Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: PIT-28 (19) (archiwalny) (2015) Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanychImport danych w formacie XML e-Deklaracji

 • Dane tego formularza można wczytać za pomocą XML z systemu e-Deklaracji. Link do pliku XSD: http://crd.gov.pl/wzor/2016/01/05/3060/schemat.xsd

Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4563426</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p5_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p5_subfield_0>
       <6_>[Wartość wyboru w polu 6. Dostępne wartości: 1 2 ]</6_>
       <p7>[nazwisko]</p7>
       <p8>[pierwszeImie]</p8>
       <p9>[dataUrodzenia]</p9>
       <p10>[KodKraju]</p10>
       <p11>[Wojewodztwo]</p11>
       <p12>[Powiat]</p12>
       <p13>[Gmina]</p13>
       <p14>[Ulica]</p14>
       <p15>[NrDomu]</p15>
       <p16>[NrLokalu]</p16>
       <p17>[Miejscowosc]</p17>
       <p18>[KodPocztowy]</p18>
       <p19>[Poczta]</p19>
       <rect1805>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</rect1805>
       <p20>[Pole kwoty]</p20>
       <p21>[Pole kwoty]</p21>
       <p22>[Pole kwoty]</p22>
       <p23>[Pole kwoty]</p23>
       <p24>[Pole kwoty]</p24>
       <p25>[Pole kwoty]</p25>
       <p27>[Pole kwoty]</p27>
       <p28>[Pole kwoty]</p28>
       <p29>[Pole kwoty]</p29>
       <p30>[Pole kwoty]</p30>
       <p31>[Pole kwoty]</p31>
       <p32>[Pole kwoty]</p32>
       <p34>[Pole kwoty]</p34>
       <p36>[Pole kwoty]</p36>
       <p46>[Pole kwoty]</p46>
       <p47>[Pole kwoty]</p47>
       <p48>[Pole kwoty]</p48>
       <p49>[Pole kwoty]</p49>
       <p50>[Pole kwoty]</p50>
       <p51>[Pole kwoty]</p51>
       <p52>[Pole kwoty]</p52>
       <p68_subfield_1>[Straty z lat ubiegłych Pole p68 = ograniczDo(p68_subfield_1,p45+p53-p69-p71) ]</p68_subfield_1>
       <p69_subfield_1>[Kwota składki na ubezpieczenie społeczne Pole p69 = ograniczDo(p69_subfield_1,p45+p53-p68-p71) ]</p69_subfield_1>
       <p70_subfield_1>[Kwota zagranicznej składki na ubezpieczenie społeczne Pole p70 = ograniczDo(p70_subfield_1,p69) ]</p70_subfield_1>
       <odliczenia2>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</odliczenia2>
       <p71_subfield_1>[Odliczenia od przychodów Pole p71 = ograniczDo(p71_subfield_1,p45+p53-p68-p69) ]</p71_subfield_1>
       <p73_subfield_1>[Ulga odsetkowa Pole p73 = ograniczDo(p73_subfield_1,p72) ]</p73_subfield_1>
       <p75>[Pole kwoty]</p75>
       <p103>[Pole kwoty]</p103>
       <p105>[Pole kwoty]</p105>
       <p106>[Pole kwoty]</p106>
       <p108_subfield_1>[Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne Pole p108 = ograniczDo(p108_subfield_1,p107) ]</p108_subfield_1>
       <p109_subfield_1>[Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art.b ust. 1 pkt 2 Pole p109 = ograniczDo(p109_subfield_1,p108) ]</p109_subfield_1>
       <odliczenia1>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</odliczenia1>
       <p110_subfield_1>[Kwota odliczenia od ryczałtu - wykazane w części C załącznika PIT/O Pole p110 = ograniczDo(p110_subfield_1,p107-p108) ]</p110_subfield_1>
       <p111>[Pole kwoty]</p111>
       <p115>[rok]</p115>
       <p116>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p116>
       <p117_>[Wartość wyboru w polu p117. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p117_>
       <p118>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p118>
       <p121>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p121>
       <p122>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p122>
       <p123>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p123>
       <p124>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p124>
       <p125>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p125>
       <p126>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p126>
       <p127>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p127>
       <p128>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p128>
       <p129>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p129>
       <p130>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p130>
       <p131>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p131>
       <p133>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p133>
       <p134>[KRS OPP (kwota id: opp_kwota)]</p134>
       <rect2783>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect2783>
       <rect2783_4>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect2783_4>
       <p138>[Pole tekstowe]</p138>
       <p139>[Pole integer - wartość liczbowa]</p139>
       <p140>[Pole integer - wartość liczbowa]</p140>
       <p141>[Pole integer - wartość liczbowa]</p141>
       <p142>[Pole integer - wartość liczbowa]</p142>
       <p143>[Pole integer - wartość liczbowa]</p143>
       <p144_>[Wartość wyboru w polu p144. Dostępne wartości: 1 2 ]</p144_>
       <p146>[pole wielowierszowe]</p146>
       <p145_>[Wartość wyboru w polu p145. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p145_>
       <p147>[Pole integer - wartość liczbowa]</p147>
       <p149_subfield_0>[imię przedstawiciela]</p149_subfield_0>
       <p149_subfield_1>[nazwisko przedstawiciela]</p149_subfield_1>
       <p137>[Funkcja checkbox]</p137>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PIT-28 (19)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4563426</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p5_subfield_0>3022</p5_subfield_0>
       <6_>1</6_>
       <p7>Kowalski</p7>
       <p8>Jan</p8>
       <p9>30-10-1985</p9>
       <p10>PL</p10>
       <p11>wielkopolskie</p11>
       <p12>poznański</p12>
       <p13>Poznań</p13>
       <p14>Strzelecka</p14>
       <p15>1</p15>
       <p16>1</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18>61-155</p18>
       <p19>Poznań</p19>
       <rect1805></rect1805>
       <p20>10</p20>
       <p21>10</p21>
       <p22>10</p22>
       <p23>10</p23>
       <p24>10</p24>
       <p25>10</p25>
       <p27>10</p27>
       <p28>10</p28>
       <p29>10</p29>
       <p30>10</p30>
       <p31>10</p31>
       <p32>10</p32>
       <p34>10</p34>
       <p36>10</p36>
       <p46>10</p46>
       <p47>10</p47>
       <p48>10</p48>
       <p49>10</p49>
       <p50>10</p50>
       <p51>10</p51>
       <p52>10</p52>
       <p68_subfield_1>1</p68_subfield_1>
       <p69_subfield_1>1</p69_subfield_1>
       <p70_subfield_1>1</p70_subfield_1>
       <odliczenia2></odliczenia2>
       <p71_subfield_1>1</p71_subfield_1>
       <p73_subfield_1>1</p73_subfield_1>
       <p75>10</p75>
       <p103>10</p103>
       <p105>10</p105>
       <p106>10</p106>
       <p108_subfield_1>1</p108_subfield_1>
       <p109_subfield_1>1</p109_subfield_1>
       <odliczenia1></odliczenia1>
       <p110_subfield_1>1</p110_subfield_1>
       <p111>10</p111>
       <p115></p115>
       <p116>10</p116>
       <p117_>1</p117_>
       <p118>10</p118>
       <p121>10</p121>
       <p122>10</p122>
       <p123>10</p123>
       <p124>10</p124>
       <p125>10</p125>
       <p126>10</p126>
       <p127>10</p127>
       <p128>10</p128>
       <p129>10</p129>
       <p130>10</p130>
       <p131>10</p131>
       <p133>10</p133>
       <p134></p134>
       <rect2783></rect2783>
       <rect2783_4></rect2783_4>
       <p138>test pola tekstowego</p138>
       <p139>10</p139>
       <p140>10</p140>
       <p141>10</p141>
       <p142>10</p142>
       <p143>10</p143>
       <p144_>1</p144_>
       <p146>to jest pole wielowierszowe</p146>
       <p145_>1</p145_>
       <p147>10</p147>
       <p149_subfield_0>Krzysztof</p149_subfield_0>
       <p149_subfield_1>Kowalczyk</p149_subfield_1>
       <p137></p137>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>