_0_20>[Pole tekstowe]</pI_0_20>
       <pI_3_27>[Pole kwoty]</pI_3_27>
       <pI_4_27>[Pole kwoty]</pI_4_27>
       <pI_3_28>[Pole kwoty]</pI_3_28>
       <pI_4_28>[Pole kwoty]</pI_4_28>
       <pI_3_29>[Pole kwoty]</pI_3_29>
       <pI_4_29>[Pole kwoty]</pI_4_29>
       <pI_3_30>[Pole kwoty]</pI_3_30>
       <pI_4_30>[Pole kwoty]</pI_4_30>
       <pI_3_31>[Pole kwoty]</pI_3_31>
       <pI_4_31>[Pole kwoty]</pI_4_31>
       <pI_3_32>[Pole kwoty]</pI_3_32>
       <pI_4_32>[Pole kwoty]</pI_4_32>
       <pI_3_33>[Pole kwoty]</pI_3_33>
       <pI_4_33>[Pole kwoty]</pI_4_33>
       <pI_3_34>[Pole kwoty]</pI_3_34>
       <pI_4_34>[Pole kwoty]</pI_4_34>
       <pI_3_35>[Pole kwoty]</pI_3_35>
       <pI_4_35>[Pole kwoty]</pI_4_35>
       <pI_3_36>[Pole kwoty]</pI_3_36>
       <pI_4_36>[Pole kwoty]</pI_4_36>
       <pI_0_21>[Pole tekstowe]</pI_0_21>
       <pI_3_37>[Pole kwoty]</pI_3_37>
       <pI_4_37>[Pole kwoty]</pI_4_37>
       <pI_0_22>[Pole tekstowe]</pI_0_22>
       <pI_3_38>[Pole kwoty]</pI_3_38>
       <pI_4_38>[Pole kwoty]</pI_4_38>
       <pI_3_39>[Pole kwoty]</pI_3_39>
       <pI_4_39>[Pole kwoty]</pI_4_39>
       <pI_0_23>[Pole tekstowe]</pI_0_23>
       <pI_3_40>[Pole kwoty]</pI_3_40>
       <pI_4_40>[Pole kwoty]</pI_4_40>
       <pI_0_24>[Pole tekstowe]</pI_0_24>
       <pI_3_41>[Pole kwoty]</pI_3_41>
       <pI_4_41>[Pole kwoty]</pI_4_41>
       <pI_3_42>[Pole kwoty]</pI_3_42>
       <pI_4_42>[Pole kwoty]</pI_4_42>
       <pZ_2>[Pole tekstowe]</pZ_2>
       <pI_5_1>[Pole kwoty]</pI_5_1>
       <pI_6_1>[Pole kwoty]</pI_6_1>
       <pI_5_2>[Pole kwoty]</pI_5_2>
       <pI_6_2>[Pole kwoty]</pI_6_2>
       <pI_5_3>[Pole kwoty]</pI_5_3>
       <pI_6_3>[Pole kwoty]</pI_6_3>
       <pI_5_4>[Pole kwoty]</pI_5_4>
       <pI_6_4>[Pole kwoty]</pI_6_4>
       <pI_5_5>[Pole kwoty]</pI_5_5>
       <pI_6_5>[Pole kwoty]</pI_6_5>
       <pI_5_6>[Pole kwoty]</pI_5_6>
       <pI_6_6>[Pole kwoty]</pI_6_6>
       <pI_0_26>[Pole tekstowe]</pI_0_26>
       <pI_5_7>[Pole kwoty]</pI_5_7>
       <pI_6_7>[Pole kwoty]</pI_6_7>
       <pI_0_27>[Pole tekstowe]</pI_0_27>
       <pI_5_8>[Pole kwoty]</pI_5_8>
       <pI_6_8>[Pole kwoty]</pI_6_8>
       <pI_5_9>[Pole kwoty]</pI_5_9>
       <pI_6_9>[Pole kwoty]</pI_6_9>
       <pI_0_28>[Pole tekstowe]</pI_0_28>
       <pI_5_10>[Pole kwoty]</pI_5_10>
       <pI_6_10>[Pole kwoty]</pI_6_10>
       <pI_0_29>[Pole tekstowe]</pI_0_29>
       <pI_5_11>[Pole kwoty]</pI_5_11>
       <pI_6_11>[Pole kwoty]</pI_6_11>
       <pI_5_12>[Pole kwoty]</pI_5_12>
       <pI_6_12>[Pole kwoty]</pI_6_12>
       <pI_5_13>[Pole kwoty]</pI_5_13>
       <pI_6_13>[Pole kwoty]</pI_6_13>
       <pI_5_14>[Pole kwoty]</pI_5_14>
       <pI_6_14>[Pole kwoty]</pI_6_14>
       <pI_5_15>[Pole kwoty]</pI_5_15>
       <pI_6_15>[Pole kwoty]</pI_6_15>
       <pI_5_16>[Pole kwoty]</pI_5_16>
       <pI_6_16>[Pole kwoty]</pI_6_16>
       <pI_5_17>[Pole kwoty]</pI_5_17>
       <pI_6_17>[Pole kwoty]</pI_6_17>
       <pI_5_18>[Pole kwoty]</pI_5_18>
       <pI_6_18>[Pole kwoty]</pI_6_18>
       <pI_5_19>[Pole kwoty]</pI_5_19>
       <pI_6_19>[Pole kwoty]</pI_6_19>
       <p20_subfield_0>[imię]</p20_subfield_0>
       <p20_subfield_1>[nazwisko]</p20_subfield_1>
       <p21_subfield_0>[imię]</p21_subfield_0>
       <p21_subfield_1>[nazwisko]</p21_subfield_1>
       <p22_subfield_0>[imię]</p22_subfield_0>
       <p22_subfield_1>[nazwisko]</p22_subfield_1>
       <p24>[data]</p24>
       <p25>[data]</p25>
       <p26>[data]</p26>
       <p20_8_subfield_0>[imię]</p20_8_subfield_0>
       <p20_8_subfield_1>[nazwisko]</p20_8_subfield_1>
       <p21_8_subfield_0>[imię]</p21_8_subfield_0>
       <p21_8_subfield_1>[nazwisko]</p21_8_subfield_1>
       <p22_0_subfield_0>[imię]</p22_0_subfield_0>
       <p22_0_subfield_1>[nazwisko]</p22_0_subfield_1>
       <p24_8>[data]</p24_8>
       <p25_7>[data]</p25_7>
       <p26_7>[data]</p26_7>
       <pZ_3>[Pole tekstowe]</pZ_3>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZzKW</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4560522</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>30-10-1990</p1>
       <p01>test pola tekstowego</p01>
       <p02>test pola tekstowego</p02>
       <p2>Pełna nazwa testowa</p2>
       <p9>30-10-1990</p9>
       <p10>30-10-1990</p10>
       <p3_subfield_0>Poznań</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>Strzelecka</p3_subfield_1>
       <p3_subfield_2>1</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_3>1</p3_subfield_3>
       <p4_subfield_0>61-155</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>Poznań</p4_subfield_1>
       <p6>8875155741</p6>
       <p8>773461194</p8>
       <p6_4>12345</p6_4>
       <pI_1_1>10</pI_1_1>
       <pI_2_1>10</pI_2_1>
       <pI_1_2>10</pI_1_2>
       <pI_2_2>10</pI_2_2>
       <pI_1_3>10</pI_1_3>
       <pI_2_3>10</pI_2_3>
       <pI_1_4>10</pI_1_4>
       <pI_2_4>10</pI_2_4>
       <pI_1_5>10</pI_1_5>
       <pI_2_5>10</pI_2_5>
       <pI_1_6>10</pI_1_6>
       <pI_2_6>10</pI_2_6>
       <pI_1_7>10</pI_1_7>
       <pI_2_7>10</pI_2_7>
       <pI_0_1>test pola tekstowego</pI_0_1>
       <pI_1_8>10</pI_1_8>
       <pI_2_8>10</pI_2_8>
       <pI_0_2>test pola tekstowego</pI_0_2>
       <pI_1_9>10</pI_1_9>
       <pI_2_9>10</pI_2_9>
       <pI_1_10>10</pI_1_10>
       <pI_2_10>10</pI_2_10>
       <pI_1_11>10</pI_1_11>
       <pI_2_11>10</pI_2_11>
       <pI_0_3>test pola tekstowego</pI_0_3>
       <pI_1_12>10</pI_1_12>
       <pI_2_12>10</pI_2_12>
       <pI_0_4>test pola tekstowego</pI_0_4>
       <pI_1_13>10</pI_1_13>
       <pI_2_13>10</pI_2_13>
       <pI_1_14>10</pI_1_14>
       <pI_2_14>10</pI_2_14>
       <pI_1_15>10</pI_1_15>
       <pI_2_15>10</pI_2_15>
       <pI_1_16>10</pI_1_16>
       <pI_2_16>10</pI_2_16>
       <pI_1_17>10</pI_1_17>
       <pI_2_17>10</pI_2_17>
       <pI_0_5>test pola tekstowego</pI_0_5>
       <pI_1_18>10</pI_1_18>
       <pI_2_18>10</pI_2_18>
       <pI_0_6>test pola tekstowego</pI_0_6>
       <pI_1_19>10</pI_1_19>
       <pI_2_19>10</pI_2_19>
       <pI_1_20>10</pI_1_20>
       <pI_2_20>10</pI_2_20>
       <pI_0_7>test pola tekstowego</pI_0_7>
       <pI_1_21>10</pI_1_21>
       <pI_2_21>10</pI_2_21>
       <pI_0_8>test pola tekstowego</pI_0_8>
       <pI_1_22>10</pI_1_22>
       <pI_2_22>10</pI_2_22>
       <pI_1_23>10</pI_1_23>
       <pI_2_23>10</pI_2_23>
       <pI_1_24>10</pI_1_24>
       <pA_4_79>10</pA_4_79>
       <pI_1_25>10</pI_1_25>
       <pI_2_24>10</pI_2_24>
       <pI_1_26>10</pI_1_26>
       <pI_2_25>10</pI_2_25>
       <pI_1_27>10</pI_1_27>
       <pI_2_26>10</pI_2_26>
       <pI_1_28>10</pI_1_28>
       <pI_2_27>10</pI_2_27>
       <pI_1_29>10</pI_1_29>
       <pI_2_28>10</pI_2_28>
       <pI_1_30>10</pI_1_30>
       <pI_2_29>10</pI_2_29>
       <pI_1_31>10</pI_1_31>
       <pI_2_30>10</pI_2_30>
       <pI_1_32>10</pI_1_32>
       <pI_2_31>10</pI_2_31>
       <pZ_1>test pola tekstowego</pZ_1>
       <pI_3_1>10</pI_3_1>
       <pI_4_1>10</pI_4_1>
       <pI_0_9>test pola tekstowego</pI_0_9>
       <pI_3_2>10</pI_3_2>
       <pI_4_2>10</pI_4_2>
       <pI_0_10>test pola tekstowego</pI_0_10>
       <pI_3_3>10</pI_3_3>
       <pI_4_3>10</pI_4_3>
       <pI_3_4>10</pI_3_4>
       <pI_4_4>10</pI_4_4>
       <pI_3_5>10</pI_3_5>
       <pI_4_5>10</pI_4_5>
       <pI_0_11>test pola tekstowego</pI_0_11>
       <pI_3_6>10</pI_3_6>
       <pI_4_6>10</pI_4_6>
       <pI_0_12>test pola tekstowego</pI_0_12>
       <pI_3_7>10</pI_3_7>
       <pI_4_7>10</pI_4_7>
       <pI_3_8>10</pI_3_8>
       <pI_4_8>10</pI_4_8>
       <pI_3_9>10</pI_3_9>
       <pI_4_9>10</pI_4_9>
       <pI_3_10>10</pI_3_10>
       <pI_4_10>10</pI_4_10>
       <pI_3_11>10</pI_3_11>
       <pI_4_11>10</pI_4_11>
       <pI_3_12>10</pI_3_12>
       <pI_4_12>10</pI_4_12>
       <pI_0_13>test pola tekstowego</pI_0_13>
       <pI_3_13>10</pI_3_13>
       <pI_4_13>10</pI_4_13>
       <pI_0_14>test pola tekstowego</pI_0_14>
       <pI_3_14>10</pI_3_14>
       <pI_4_14>10</pI_4_14>
       <pI_3_15>10</pI_3_15>
       <pI_4_15>10</pI_4_15>
       <pI_3_16>10</pI_3_16>
       <pI_4_16>10</pI_4_16>
       <pI_0_15>test pola tekstowego</pI_0_15>
       <pI_3_17>10</pI_3_17>
       <pI_4_17>10</pI_4_17>
       <pI_0_16>test pola tekstowego</pI_0_16>
       <pI_3_18>10</pI_3_18>
       <pI_4_18>10</pI_4_18>
       <pI_3_19>10</pI_3_19>
       <pI_4_19>10</pI_4_19>
       <pI_3_20>10</pI_3_20>
       <pI_4_20>10</pI_4_20>
       <pI_3_21>10</pI_3_21>
       <pI_4_21>10</pI_4_21>
       <pI_3_22>10</pI_3_22>
       <pI_4_22>10</pI_4_22>
       <pI_0_17>test pola tekstowego</pI_0_17>
       <pI_3_23>10</pI_3_23>
       <pI_4_23>10</pI_4_23>
       <pI_0_18>test pola tekstowego</pI_0_18>
       <pI_3_24>10</pI_3_24>
       <pI_4_24>10</pI_4_24>
       <pI_3_25>10</pI_3_25>
       <pI_4_25>10</pI_4_25>
       <pI_0_19>test pola tekstowego</pI_0_19>
       <pI_3_26>10</pI_3_26>
       <pI_4_26>10</pI_4_26>
       <pI_0_20>test pola tekstowego</pI_0_20>
       <pI_3_27>10</pI_3_27>
       <pI_4_27>10</pI_4_27>
       <pI_3_28>10</pI_3_28>
       <pI_4_28>10</pI_4_28>
       <pI_3_29>10</pI_3_29>
       <pI_4_29>10</pI_4_29>
       <pI_3_30>10</pI_3_30>
       <pI_4_30>10</pI_4_30>
       <pI_3_31>10</pI_3_31>
       <pI_4_31>10</pI_4_31>
       <pI_3_32>10</pI_3_32>
       <pI_4_32>10</pI_4_32>
       <pI_3_33>10</pI_3_33>
       <pI_4_33>10</pI_4_33>
       <pI_3_34>10</pI_3_34>
       <pI_4_34>10</pI_4_34>
       <pI_3_35>10</pI_3_35>
       <pI_4_35>10</pI_4_35>
       <pI_3_36>10</pI_3_36>
       <pI_4_36>10</pI_4_36>
       <pI_0_21>test pola tekstowego</pI_0_21>
       <pI_3_37>10</pI_3_37>
       <pI_4_37>10</pI_4_37>
       <pI_0_22>test pola tekstowego</pI_0_22>
       <pI_3_38>10</pI_3_38>
       <pI_4_38>10</pI_4_38>
       <pI_3_39>10</pI_3_39>
       <pI_4_39>10</pI_4_39>
       <pI_0_23>test pola tekstowego</pI_0_23>
       <pI_3_40>10</pI_3_40>
       <pI_4_40>10</pI_4_40>
       <pI_0_24>test pola tekstowego</pI_0_24>
       <pI_3_41>10</pI_3_41>
       <pI_4_41>10</pI_4_41>
       <pI_3_42>10</pI_3_42>
       <pI_4_42>10</pI_4_42>
       <pZ_2>test pola tekstowego</pZ_2>
       <pI_5_1>10</pI_5_1>
       <pI_6_1>10</pI_6_1>
       <pI_5_2>10</pI_5_2>
       <pI_6_2>10</pI_6_2>
       <pI_5_3>10</pI_5_3>
       <pI_6_3>10</pI_6_3>
       <pI_5_4>10</pI_5_4>
       <pI_6_4>10</pI_6_4>
       <pI_5_5>10</pI_5_5>
       <pI_6_5>10</pI_6_5>
       <pI_5_6>10</pI_5_6>
       <pI_6_6>10</pI_6_6>
       <pI_0_26>test pola tekstowego</pI_0_26>
       <pI_5_7>10</pI_5_7>
       <pI_6_7>10</pI_6_7>
       <pI_0_27>test pola tekstowego</pI_0_27>
       <pI_5_8>10</pI_5_8>
       <pI_6_8>10</pI_6_8>
       <pI_5_9>10</pI_5_9>
       <pI_6_9>10</pI_6_9>
       <pI_0_28>test pola tekstowego</pI_0_28>
       <pI_5_10>10</pI_5_10>
       <pI_6_10>10</pI_6_10>
       <pI_0_29>test pola tekstowego</pI_0_29>
       <pI_5_11>10</pI_5_11>
       <pI_6_11>10</pI_6_11>
       <pI_5_12>10</pI_5_12>
       <pI_6_12>10</pI_6_12>
       <pI_5_13>10</pI_5_13>
       <pI_6_13>10</pI_6_13>
       <pI_5_14>10</pI_5_14>
       <pI_6_14>10</pI_6_14>
       <pI_5_15>10</pI_5_15>
       <pI_6_15>10</pI_6_15>
       <pI_5_16>10</pI_5_16>
       <pI_6_16>10</pI_6_16>
       <pI_5_17>10</pI_5_17>
       <pI_6_17>10</pI_6_17>
       <pI_5_18>10</pI_5_18>
       <pI_6_18>10</pI_6_18>
       <pI_5_19>10</pI_5_19>
       <pI_6_19>10</pI_6_19>
       <p20_subfield_0>Jan</p20_subfield_0>
       <p20_subfield_1>Kowalski</p20_subfield_1>
       <p21_subfield_0>Jan</p21_subfield_0>
       <p21_subfield_1>Kowalski</p21_subfield_1>
       <p22_subfield_0>Jan</p22_subfield_0>
       <p22_subfield_1>Kowalski</p22_subfield_1>
       <p24>30-10-1990</p24>
       <p25>30-10-1990</p25>
       <p26>30-10-1990</p26>
       <p20_8_subfield_0>Jan</p20_8_subfield_0>
       <p20_8_subfield_1>Kowalski</p20_8_subfield_1>
       <p21_8_subfield_0>Jan</p21_8_subfield_0>
       <p21_8_subfield_1>Kowalski</p21_8_subfield_1>
       <p22_0_subfield_0>Jan</p22_0_subfield_0>
       <p22_0_subfield_1>Kowalski</p22_0_subfield_1>
       <p24_8>30-10-1990</p24_8>
       <p25_7>30-10-1990</p25_7>
       <p26_7>30-10-1990</p26_7>
       <pZ_3>test pola tekstowego</pZ_3>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>