Pola formularza

Formularz: IoWZ Informacja o warunkach zatrudnienia - załącznik do umowy o pracęPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4565310</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[t]</p1>
       <p2>[fun]</p2>
       <p5_subfield_0>[imię]</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>[nazwisko]</p5_subfield_1>
       <p3>[data]</p3>
       <p4>Panią / Pana*</p4>
       <p6>[data]</p6>
       <p7>[fun]</p7>
       <p8>[wpis_umowa]</p8>
       <p9>[wpis_umowa]</p9>
       <p10>[wpis_umowa]</p10>
       <p11>[wpis_umowa]</p11>
       <p12>[wpis_umowa]</p12>
       <p30>w kasie zakładu pracy w godzinach (podać godziny) / na podany na piśmie rachunek bankowy*</p30>
       <p14>[i]</p14>
       <p15>[i]</p15>
       <p16>[wpis_umowa]</p16>
       <p17>[fun]</p17>
       <p18>[wpis_umowa]</p18>
       <p19>[fun]</p19>
       <p20>[wpis_umowa]</p20>
       <p21>[wpis_umowa]</p21>
       <p22>[wpis_umowa]</p22>
       <p23>[wpis_umowa]</p23>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>IoWZ</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4565310</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>test pola tekstowego</p1>
       <p2></p2>
       <p5_subfield_0>Jan</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>Kowalski</p5_subfield_1>
       <p3>30-10-1990</p3>
       <p4>Pana</p4>
       <p6>30-10-1990</p6>
       <p7></p7>
       <p8></p8>
       <p9></p9>
       <p10></p10>
       <p11></p11>
       <p12></p12>
       <p30>na podany na piśmie rachunek bankowy</p30>
       <p14>10</p14>
       <p15>10</p15>
       <p16></p16>
       <p17></p17>
       <p18></p18>
       <p19></p19>
       <p20></p20>
       <p21></p21>
       <p22></p22>
       <p23></p23>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>