Pola formularza

Formularz: UsuS Umowa sprzedaży udziałów spółkiPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4568924</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[nazwaPelna]</p1>
       <p2>[miejsc]</p2>
       <p3>[data]</p3>
       <p4>[pole wielowierszowe]</p4>
       <p5_subfield_0>[miejscowość]</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>[ulica]</p5_subfield_1>
       <p5_subfield_2>[nr domu]</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_3>[nr lokalu]</p5_subfield_3>
       <p6_subfield_0>[kod pocztowy]</p6_subfield_0>
       <p6_subfield_1>[poczta]</p6_subfield_1>
       <p7>NIP / PESEL</p7>
       <p8_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p8_subfield_>
       <p8_subfield_2>[Pole PESEL]</p8_subfield_2>
       <p8_subfield_3>[Pole NIP]</p8_subfield_3>
       <p44>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p44>
       <p45>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p45>
       <p46>[Dokument wydany przez]</p46>
       <p20>KRS / </p20>
       <p21>[KRS]</p21>
       <p12>[pole wielowierszowe]</p12>
       <p13_subfield_0>[miejscowość]</p13_subfield_0>
       <p13_subfield_1>[ulica]</p13_subfield_1>
       <p13_subfield_2>[nr domu]</p13_subfield_2>
       <p13_subfield_3>[nr lokalu]</p13_subfield_3>
       <p14_subfield_0>[kod pocztowy]</p14_subfield_0>
       <p14_subfield_1>[poczta]</p14_subfield_1>
       <p15>NIP / PESEL</p15>
       <p16_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p16_subfield_>
       <p16_subfield_2>[Pole PESEL]</p16_subfield_2>
       <p16_subfield_3>[Pole NIP]</p16_subfield_3>
       <p43>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p43>
       <p18>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p18>
       <p42>[Dokument wydany przez]</p42>
       <p22>KRS / </p22>
       <p23>[KRS]</p23>
       <p24>[fun]</p24>
       <p25>[k]</p25>
       <p26>[wpis_umowa]</p26>
       <p27>[wpis_umowa]</p27>
       <p28>[wpis_umowa]</p28>
       <p29>[wpis_umowa]</p29>
       <p30>[wpis_umowa]</p30>
       <p31>[fun]</p31>
       <p32>[k]</p32>
       <p34>[wpis_umowa]</p34>
       <p35>[fun]</p35>
       <p36>[k]</p36>
       <p38>[fun]</p38>
       <p41>[wpis_umowa]</p41>
       <p39>[wpis_umowa]</p39>
       <p40_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Sądu]</p40_subfield_0>
       <p47>[wpis_umowa]</p47>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>UsuS</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4568924</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Pełna nazwa testowa</p1>
       <p2>Poznań</p2>
       <p3>30-10-1990</p3>
       <p4>to jest pole wielowierszowe</p4>
       <p5_subfield_0>Poznań</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>Strzelecka</p5_subfield_1>
       <p5_subfield_2>1</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_3>1</p5_subfield_3>
       <p6_subfield_0>61-155</p6_subfield_0>
       <p6_subfield_1>Poznań</p6_subfield_1>
       <p7>NIP</p7>
       <p8_subfield_>2</p8_subfield_>
       <p8_subfield_2>23050608219</p8_subfield_2>
       <p8_subfield_3>8875155741</p8_subfield_3>
       <p44>1</p44>
       <p45>NR-4321</p45>
       <p46>Prezydent m. Poznania</p46>
       <p20>KRS</p20>
       <p21>12345</p21>
       <p12>to jest pole wielowierszowe</p12>
       <p13_subfield_0>Poznań</p13_subfield_0>
       <p13_subfield_1>Strzelecka</p13_subfield_1>
       <p13_subfield_2>1</p13_subfield_2>
       <p13_subfield_3>1</p13_subfield_3>
       <p14_subfield_0>61-155</p14_subfield_0>
       <p14_subfield_1>Poznań</p14_subfield_1>
       <p15>NIP</p15>
       <p16_subfield_>2</p16_subfield_>
       <p16_subfield_2>23050608219</p16_subfield_2>
       <p16_subfield_3>8875155741</p16_subfield_3>
       <p43>1</p43>
       <p18>NR-4321</p18>
       <p42>Prezydent m. Poznania</p42>
       <p22>KRS</p22>
       <p23>12345</p23>
       <p24></p24>
       <p25>10</p25>
       <p26></p26>
       <p27></p27>
       <p28></p28>
       <p29></p29>
       <p30></p30>
       <p31></p31>
       <p32>10</p32>
       <p34></p34>
       <p35></p35>
       <p36>10</p36>
       <p38></p38>
       <p41></p41>
       <p39></p39>
       <p40_subfield_0>27700</p40_subfield_0>
       <p47></p47>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>