Pola formularza

Formularz: WowP Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla podmiotów: grupy przyłączeniowej A lub grupy przyłączeniowej B podgrupa IIPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4573941</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p2_11>[Mail]</p2_11>
       <p1_1>[pierwszeImie]</p1_1>
       <p1_2>[nazwisko]</p1_2>
       <p2_12>[Pole tekstowe]</p2_12>
       <p1_3>[nazwaPelna]</p1_3>
       <p1_4>[PESEL]</p1_4>
       <p3_1_>[Wartość wyboru w polu p3_1. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p3_1_>
       <p1_5>[NIP]</p1_5>
       <p3_3>[Pole tekstowe]</p3_3>
       <p3_4>[Pole tekstowe]</p3_4>
       <p3_5>[data]</p3_5>
       <p1_6_1>[REGON]</p1_6_1>
       <p1_6_2>[KRS]</p1_6_2>
       <p1_6_3>[nrWpisuCeidg]</p1_6_3>
       <p1_8>[Miejscowosc]</p1_8>
       <p1_9>[Ulica]</p1_9>
       <p1_10>[NrDomu]</p1_10>
       <p1_11>[NrLokalu]</p1_11>
       <p4_1_>[Wartość wyboru w polu p4_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_1_>
       <p4_2>[Pole tekstowe]</p4_2>
       <p1_12>[KodPocztowy]</p1_12>
       <p1_13>[Poczta]</p1_13>
       <p4_3>[Pole tekstowe]</p4_3>
       <p1_14>[Telefon]</p1_14>
       <p1_15>[Pole tekstowe]</p1_15>
       <p1_16>[Mail]</p1_16>
       <p4_4>[gmina]</p4_4>
       <p4_5>[miejscowość]</p4_5>
       <p2_1>[MiejscowoscKor]</p2_1>
       <p4_6>[Pole tekstowe]</p4_6>
       <p2_2>[UlicaKor]</p2_2>
       <p4_7>[Pole tekstowe]</p4_7>
       <p4_8>[Pole tekstowe]</p4_8>
       <p2_3>[NrDomuKor]</p2_3>
       <p2_4>[NrLokaluKor]</p2_4>
       <p4_9>[Pole tekstowe]</p4_9>
       <p4_10>[miejscowość]</p4_10>
       <p2_5>[KodPocztowyKor]</p2_5>
       <p2_6>[PocztaKor]</p2_6>
       <p4_11>[Pole tekstowe]</p4_11>
       <p2_7_subfield_0>[imię]</p2_7_subfield_0>
       <p2_7_subfield_1>[nazwisko]</p2_7_subfield_1>
       <p4_12>[Pole tekstowe]</p4_12>
       <p2_8>[Stanowisko]</p2_8>
       <p2_9>[Faks]</p2_9>
       <p4_13_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_13_1>
       <p4_13_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_13_2>
       <p2_10>[Telefon]</p2_10>
       <p4_13_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_13_3>
       <p4_15>[Pole tekstowe]</p4_15>
       <p4_23>[Pole tekstowe]</p4_23>
       <p4_16>[Pole tekstowe]</p4_16>
       <p4_13_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_13_4>
       <p5_1>[Pole tekstowe]</p5_1>
       <p5_2>[rok]</p5_2>
       <p4_13_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_13_5>
       <p4_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_17>
       <p4_13_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_13_6>
       <p4_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_18>
       <p5_2_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_2_1>
       <p4_13_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_13_7>
       <p4_19>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_19>
       <p5_2_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_2_2>
       <p4_20>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_20>
       <p5_2_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_2_3>
       <p5_3>[Pole tekstowe]</p5_3>
       <p4_13_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_13_8>
       <p4_21>[Pole tekstowe]</p4_21>
       <p5_4>[Pole tekstowe]</p5_4>
       <p4_22>[Pole tekstowe]</p4_22>
       <p5_3_1>[Pole tekstowe]</p5_3_1>
       <p5_4_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_4_1>
       <p5_5_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_5_1>
       <p5_3_2>[Pole tekstowe]</p5_3_2>
       <p5_4_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_4_2>
       <p5_5_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_5_2>
       <p5_3_3>[Pole tekstowe]</p5_3_3>
       <p5_4_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_4_3>
       <p5_5_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_5_3>
       <p5_3_4>[Pole tekstowe]</p5_3_4>
       <p5_4_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_4_4>
       <p5_5_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_5_4>
       <p5_3_5>[Pole tekstowe]</p5_3_5>
       <p5_4_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_4_5>
       <p5_5_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_5_5>
       <p5_3_6>[Pole tekstowe]</p5_3_6>
       <p5_4_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_4_6>
       <p5_5_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_5_6>
       <p5_3_7>[Pole tekstowe]</p5_3_7>
       <p5_4_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_4_7>
       <p5_5_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_5_7>
       <p5_3_8>[Pole tekstowe]</p5_3_8>
       <p5_4_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_4_8>
       <p5_5_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_5_8>
       <p5_3_9>[Pole tekstowe]</p5_3_9>
       <p5_4_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_4_9>
       <p5_5_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_5_9>
       <p6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6>
       <p7_1_1>[rok]</p7_1_1>
       <p7_2_1>[rok]</p7_2_1>
       <p7_3_1>[rok]</p7_3_1>
       <p7_4_1>[rok]</p7_4_1>
       <p7_5_1>[rok]</p7_5_1>
       <p7_6_1>[rok]</p7_6_1>
       <p7_1_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_1_2>
       <p7_2_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_2_2>
       <p7_3_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_3_2>
       <p7_4_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_4_2>
       <p7_5_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_5_2>
       <p7_6_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_6_2>
       <p7_1_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_1_3>
       <p7_2_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_2_3>
       <p7_3_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_3_3>
       <p7_4_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_4_3>
       <p7_5_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_5_3>
       <p7_6_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_6_3>
       <p7_1_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_1_4>
       <p7_2_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_2_4>
       <p7_3_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_3_4>
       <p7_4_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_4_4>
       <p7_5_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_5_4>
       <p7_6_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_6_4>
       <p7_1_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_1_5>
       <p7_2_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_2_5>
       <p7_3_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_3_5>
       <p7_4_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_4_5>
       <p7_5_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_5_5>
       <p7_6_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_6_5>
       <p7_1_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_1_6>
       <p7_2_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_2_6>
       <p7_3_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_3_6>
       <p7_4_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_4_6>
       <p7_5_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_5_6>
       <p7_6_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_6_6>
       <p7_1_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_1_7>
       <p7_2_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_2_7>
       <p7_3_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_3_7>
       <p7_4_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_4_7>
       <p7_5_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_5_7>
       <p7_6_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_6_7>
       <p7_7_1>[rok]</p7_7_1>
       <p7_8_1>[rok]</p7_8_1>
       <p7_9_1>[rok]</p7_9_1>
       <p7_10_1>[rok]</p7_10_1>
       <p7_11_1>[rok]</p7_11_1>
       <p7_12_1>[rok]</p7_12_1>
       <p7_7_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_7_2>
       <p7_8_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_8_2>
       <p7_9_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_9_2>
       <p7_10_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_10_2>
       <p7_11_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_11_2>
       <p7_12_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_12_2>
       <p7_7_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_7_3>
       <p7_8_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_8_3>
       <p7_9_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_9_3>
       <p7_10_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_10_3>
       <p7_11_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_11_3>
       <p7_12_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_12_3>
       <p7_7_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_7_4>
       <p7_8_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_8_4>
       <p7_9_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_9_4>
       <p7_10_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_10_4>
       <p7_11_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_11_4>
       <p7_12_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_12_4>
       <p7_7_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_7_5>
       <p7_8_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_8_5>
       <p7_9_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_9_5>
       <p7_10_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_10_5>
       <p7_11_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_11_5>
       <p7_12_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_12_5>
       <p7_7_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_7_6>
       <p7_8_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_8_6>
       <p7_9_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_9_6>
       <p7_10_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_10_6>
       <p7_11_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_11_6>
       <p7_12_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_12_6>
       <p7_7_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_7_7>
       <p7_8_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_8_7>
       <p7_9_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_9_7>
       <p7_10_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_10_7>
       <p7_11_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_11_7>
       <p7_12_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p7_12_7>
       <p8_1_1>[rok]</p8_1_1>
       <p8_2_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_2_1>
       <p8_3_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_3_1>
       <p8_4_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_4_1>
       <p8_5_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_5_1>
       <p8_1_2>[rok]</p8_1_2>
       <p8_2_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_2_2>
       <p8_3_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_3_2>
       <p8_4_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_4_2>
       <p8_5_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_5_2>
       <p8_1_3>[rok]</p8_1_3>
       <p8_2_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_2_3>
       <p8_3_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_3_3>
       <p8_4_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_4_3>
       <p8_5_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_5_3>
       <p8_1_4>[rok]</p8_1_4>
       <p8_2_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_2_4>
       <p8_3_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_3_4>
       <p8_4_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_4_4>
       <p8_5_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_5_4>
       <p15_>[Wartość wyboru w polu p15. Dostępne wartości: 1 2 ]</p15_>
       <p9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p9>
       <p10_1>[Pole tekstowe]</p10_1>
       <p10_2>[Pole tekstowe]</p10_2>
       <p16>[data]</p16>
       <p17>[Rachunek]</p17>
       <p11_1>[Pole tekstowe]</p11_1>
       <p18>[pierwszeImie]</p18>
       <p11_2>[Pole tekstowe]</p11_2>
       <p19>[nazwisko]</p19>
       <p11_3>[Pole tekstowe]</p11_3>
       <p20>[nazwaPelna]</p20>
       <p21>[PESEL]</p21>
       <p12_1>[Pole tekstowe]</p12_1>
       <p22>[NIP]</p22>
       <p12_2>[Pole tekstowe]</p12_2>
       <p12_3>[Pole tekstowe]</p12_3>
       <p23>[REGON]</p23>
       <p24>[KRS]</p24>
       <p24_1>[nrWpisuCeidg]</p24_1>
       <p25>[Miejscowosc]</p25>
       <p26>[Ulica]</p26>
       <p27>[NrDomu]</p27>
       <p28>[NrLokalu]</p28>
       <p13_1>[Pole tekstowe]</p13_1>
       <p13_2>[Pole tekstowe]</p13_2>
       <p29>[KodPocztowy]</p29>
       <p30>[Poczta]</p30>
       <p13_3>[Pole tekstowe]</p13_3>
       <p31>[Telefon]</p31>
       <p32>[Pole tekstowe]</p32>
       <p14_>[Wartość wyboru w polu p14. Dostępne wartości: 1 2 ]</p14_>
       <p33>[Mail]</p33>
       <p38>[nazwaPelna]</p38>
       <p39>[Pole tekstowe]</p39>
       <p34_>[Wartość wyboru w polu p34. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 8 ]</p34_>
       <p35>[Pole tekstowe]</p35>
       <p36_>[Wartość wyboru w polu p36. Dostępne wartości: 1 2 ]</p36_>
       <p37>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p37>
       <p40>[nazwaPelna]</p40>
       <p41_subfield_0>[miejscowość]</p41_subfield_0>
       <p41_subfield_1>[ulica]</p41_subfield_1>
       <p41_subfield_2>[nr domu]</p41_subfield_2>
       <p41_subfield_3>[nr lokalu]</p41_subfield_3>
       <p41_subfield_4>[kod pocztowy]</p41_subfield_4>
       <p41_subfield_5>[poczta]</p41_subfield_5>
       <p42_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p42_1>
       <p45_>[Wartość wyboru w polu p45. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p45_>
       <p46>[Pole tekstowe]</p46>
       <p47>[Pole tekstowe]</p47>
       <p42_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p42_2>
       <p43>[nazwaPelna]</p43>
       <p49>[Pole tekstowe]</p49>
       <p50>[Pole tekstowe]</p50>
       <p51>[Pole tekstowe]</p51>
       <p44>[nazwaPelna]</p44>
       <p52>[Miejscowość wypełnienia]</p52>
       <p53>[Data wypełnienia]</p53>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WowP</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4573941</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p2_11>test@test.pl</p2_11>
       <p1_1>Jan</p1_1>
       <p1_2>Kowalski</p1_2>
       <p2_12>test pola tekstowego</p2_12>
       <p1_3>Pełna nazwa testowa</p1_3>
       <p1_4>23050608219</p1_4>
       <p3_1_>1</p3_1_>
       <p1_5>8875155741</p1_5>
       <p3_3>test pola tekstowego</p3_3>
       <p3_4>test pola tekstowego</p3_4>
       <p3_5>30-10-1990</p3_5>
       <p1_6_1>773461194</p1_6_1>
       <p1_6_2>12345</p1_6_2>
       <p1_6_3>12345</p1_6_3>
       <p1_8>Poznań</p1_8>
       <p1_9>Strzelecka</p1_9>
       <p1_10>1</p1_10>
       <p1_11>1</p1_11>
       <p4_1_>1</p4_1_>
       <p4_2>test pola tekstowego</p4_2>
       <p1_12>61-155</p1_12>
       <p1_13>Poznań</p1_13>
       <p4_3>test pola tekstowego</p4_3>
       <p1_14>500600400</p1_14>
       <p1_15>test pola tekstowego</p1_15>
       <p1_16>test@test.pl</p1_16>
       <p4_4>Poznań</p4_4>
       <p4_5>Poznań</p4_5>
       <p2_1>Poznań</p2_1>
       <p4_6>test pola tekstowego</p4_6>
       <p2_2>Półwiejska</p2_2>
       <p4_7>test pola tekstowego</p4_7>
       <p4_8>test pola tekstowego</p4_8>
       <p2_3>1</p2_3>
       <p2_4>1</p2_4>
       <p4_9>test pola tekstowego</p4_9>
       <p4_10>Poznań</p4_10>
       <p2_5>61-155</p2_5>
       <p2_6>Poznań</p2_6>
       <p4_11>test pola tekstowego</p4_11>
       <p2_7_subfield_0>Jan</p2_7_subfield_0>
       <p2_7_subfield_1>Kowalski</p2_7_subfield_1>
       <p4_12>test pola tekstowego</p4_12>
       <p2_8>manager</p2_8>
       <p2_9></p2_9>
       <p4_13_1>1</p4_13_1>
       <p4_13_2>1</p4_13_2>
       <p2_10>500600400</p2_10>
       <p4_13_3>1</p4_13_3>
       <p4_15>test pola tekstowego</p4_15>
       <p4_23>test pola tekstowego</p4_23>
       <p4_16>test pola tekstowego</p4_16>
       <p4_13_4>1</p4_13_4>
       <p5_1>test pola tekstowego</p5_1>
       <p5_2></p5_2>
       <p4_13_5>1</p4_13_5>
       <p4_17>10</p4_17>
       <p4_13_6>1</p4_13_6>
       <p4_18>10</p4_18>
       <p5_2_1>1</p5_2_1>
       <p4_13_7>1</p4_13_7>
       <p4_19>10</p4_19>
       <p5_2_2>1</p5_2_2>
       <p4_20>10</p4_20>
       <p5_2_3>1</p5_2_3>
       <p5_3>test pola tekstowego</p5_3>
       <p4_13_8>1</p4_13_8>
       <p4_21>test pola tekstowego</p4_21>
       <p5_4>test pola tekstowego</p5_4>
       <p4_22>test pola tekstowego</p4_22>
       <p5_3_1>test pola tekstowego</p5_3_1>
       <p5_4_1>2</p5_4_1>
       <p5_5_1>2</p5_5_1>
       <p5_3_2>test pola tekstowego</p5_3_2>
       <p5_4_2>2</p5_4_2>
       <p5_5_2>2</p5_5_2>
       <p5_3_3>test pola tekstowego</p5_3_3>
       <p5_4_3>2</p5_4_3>
       <p5_5_3>2</p5_5_3>
       <p5_3_4>test pola tekstowego</p5_3_4>
       <p5_4_4>2</p5_4_4>
       <p5_5_4>2</p5_5_4>
       <p5_3_5>test pola tekstowego</p5_3_5>
       <p5_4_5>2</p5_4_5>
       <p5_5_5>2</p5_5_5>
       <p5_3_6>test pola tekstowego</p5_3_6>
       <p5_4_6>2</p5_4_6>
       <p5_5_6>2</p5_5_6>
       <p5_3_7>test pola tekstowego</p5_3_7>
       <p5_4_7>2</p5_4_7>
       <p5_5_7>2</p5_5_7>
       <p5_3_8>test pola tekstowego</p5_3_8>
       <p5_4_8>10</p5_4_8>
       <p5_5_8>2</p5_5_8>
       <p5_3_9>test pola tekstowego</p5_3_9>
       <p5_4_9>2</p5_4_9>
       <p5_5_9>2</p5_5_9>
       <p6>10</p6>
       <p7_1_1></p7_1_1>
       <p7_2_1></p7_2_1>
       <p7_3_1></p7_3_1>
       <p7_4_1></p7_4_1>
       <p7_5_1></p7_5_1>
       <p7_6_1></p7_6_1>
       <p7_1_2>10</p7_1_2>
       <p7_2_2>10</p7_2_2>
       <p7_3_2>10</p7_3_2>
       <p7_4_2>10</p7_4_2>
       <p7_5_2>10</p7_5_2>
       <p7_6_2>10</p7_6_2>
       <p7_1_3>10</p7_1_3>
       <p7_2_3>10</p7_2_3>
       <p7_3_3>10</p7_3_3>
       <p7_4_3>10</p7_4_3>
       <p7_5_3>10</p7_5_3>
       <p7_6_3>10</p7_6_3>
       <p7_1_4>10</p7_1_4>
       <p7_2_4>10</p7_2_4>
       <p7_3_4>10</p7_3_4>
       <p7_4_4>10</p7_4_4>
       <p7_5_4>10</p7_5_4>
       <p7_6_4>10</p7_6_4>
       <p7_1_5>10</p7_1_5>
       <p7_2_5>10</p7_2_5>
       <p7_3_5>10</p7_3_5>
       <p7_4_5>10</p7_4_5>
       <p7_5_5>10</p7_5_5>
       <p7_6_5>10</p7_6_5>
       <p7_1_6>10</p7_1_6>
       <p7_2_6>10</p7_2_6>
       <p7_3_6>10</p7_3_6>
       <p7_4_6>10</p7_4_6>
       <p7_5_6>10</p7_5_6>
       <p7_6_6>10</p7_6_6>
       <p7_1_7>10</p7_1_7>
       <p7_2_7>10</p7_2_7>
       <p7_3_7>10</p7_3_7>
       <p7_4_7>10</p7_4_7>
       <p7_5_7>10</p7_5_7>
       <p7_6_7>10</p7_6_7>
       <p7_7_1></p7_7_1>
       <p7_8_1></p7_8_1>
       <p7_9_1></p7_9_1>
       <p7_10_1></p7_10_1>
       <p7_11_1></p7_11_1>
       <p7_12_1></p7_12_1>
       <p7_7_2>10</p7_7_2>
       <p7_8_2>10</p7_8_2>
       <p7_9_2>10</p7_9_2>
       <p7_10_2>10</p7_10_2>
       <p7_11_2>10</p7_11_2>
       <p7_12_2>10</p7_12_2>
       <p7_7_3>10</p7_7_3>
       <p7_8_3>10</p7_8_3>
       <p7_9_3>10</p7_9_3>
       <p7_10_3>10</p7_10_3>
       <p7_11_3>10</p7_11_3>
       <p7_12_3>10</p7_12_3>
       <p7_7_4>10</p7_7_4>
       <p7_8_4>10</p7_8_4>
       <p7_9_4>10</p7_9_4>
       <p7_10_4>10</p7_10_4>
       <p7_11_4>10</p7_11_4>
       <p7_12_4>10</p7_12_4>
       <p7_7_5>10</p7_7_5>
       <p7_8_5>10</p7_8_5>
       <p7_9_5>10</p7_9_5>
       <p7_10_5>10</p7_10_5>
       <p7_11_5>10</p7_11_5>
       <p7_12_5>10</p7_12_5>
       <p7_7_6>10</p7_7_6>
       <p7_8_6>10</p7_8_6>
       <p7_9_6>10</p7_9_6>
       <p7_10_6>10</p7_10_6>
       <p7_11_6>10</p7_11_6>
       <p7_12_6>10</p7_12_6>
       <p7_7_7>10</p7_7_7>
       <p7_8_7>10</p7_8_7>
       <p7_9_7>10</p7_9_7>
       <p7_10_7>10</p7_10_7>
       <p7_11_7>10</p7_11_7>
       <p7_12_7>10</p7_12_7>
       <p8_1_1></p8_1_1>
       <p8_2_1>10</p8_2_1>
       <p8_3_1>10</p8_3_1>
       <p8_4_1>10</p8_4_1>
       <p8_5_1>10</p8_5_1>
       <p8_1_2></p8_1_2>
       <p8_2_2>10</p8_2_2>
       <p8_3_2>10</p8_3_2>
       <p8_4_2>10</p8_4_2>
       <p8_5_2>10</p8_5_2>
       <p8_1_3></p8_1_3>
       <p8_2_3>10</p8_2_3>
       <p8_3_3>10</p8_3_3>
       <p8_4_3>10</p8_4_3>
       <p8_5_3>10</p8_5_3>
       <p8_1_4></p8_1_4>
       <p8_2_4>10</p8_2_4>
       <p8_3_4>10</p8_3_4>
       <p8_4_4>10</p8_4_4>
       <p8_5_4>10</p8_5_4>
       <p15_>1</p15_>
       <p9>10</p9>
       <p10_1>test pola tekstowego</p10_1>
       <p10_2>test pola tekstowego</p10_2>
       <p16>30-10-1990</p16>
       <p17>453054504926965134154839080720</p17>
       <p11_1>test pola tekstowego</p11_1>
       <p18>Jan</p18>
       <p11_2>test pola tekstowego</p11_2>
       <p19>Kowalski</p19>
       <p11_3>test pola tekstowego</p11_3>
       <p20>Pełna nazwa testowa</p20>
       <p21>23050608219</p21>
       <p12_1>test pola tekstowego</p12_1>
       <p22>8875155741</p22>
       <p12_2>test pola tekstowego</p12_2>
       <p12_3>test pola tekstowego</p12_3>
       <p23>773461194</p23>
       <p24>12345</p24>
       <p24_1>12345</p24_1>
       <p25>Poznań</p25>
       <p26>Strzelecka</p26>
       <p27>1</p27>
       <p28>1</p28>
       <p13_1>test pola tekstowego</p13_1>
       <p13_2>test pola tekstowego</p13_2>
       <p29>61-155</p29>
       <p30>Poznań</p30>
       <p13_3>test pola tekstowego</p13_3>
       <p31>500600400</p31>
       <p32>test pola tekstowego</p32>
       <p14_>1</p14_>
       <p33>test@test.pl</p33>
       <p38>Pełna nazwa testowa</p38>
       <p39>test pola tekstowego</p39>
       <p34_>1</p34_>
       <p35>test pola tekstowego</p35>
       <p36_>1</p36_>
       <p37>1</p37>
       <p40>Pełna nazwa testowa</p40>
       <p41_subfield_0>Poznań</p41_subfield_0>
       <p41_subfield_1>Strzelecka</p41_subfield_1>
       <p41_subfield_2>1</p41_subfield_2>
       <p41_subfield_3>1</p41_subfield_3>
       <p41_subfield_4>61-155</p41_subfield_4>
       <p41_subfield_5>Poznań</p41_subfield_5>
       <p42_1>1</p42_1>
       <p45_>1</p45_>
       <p46>test pola tekstowego</p46>
       <p47>test pola tekstowego</p47>
       <p42_2>1</p42_2>
       <p43>Pełna nazwa testowa</p43>
       <p49>test pola tekstowego</p49>
       <p50>test pola tekstowego</p50>
       <p51>test pola tekstowego</p51>
       <p44>Pełna nazwa testowa</p44>
       <p52>Poznań</p52>
       <p53>30-10-2014</p53>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>