Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: WrpW (archiwalny) Wniosek o wypłatę ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolnościPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4573392</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[REGON]</p1>
       <p2>[NIP]</p2>
       <p3>[nazwaPelna]</p3>
       <p4>[nazwa]</p4>
       <p5>[KodPocztowy]</p5>
       <p6>[Miejscowosc]</p6>
       <p7>[Ulica]</p7>
       <p8>[NrDomu]</p8>
       <p9>[NrLokalu]</p9>
       <p10>[Telefon]</p10>
       <p11>[Faks]</p11>
       <p12>[Mail]</p12>
       <p13>[Pole tekstowe]</p13>
       <p14>[KodPocztowyKor]</p14>
       <p15>[MiejscowoscKor]</p15>
       <p16>[UlicaKor]</p16>
       <p17>[NrDomuKor]</p17>
       <p18>[NrLokaluKor]</p18>
       <p19_1>[Pole tekstowe]</p19_1>
       <p19_2>[rok]</p19_2>
       <p20_>[Wartość wyboru w polu p20. Dostępne wartości: 1 2 ]</p20_>
       <p21>[Pole kwoty]</p21>
       <p19_3>[Pole tekstowe]</p19_3>
       <p19_4>[rok]</p19_4>
       <p22>[Rachunek]</p22>
       <p23_1_1>[Pole tekstowe]</p23_1_1>
       <p23_1_2>[rok]</p23_1_2>
       <p23_1_3>[Pole kwoty]</p23_1_3>
       <p23_2_1>[Pole tekstowe]</p23_2_1>
       <p23_2_2>[rok]</p23_2_2>
       <p23_2_3>[Pole kwoty]</p23_2_3>
       <p23_3_1>[Pole tekstowe]</p23_3_1>
       <p23_3_2>[rok]</p23_3_2>
       <p23_3_3>[Pole kwoty]</p23_3_3>
       <p23_4_1>[Pole tekstowe]</p23_4_1>
       <p23_4_2>[rok]</p23_4_2>
       <p23_4_3>[Pole kwoty]</p23_4_3>
       <p23_5_1>[Pole tekstowe]</p23_5_1>
       <p23_5_2>[rok]</p23_5_2>
       <p23_5_3>[Pole kwoty]</p23_5_3>
       <p23_6_1>[Pole tekstowe]</p23_6_1>
       <p23_6_2>[rok]</p23_6_2>
       <p23_6_3>[Pole kwoty]</p23_6_3>
       <p23_7_1>[Pole tekstowe]</p23_7_1>
       <p23_7_2>[rok]</p23_7_2>
       <p23_7_3>[Pole kwoty]</p23_7_3>
       <p23_8_1>[Pole tekstowe]</p23_8_1>
       <p23_8_2>[rok]</p23_8_2>
       <p23_8_3>[Pole kwoty]</p23_8_3>
       <p23_9_1>[Pole tekstowe]</p23_9_1>
       <p23_9_2>[rok]</p23_9_2>
       <p23_9_3>[Pole kwoty]</p23_9_3>
       <p23_10_1>[Pole tekstowe]</p23_10_1>
       <p23_10_2>[rok]</p23_10_2>
       <p23_10_3>[Pole kwoty]</p23_10_3>
       <p23_11_1>[Pole tekstowe]</p23_11_1>
       <p23_11_2>[rok]</p23_11_2>
       <p23_11_3>[Pole kwoty]</p23_11_3>
       <p23_12_1>[Pole tekstowe]</p23_12_1>
       <p23_12_2>[rok]</p23_12_2>
       <p23_12_3>[Pole kwoty]</p23_12_3>
       <p23_13_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_13_1>
       <p23_13_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_13_2>
       <p24>[miejscowość]</p24>
       <p25>[data]</p25>
       <p26_subfield_0>[imię]</p26_subfield_0>
       <p26_subfield_1>[nazwisko]</p26_subfield_1>
       <p27>[nazwaPelna]</p27>
       <p28>[KodPocztowy]</p28>
       <p29>[Miejscowosc]</p29>
       <p30>[Ulica]</p30>
       <p31>[NrDomu]</p31>
       <p32>[NrLokalu]</p32>
       <p33>[Telefon]</p33>
       <p34>[Faks]</p34>
       <p35>[Mail]</p35>
       <p36>[Pole kwoty]</p36>
       <p37>[miejscowość]</p37>
       <p38>[data]</p38>
       <p39_subfield_0>[imię]</p39_subfield_0>
       <p39_subfield_1>[nazwisko]</p39_subfield_1>
       <p40>[Pole kwoty]</p40>
       <p41>[Pole kwoty]</p41>
       <p42>[Pole kwoty]</p42>
       <p43>[data]</p43>
       <p44>[data]</p44>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WrpW</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4573392</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>773461194</p1>
       <p2>8875155741</p2>
       <p3>Pełna nazwa testowa</p3>
       <p4>nazwa testowa</p4>
       <p5>61-155</p5>
       <p6>Poznań</p6>
       <p7>Strzelecka</p7>
       <p8>1</p8>
       <p9>1</p9>
       <p10>500600400</p10>
       <p11></p11>
       <p12>test@test.pl</p12>
       <p13>test pola tekstowego</p13>
       <p14>61-155</p14>
       <p15>Poznań</p15>
       <p16>Półwiejska</p16>
       <p17>1</p17>
       <p18>1</p18>
       <p19_1>test pola tekstowego</p19_1>
       <p19_2></p19_2>
       <p20_>1</p20_>
       <p21>10</p21>
       <p19_3>test pola tekstowego</p19_3>
       <p19_4></p19_4>
       <p22>453054504926965134154839080720</p22>
       <p23_1_1>test pola tekstowego</p23_1_1>
       <p23_1_2></p23_1_2>
       <p23_1_3>10</p23_1_3>
       <p23_2_1>test pola tekstowego</p23_2_1>
       <p23_2_2></p23_2_2>
       <p23_2_3>10</p23_2_3>
       <p23_3_1>test pola tekstowego</p23_3_1>
       <p23_3_2></p23_3_2>
       <p23_3_3>10</p23_3_3>
       <p23_4_1>test pola tekstowego</p23_4_1>
       <p23_4_2></p23_4_2>
       <p23_4_3>10</p23_4_3>
       <p23_5_1>test pola tekstowego</p23_5_1>
       <p23_5_2></p23_5_2>
       <p23_5_3>10</p23_5_3>
       <p23_6_1>test pola tekstowego</p23_6_1>
       <p23_6_2></p23_6_2>
       <p23_6_3>10</p23_6_3>
       <p23_7_1>test pola tekstowego</p23_7_1>
       <p23_7_2></p23_7_2>
       <p23_7_3>10</p23_7_3>
       <p23_8_1>test pola tekstowego</p23_8_1>
       <p23_8_2></p23_8_2>
       <p23_8_3>10</p23_8_3>
       <p23_9_1>test pola tekstowego</p23_9_1>
       <p23_9_2></p23_9_2>
       <p23_9_3>10</p23_9_3>
       <p23_10_1>test pola tekstowego</p23_10_1>
       <p23_10_2></p23_10_2>
       <p23_10_3>10</p23_10_3>
       <p23_11_1>test pola tekstowego</p23_11_1>
       <p23_11_2></p23_11_2>
       <p23_11_3>10</p23_11_3>
       <p23_12_1>test pola tekstowego</p23_12_1>
       <p23_12_2></p23_12_2>
       <p23_12_3>10</p23_12_3>
       <p23_13_1>10</p23_13_1>
       <p23_13_2>10</p23_13_2>
       <p24>Poznań</p24>
       <p25>30-10-1990</p25>
       <p26_subfield_0>Jan</p26_subfield_0>
       <p26_subfield_1>Kowalski</p26_subfield_1>
       <p27>Pełna nazwa testowa</p27>
       <p28>61-155</p28>
       <p29>Poznań</p29>
       <p30>Strzelecka</p30>
       <p31>1</p31>
       <p32>1</p32>
       <p33>500600400</p33>
       <p34></p34>
       <p35>test@test.pl</p35>
       <p36>10</p36>
       <p37>Poznań</p37>
       <p38>30-10-1990</p38>
       <p39_subfield_0>Jan</p39_subfield_0>
       <p39_subfield_1>Kowalski</p39_subfield_1>
       <p40>10</p40>
       <p41>10</p41>
       <p42>10</p42>
       <p43>30-10-1990</p43>
       <p44>30-10-1990</p44>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>