Pola formularza

Formularz: WoSD Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego podatku od spadków i darowizn (spadków)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4560713</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p1_subfield_0>
       <p2_>[Wartość wyboru w polu p2. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p2_>
       <p4>[miejscowość]</p4>
       <p5>[data]</p5>
       <p6>[Pole tekstowe]</p6>
       <p3_>[Wartość wyboru w polu p3. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p3_>
       <p7>[data]</p7>
       <p8>[Pole tekstowe]</p8>
       <p9>[nazwaPelna]</p9>
       <p10>[Pole tekstowe]</p10>
       <p11>[data]</p11>
       <p12_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p12_subfield_>
       <p12_subfield_2>[Pole PESEL]</p12_subfield_2>
       <p12_subfield_3>[Pole NIP]</p12_subfield_3>
       <p13_subfield_1>[nazwisko]</p13_subfield_1>
       <p13_subfield_0>[imię]</p13_subfield_0>
       <p13_subfield_2>[data urodzenia]</p13_subfield_2>
       <p14>[imieOjca]</p14>
       <p14_1>[imieMatki]</p14_1>
       <p15>[KodKraju]</p15>
       <p16>[Wojewodztwo]</p16>
       <p17>[Powiat]</p17>
       <p18>[Gmina]</p18>
       <p19>[Ulica]</p19>
       <p20>[NrDomu]</p20>
       <p21>[NrLokalu]</p21>
       <p22>[Miejscowosc]</p22>
       <p23>[KodPocztowy]</p23>
       <p24>[Poczta]</p24>
       <p25_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p25_subfield_>
       <p25_subfield_2>[Pole PESEL]</p25_subfield_2>
       <p25_subfield_3>[Pole NIP]</p25_subfield_3>
       <p26_subfield_1>[nazwisko]</p26_subfield_1>
       <p26_subfield_0>[imię]</p26_subfield_0>
       <p26_subfield_2>[data urodzenia]</p26_subfield_2>
       <p27>[imieOjca]</p27>
       <p27_1>[imieMatki]</p27_1>
       <p28>[KodKraju]</p28>
       <p29>[Wojewodztwo]</p29>
       <p30>[Powiat]</p30>
       <p31>[Gmina]</p31>
       <p32>[Ulica]</p32>
       <p33>[NrDomu]</p33>
       <p34>[NrLokalu]</p34>
       <p35>[Miejscowosc]</p35>
       <p36>[KodPocztowy]</p36>
       <p37>[Poczta]</p37>
       <p38>[pierwszeImie]</p38>
       <p39>[nazwisko]</p39>
       <p40>[Data wypełnienia]</p40>
       <p41>[Pole integer - wartość liczbowa]</p41>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WoSD</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4560713</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_subfield_0>3022</p1_subfield_0>
       <p2_>1</p2_>
       <p4>Poznań</p4>
       <p5>30-10-1990</p5>
       <p6>test pola tekstowego</p6>
       <p3_>1</p3_>
       <p7>30-10-1990</p7>
       <p8>test pola tekstowego</p8>
       <p9>Pełna nazwa testowa</p9>
       <p10>test pola tekstowego</p10>
       <p11>30-10-1990</p11>
       <p12_subfield_>2</p12_subfield_>
       <p12_subfield_2>23050608219</p12_subfield_2>
       <p12_subfield_3>8875155741</p12_subfield_3>
       <p13_subfield_1>Kowalski</p13_subfield_1>
       <p13_subfield_0>Jan</p13_subfield_0>
       <p13_subfield_2>30-10-1985</p13_subfield_2>
       <p14>Stefan</p14>
       <p14_1>Danuta</p14_1>
       <p15>PL</p15>
       <p16>wielkopolskie</p16>
       <p17>poznański</p17>
       <p18>Poznań</p18>
       <p19>Strzelecka</p19>
       <p20>1</p20>
       <p21>1</p21>
       <p22>Poznań</p22>
       <p23>61-155</p23>
       <p24>Poznań</p24>
       <p25_subfield_>2</p25_subfield_>
       <p25_subfield_2>23050608219</p25_subfield_2>
       <p25_subfield_3>8875155741</p25_subfield_3>
       <p26_subfield_1>Kowalski</p26_subfield_1>
       <p26_subfield_0>Jan</p26_subfield_0>
       <p26_subfield_2>30-10-1985</p26_subfield_2>
       <p27>Stefan</p27>
       <p27_1>Danuta</p27_1>
       <p28>PL</p28>
       <p29>wielkopolskie</p29>
       <p30>poznański</p30>
       <p31>Poznań</p31>
       <p32>Strzelecka</p32>
       <p33>1</p33>
       <p34>1</p34>
       <p35>Poznań</p35>
       <p36>61-155</p36>
       <p37>Poznań</p37>
       <p38>Jan</p38>
       <p39>Kowalski</p39>
       <p40>30-10-2014</p40>
       <p41>10</p41>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>