Pola formularza

Formularz: ZoBOWZM Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4560819</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p_1>[PESEL]</p_1>
       <p1_2>[pierwszeImie]</p1_2>
       <p1_3>[drugieImie]</p1_3>
       <p1_4>[Pole tekstowe]</p1_4>
       <p1_5>[nazwisko]</p1_5>
       <p1_6>[nazwiskoRodowe]</p1_6>
       <p1_7>[miejsceUrodzenia]</p1_7>
       <p1_8>[dataUrodzenia]</p1_8>
       <p2_>[Wartość wyboru w polu p2. Dostępne wartości: 1 2 3 1 2 ]</p2_>
       <p2_1_>[Wartość wyboru w polu p2_1. Dostępne wartości: 1 1 2 ]</p2_1_>
       <p2_1_3>[Pole tekstowe]</p2_1_3>
       <p3_1>[UlicaKor]</p3_1>
       <p3_2>[NrDomuKor]</p3_2>
       <p3_3>[NrLokaluKor]</p3_3>
       <p3_4>[KodPocztowyKor]</p3_4>
       <p3_5>[MiejscowoscKor]</p3_5>
       <p4_>[Wartość wyboru w polu p4. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p4_>
       <p4_3_1>[Pole tekstowe]</p4_3_1>
       <p5_1>[Pole tekstowe]</p5_1>
       <p5_2>[Pole tekstowe]</p5_2>
       <p6_1>[imieOjca]</p6_1>
       <p6_2>[Pole tekstowe]</p6_2>
       <p6_3>[nazwiskoRodoweOjca]</p6_3>
       <p6_4>[imieMatki]</p6_4>
       <p6_5>[Pole tekstowe]</p6_5>
       <p6_6>[nazwiskoRodoweMatki]</p6_6>
       <p6_7>[Pole tekstowe]</p6_7>
       <p7_1>[PESEL]</p7_1>
       <p7_2>[pierwszeImie]</p7_2>
       <p7_3>[nazwisko]</p7_3>
       <p7_4>[nazwiskoRodowe]</p7_4>
       <p8_1>[Pole tekstowe]</p8_1>
       <p8_2>[Pole tekstowe]</p8_2>
       <p9_>[Wartość wyboru w polu p9. Dostępne wartości: 1 2 3 1 2 ]</p9_>
       <p9_1_>[Wartość wyboru w polu p9_1. Dostępne wartości: 1 1 2 ]</p9_1_>
       <p10_1>[pole wielowierszowe]</p10_1>
       <p11_1>[Miejscowość wypełnienia]</p11_1>
       <p11_2>[data]</p11_2>
       <p12_1>[PESEL]</p12_1>
       <p12_2>[pierwszeImie]</p12_2>
       <p12_3>[drugieImie]</p12_3>
       <p12_4>[Pole tekstowe]</p12_4>
       <p12_5>[nazwisko]</p12_5>
       <p12_6>[nazwiskoRodowe]</p12_6>
       <p12_7>[miejsceUrodzenia]</p12_7>
       <p12_8>[dataUrodzenia]</p12_8>
       <p13_>[Wartość wyboru w polu p13. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p13_>
       <p14_>[Wartość wyboru w polu p14. Dostępne wartości: 1 2 ]</p14_>
       <p14_2_1>[Pole tekstowe]</p14_2_1>
       <p15_1>[UlicaKor]</p15_1>
       <p15_2>[NrDomuKor]</p15_2>
       <p15_3>[NrLokaluKor]</p15_3>
       <p15_4>[KodPocztowyKor]</p15_4>
       <p15_5>[MiejscowoscKor]</p15_5>
       <p16_>[Wartość wyboru w polu p16. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p16_>
       <p16_3_1>[Pole tekstowe]</p16_3_1>
       <p17_1>[Pole tekstowe]</p17_1>
       <p17_2>[Pole tekstowe]</p17_2>
       <p18_1>[imieOjca]</p18_1>
       <p18_2>[Pole tekstowe]</p18_2>
       <p18_3>[nazwiskoRodoweOjca]</p18_3>
       <p18_4>[imieMatki]</p18_4>
       <p18_5>[Pole tekstowe]</p18_5>
       <p18_6>[nazwiskoRodoweMatki]</p18_6>
       <p19>[Pole tekstowe]</p19>
       <p20_1>[PESEL]</p20_1>
       <p20_2>[pierwszeImie]</p20_2>
       <p20_3>[nazwisko]</p20_3>
       <p20_4>[nazwiskoRodowe]</p20_4>
       <p21_1>[Pole tekstowe]</p21_1>
       <p21_2>[Pole tekstowe]</p21_2>
       <p22_>[Wartość wyboru w polu p22. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p22_>
       <p23_>[Wartość wyboru w polu p23. Dostępne wartości: 1 2 ]</p23_>
       <p24_1>[pole wielowierszowe]</p24_1>
       <p25_1>[miejscowość]</p25_1>
       <p26_2>[Data wypełnienia]</p26_2>
       <p27_>[Wartość wyboru w polu p27. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</p27_>
       <p28_>[Wartość wyboru w polu p28. Dostępne wartości: 1 2 ]</p28_>
       <p28_2_1>[Pole tekstowe]</p28_2_1>
       <p29_>[Wartość wyboru w polu p29. Dostępne wartości: 1 2 ]</p29_>
       <p30_>[Wartość wyboru w polu p30. Dostępne wartości: 1 2 ]</p30_>
       <p30_3>[rok]</p30_3>
       <p31_>[Wartość wyboru w polu p31. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</p31_>
       <p32_>[Wartość wyboru w polu p32. Dostępne wartości: 1 2 ]</p32_>
       <p32_3>[Pole tekstowe]</p32_3>
       <p33_>[Wartość wyboru w polu p33. Dostępne wartości: 1 2 ]</p33_>
       <p34_>[Wartość wyboru w polu p34. Dostępne wartości: 1 2 ]</p34_>
       <p34_3>[rok]</p34_3>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZoBOWZM</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4560819</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p_1>23050608219</p_1>
       <p1_2>Jan</p1_2>
       <p1_3>Stefan</p1_3>
       <p1_4>test pola tekstowego</p1_4>
       <p1_5>Kowalski</p1_5>
       <p1_6>Kowalski</p1_6>
       <p1_7>Poznań</p1_7>
       <p1_8>30-10-1985</p1_8>
       <p2_>1</p2_>
       <p2_1_>1</p2_1_>
       <p2_1_3>test pola tekstowego</p2_1_3>
       <p3_1>Półwiejska</p3_1>
       <p3_2>1</p3_2>
       <p3_3>1</p3_3>
       <p3_4>61-155</p3_4>
       <p3_5>Poznań</p3_5>
       <p4_>1</p4_>
       <p4_3_1>test pola tekstowego</p4_3_1>
       <p5_1>test pola tekstowego</p5_1>
       <p5_2>test pola tekstowego</p5_2>
       <p6_1>Stefan</p6_1>
       <p6_2>test pola tekstowego</p6_2>
       <p6_3>Wiśniewski</p6_3>
       <p6_4>Danuta</p6_4>
       <p6_5>test pola tekstowego</p6_5>
       <p6_6>Wójcik</p6_6>
       <p6_7>test pola tekstowego</p6_7>
       <p7_1>23050608219</p7_1>
       <p7_2>Jan</p7_2>
       <p7_3>Kowalski</p7_3>
       <p7_4>Kowalski</p7_4>
       <p8_1>test pola tekstowego</p8_1>
       <p8_2>test pola tekstowego</p8_2>
       <p9_>1</p9_>
       <p9_1_>1</p9_1_>
       <p10_1>to jest pole wielowierszowe</p10_1>
       <p11_1>Poznań</p11_1>
       <p11_2>30-10-1990</p11_2>
       <p12_1>23050608219</p12_1>
       <p12_2>Jan</p12_2>
       <p12_3>Stefan</p12_3>
       <p12_4>test pola tekstowego</p12_4>
       <p12_5>Kowalski</p12_5>
       <p12_6>Kowalski</p12_6>
       <p12_7>Poznań</p12_7>
       <p12_8>30-10-1985</p12_8>
       <p13_>1</p13_>
       <p14_>1</p14_>
       <p14_2_1>test pola tekstowego</p14_2_1>
       <p15_1>Półwiejska</p15_1>
       <p15_2>1</p15_2>
       <p15_3>1</p15_3>
       <p15_4>61-155</p15_4>
       <p15_5>Poznań</p15_5>
       <p16_>1</p16_>
       <p16_3_1>test pola tekstowego</p16_3_1>
       <p17_1>test pola tekstowego</p17_1>
       <p17_2>test pola tekstowego</p17_2>
       <p18_1>Stefan</p18_1>
       <p18_2>test pola tekstowego</p18_2>
       <p18_3>Wiśniewski</p18_3>
       <p18_4>Danuta</p18_4>
       <p18_5>test pola tekstowego</p18_5>
       <p18_6>Wójcik</p18_6>
       <p19>test pola tekstowego</p19>
       <p20_1>23050608219</p20_1>
       <p20_2>Jan</p20_2>
       <p20_3>Kowalski</p20_3>
       <p20_4>Kowalski</p20_4>
       <p21_1>test pola tekstowego</p21_1>
       <p21_2>test pola tekstowego</p21_2>
       <p22_>1</p22_>
       <p23_>1</p23_>
       <p24_1>to jest pole wielowierszowe</p24_1>
       <p25_1>Poznań</p25_1>
       <p26_2>30-10-2014</p26_2>
       <p27_>1</p27_>
       <p28_>1</p28_>
       <p28_2_1>test pola tekstowego</p28_2_1>
       <p29_>1</p29_>
       <p30_>1</p30_>
       <p30_3></p30_3>
       <p31_>1</p31_>
       <p32_>1</p32_>
       <p32_3>test pola tekstowego</p32_3>
       <p33_>1</p33_>
       <p34_>1</p34_>
       <p34_3></p34_3>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>