Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: OoZPWP (archiwalny) Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub UkrainyPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4560865</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p2_1>[pole wielowierszowe]</p2_1>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 ]</p1_>
       <p2_2_subfield_0>[miejscowość]</p2_2_subfield_0>
       <p2_2_subfield_1>[ulica]</p2_2_subfield_1>
       <p2_2_subfield_2>[nr domu]</p2_2_subfield_2>
       <p2_2_subfield_3>[nr lokalu]</p2_2_subfield_3>
       <p2_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p2_2_subfield_4>
       <p2_2_subfield_5>[poczta]</p2_2_subfield_5>
       <p3_>[Wartość wyboru w polu p3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_>
       <p2_3>[Pole tekstowe]</p2_3>
       <p2_4>[Telefon]</p2_4>
       <p2_5>[Faks]</p2_5>
       <p2_6>[NIP]</p2_6>
       <p2_7>[PESEL]</p2_7>
       <p2_8>[REGON]</p2_8>
       <p4_>[Wartość wyboru w polu p4. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p4_>
       <p5_1>[data]</p5_1>
       <p5_2>[data]</p5_2>
       <p5_5>[data]</p5_5>
       <p5_6>[data]</p5_6>
       <p5_3>[data]</p5_3>
       <p5_4>[data]</p5_4>
       <p5_7>[data]</p5_7>
       <p5_8>[data]</p5_8>
       <p6>[Pole tekstowe]</p6>
       <p7>[pole wielowierszowe]</p7>
       <p7_1_subfield_0>[miejscowość]</p7_1_subfield_0>
       <p7_1_subfield_1>[ulica]</p7_1_subfield_1>
       <p7_1_subfield_2>[nr domu]</p7_1_subfield_2>
       <p7_1_subfield_3>[nr lokalu]</p7_1_subfield_3>
       <p7_1_subfield_4>[kod pocztowy]</p7_1_subfield_4>
       <p7_1_subfield_5>[poczta]</p7_1_subfield_5>
       <p8_4_1>[Pole tekstowe]</p8_4_1>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p8_>
       <p9>[Pole kwoty]</p9>
       <p10_>[Wartość wyboru w polu p10. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 8 ]</p10_>
       <p13_1_subfield_0>[imię]</p13_1_subfield_0>
       <p13_1_subfield_1>[drugie imię]</p13_1_subfield_1>
       <p13_2>[nazwisko]</p13_2>
       <p11_>[Wartość wyboru w polu p11. Dostępne wartości: 1 2 ]</p11_>
       <p12_>[Wartość wyboru w polu p12. Dostępne wartości: 1 2 ]</p12_>
       <p13_3>[dataUrodzenia]</p13_3>
       <p13_4>[PaszportNumer]</p13_4>
       <p13_5>[MiejscowoscZameldowanie]</p13_5>
       <p13_6>[Pole tekstowe]</p13_6>
       <p13_7>[krajZameldowanie]</p13_7>
       <p14_>[Wartość wyboru w polu p14. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p14_>
       <p15_>[Wartość wyboru w polu p15. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p15_>
       <p16_1_1>[Pole tekstowe]</p16_1_1>
       <p18_1>[data]</p18_1>
       <p18_2>[data]</p18_2>
       <p16_>[Wartość wyboru w polu p16. Dostępne wartości: 1 2 ]</p16_>
       <p20>[Pole tekstowe]</p20>
       <p21_>[Wartość wyboru w polu p21. Dostępne wartości: 1 2 ]</p21_>
       <p23_1>[miejscowość]</p23_1>
       <p23_2>[Data wypełnienia]</p23_2>
       <p24_1>[miejscowość]</p24_1>
       <p24_2>[data]</p24_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>OoZPWP</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4560865</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p2_1>to jest pole wielowierszowe</p2_1>
       <p1_>1</p1_>
       <p2_2_subfield_0>Poznań</p2_2_subfield_0>
       <p2_2_subfield_1>Strzelecka</p2_2_subfield_1>
       <p2_2_subfield_2>1</p2_2_subfield_2>
       <p2_2_subfield_3>1</p2_2_subfield_3>
       <p2_2_subfield_4>61-155</p2_2_subfield_4>
       <p2_2_subfield_5>Poznań</p2_2_subfield_5>
       <p3_>1</p3_>
       <p2_3>test pola tekstowego</p2_3>
       <p2_4>500600400</p2_4>
       <p2_5></p2_5>
       <p2_6>8875155741</p2_6>
       <p2_7>23050608219</p2_7>
       <p2_8>773461194</p2_8>
       <p4_>1</p4_>
       <p5_1>30-10-1990</p5_1>
       <p5_2>30-10-1990</p5_2>
       <p5_5>30-10-1990</p5_5>
       <p5_6>30-10-1990</p5_6>
       <p5_3>30-10-1990</p5_3>
       <p5_4>30-10-1990</p5_4>
       <p5_7>30-10-1990</p5_7>
       <p5_8>30-10-1990</p5_8>
       <p6>test pola tekstowego</p6>
       <p7>to jest pole wielowierszowe</p7>
       <p7_1_subfield_0>Poznań</p7_1_subfield_0>
       <p7_1_subfield_1>Strzelecka</p7_1_subfield_1>
       <p7_1_subfield_2>1</p7_1_subfield_2>
       <p7_1_subfield_3>1</p7_1_subfield_3>
       <p7_1_subfield_4>61-155</p7_1_subfield_4>
       <p7_1_subfield_5>Poznań</p7_1_subfield_5>
       <p8_4_1>test pola tekstowego</p8_4_1>
       <p8_>1</p8_>
       <p9>10</p9>
       <p10_>1</p10_>
       <p13_1_subfield_0>Jan</p13_1_subfield_0>
       <p13_1_subfield_1>Stefan</p13_1_subfield_1>
       <p13_2>Kowalski</p13_2>
       <p11_>1</p11_>
       <p12_>1</p12_>
       <p13_3>30-10-1985</p13_3>
       <p13_4>DI3148049</p13_4>
       <p13_5>Poznań</p13_5>
       <p13_6>test pola tekstowego</p13_6>
       <p13_7>PL</p13_7>
       <p14_>1</p14_>
       <p15_>1</p15_>
       <p16_1_1>test pola tekstowego</p16_1_1>
       <p18_1>30-10-1990</p18_1>
       <p18_2>30-10-1990</p18_2>
       <p16_>1</p16_>
       <p20>test pola tekstowego</p20>
       <p21_>1</p21_>
       <p23_1>Poznań</p23_1>
       <p23_2>30-10-2014</p23_2>
       <p24_1>Poznań</p24_1>
       <p24_2>30-10-1990</p24_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>