Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: PIT-8AR (6) (archiwalny) (2015, 2016, 2017) Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowymImport danych w formacie XML e-Deklaracji

 • Dane tego formularza można wczytać za pomocą XML z systemu e-Deklaracji. Link do pliku XSD: http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/21/3014/schemat.xsd

Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4575243</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p3>2015 / 2016 / 2017* / </p3>
       <p4_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p4_subfield_0>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p8_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p8_subfield_>
       <p8_subfield_4>[nazwa pełna]</p8_subfield_4>
       <p8_subfield_5>[REGON]</p8_subfield_5>
       <p8_subfield_1>[nazwisko]</p8_subfield_1>
       <p8_subfield_2>[imię]</p8_subfield_2>
       <p8_subfield_3>[data urodzenia]</p8_subfield_3>
       <p9>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p9>
       <p10>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p10>
       <p11>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p11>
       <p12>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p12>
       <p13>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p13>
       <p14>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p14>
       <p15>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p15>
       <p16>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p16>
       <p17>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p17>
       <p18>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p18>
       <p19>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p19>
       <p20>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p20>
       <p21>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p21>
       <p22>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p22>
       <p23>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p23>
       <p24>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p24>
       <p25>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p25>
       <p26>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p26>
       <p27>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p27>
       <p28>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p28>
       <p29>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p29>
       <p30>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p30>
       <p31>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p31>
       <p32>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p32>
       <p33>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p33>
       <p34>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p34>
       <p35>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p35>
       <p36>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p36>
       <p37>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p37>
       <p38>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p38>
       <p39>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p39>
       <p40>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p40>
       <p41>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p41>
       <p42>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p42>
       <p43>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p43>
       <p44>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p44>
       <p45>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p45>
       <p46>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p46>
       <p47>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p47>
       <p48>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p48>
       <p49>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p49>
       <p50>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p50>
       <p51>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p51>
       <p52>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p52>
       <p53>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p53>
       <p54>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p54>
       <p55>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p55>
       <p56>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p56>
       <p57>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p57>
       <p58>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p58>
       <p59>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p59>
       <p60>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p60>
       <p61>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p61>
       <p62>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p62>
       <p63>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p63>
       <p64>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p64>
       <p65>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p65>
       <p66>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p66>
       <p67>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p67>
       <p68>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p68>
       <p69>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p69>
       <p70>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p70>
       <p71>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p71>
       <p72>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p72>
       <p73>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p73>
       <p74>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p74>
       <p75>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p75>
       <p76>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p76>
       <p77>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p77>
       <p78>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p78>
       <p79>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p79>
       <p80>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p80>
       <p81>[Pole kwoty]</p81>
       <p82>[Pole kwoty]</p82>
       <p83>[Pole kwoty]</p83>
       <p84>[Pole kwoty]</p84>
       <p85>[Pole kwoty]</p85>
       <p86>[Pole kwoty]</p86>
       <p87>[Pole kwoty]</p87>
       <p88>[Pole kwoty]</p88>
       <p89>[Pole kwoty]</p89>
       <p90>[Pole kwoty]</p90>
       <p91>[Pole kwoty]</p91>
       <p92>[Pole kwoty]</p92>
       <p93>[Pole kwoty]</p93>
       <p94>[Pole kwoty]</p94>
       <p95>[Pole kwoty]</p95>
       <p96>[Pole kwoty]</p96>
       <p97>[Pole kwoty]</p97>
       <p98>[Pole kwoty]</p98>
       <p99>[Pole kwoty]</p99>
       <p100>[Pole kwoty]</p100>
       <p101>[Pole kwoty]</p101>
       <p102>[Pole kwoty]</p102>
       <p103>[Pole kwoty]</p103>
       <p104>[Pole kwoty]</p104>
       <p105>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p105>
       <p106>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p106>
       <p107>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p107>
       <p108>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p108>
       <p109>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p109>
       <p110>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p110>
       <p111>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p111>
       <p112>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p112>
       <p113>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p113>
       <p114>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p114>
       <p115>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p115>
       <p116>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p116>
       <p117>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p117>
       <p118>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p118>
       <p119>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p119>
       <p120>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p120>
       <p121>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p121>
       <p122>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p122>
       <p123>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p123>
       <p124>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p124>
       <p125>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p125>
       <p126>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p126>
       <p127>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p127>
       <p128>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p128>
       <p129>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p129>
       <p130>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p130>
       <p131>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p131>
       <p132>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p132>
       <p133>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p133>
       <p134>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p134>
       <p135>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p135>
       <p136>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p136>
       <p137>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p137>
       <p138>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p138>
       <p139>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p139>
       <p140>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p140>
       <p141>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p141>
       <p142>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p142>
       <p143>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p143>
       <p144>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p144>
       <p145>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p145>
       <p146>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p146>
       <p147>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p147>
       <p148>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p148>
       <p149>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p149>
       <p150>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p150>
       <p151>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p151>
       <p152>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p152>
       <p153>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p153>
       <p154>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p154>
       <p155>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p155>
       <p156>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p156>
       <p157>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p157>
       <p158>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p158>
       <p159>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p159>
       <p160>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p160>
       <p161>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p161>
       <p162>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p162>
       <p163>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p163>
       <p164>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p164>
       <p165>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p165>
       <p166>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p166>
       <p167>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p167>
       <p168>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p168>
       <p169>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p169>
       <p170>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p170>
       <p171>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p171>
       <p172>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p172>
       <p173>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p173>
       <p174>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p174>
       <p175>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p175>
       <p176>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p176>
       <p189>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p189>
       <p190>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p190>
       <p191>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p191>
       <p192>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p192>
       <p193>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p193>
       <p194>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p194>
       <p195>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p195>
       <p196>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p196>
       <p197>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p197>
       <p198>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p198>
       <p199>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p199>
       <p200>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p200>
       <p213>[pierwszeImiePrzedst]</p213>
       <p214>[nazwiskoPrzedst]</p214>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PIT-8AR (6)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4575243</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p3>2017</p3>
       <p4_subfield_0>3022</p4_subfield_0>
       <p6_>1</p6_>
       <p7_>1</p7_>
       <p8_subfield_>2</p8_subfield_>
       <p8_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p8_subfield_4>
       <p8_subfield_5>773461194</p8_subfield_5>
       <p8_subfield_1>Kowalski</p8_subfield_1>
       <p8_subfield_2>Jan</p8_subfield_2>
       <p8_subfield_3>30-10-1985</p8_subfield_3>
       <p9>300</p9>
       <p10>100</p10>
       <p11>250</p11>
       <p12>150</p12>
       <p13>350</p13>
       <p14>400</p14>
       <p15>470</p15>
       <p16>10</p16>
       <p17>25</p17>
       <p18>60</p18>
       <p19>20</p19>
       <p20>70</p20>
       <p21>10</p21>
       <p22>20</p22>
       <p23>30</p23>
       <p24>40</p24>
       <p25>50</p25>
       <p26>60</p26>
       <p27>10</p27>
       <p28>20</p28>
       <p29>25</p29>
       <p30>30</p30>
       <p31>35</p31>
       <p32>40</p32>
       <p33>100</p33>
       <p34>105</p34>
       <p35>110</p35>
       <p36>115</p36>
       <p37>120</p37>
       <p38>125</p38>
       <p39>130</p39>
       <p40>135</p40>
       <p41>140</p41>
       <p42>145</p42>
       <p43>150</p43>
       <p44>200</p44>
       <p45>10</p45>
       <p46>15</p46>
       <p47>20</p47>
       <p48>30</p48>
       <p49>40</p49>
       <p50>50</p50>
       <p51>60</p51>
       <p52>70</p52>
       <p53>80</p53>
       <p54>90</p54>
       <p55>100</p55>
       <p56>110</p56>
       <p57>15</p57>
       <p58>20</p58>
       <p59>100</p59>
       <p60>114</p60>
       <p61>115</p61>
       <p62>116</p62>
       <p63>10</p63>
       <p64>20</p64>
       <p65>30</p65>
       <p66>40</p66>
       <p67>50</p67>
       <p68>60</p68>
       <p69>10,10</p69>
       <p70>20,15</p70>
       <p71>10</p71>
       <p72>30,15</p72>
       <p73>20,20</p73>
       <p74>100,15</p74>
       <p75>25,60</p75>
       <p76>27,80</p76>
       <p77>30,20</p77>
       <p78>40,40</p78>
       <p79>40,45</p79>
       <p80>50,60</p80>
       <p81>10,1 </p81>
       <p82>10,2 </p82>
       <p83>10,3 </p83>
       <p84>10,45 </p84>
       <p85>10,5 </p85>
       <p86>10,55 </p86>
       <p87>10,6 </p87>
       <p88>10,7 </p88>
       <p89>10,85 </p89>
       <p90>10,9 </p90>
       <p91>10,95 </p91>
       <p92>20,1 </p92>
       <p93>300 </p93>
       <p94>100 </p94>
       <p95>250 </p95>
       <p96>150 </p96>
       <p97>350 </p97>
       <p98>400 </p98>
       <p99>470 </p99>
       <p100>10 </p100>
       <p101>25 </p101>
       <p102>60 </p102>
       <p103>20 </p103>
       <p104>70 </p104>
       <p105>10 </p105>
       <p106>20 </p106>
       <p107>30 </p107>
       <p108>40 </p108>
       <p109>50 </p109>
       <p110>60 </p110>
       <p111>10 </p111>
       <p112>20 </p112>
       <p113>25 </p113>
       <p114>30 </p114>
       <p115>35 </p115>
       <p116>40 </p116>
       <p117>100 </p117>
       <p118>105 </p118>
       <p119>110 </p119>
       <p120>115 </p120>
       <p121>120 </p121>
       <p122>125 </p122>
       <p123>130 </p123>
       <p124>135 </p124>
       <p125>140 </p125>
       <p126>145 </p126>
       <p127>150 </p127>
       <p128>200 </p128>
       <p129>10 </p129>
       <p130>15 </p130>
       <p131>20 </p131>
       <p132>30 </p132>
       <p133>40 </p133>
       <p134>50 </p134>
       <p135>60 </p135>
       <p136>70 </p136>
       <p137>80 </p137>
       <p138>90 </p138>
       <p139>100 </p139>
       <p140>110 </p140>
       <p141>300 </p141>
       <p142>100 </p142>
       <p143>250 </p143>
       <p144>150 </p144>
       <p145>350 </p145>
       <p146>400 </p146>
       <p147>470 </p147>
       <p148>10 </p148>
       <p149>25 </p149>
       <p150>60 </p150>
       <p151>20 </p151>
       <p152>70 </p152>
       <p153>15 </p153>
       <p154>20 </p154>
       <p155>100 </p155>
       <p156>114 </p156>
       <p157>115 </p157>
       <p158>116 </p158>
       <p159>10 </p159>
       <p160>20 </p160>
       <p161>30 </p161>
       <p162>40 </p162>
       <p163>50 </p163>
       <p164>60 </p164>
       <p165>1180,2 </p165>
       <p166>650,35 </p166>
       <p167>1280,3 </p167>
       <p168>1088,6 </p168>
       <p169>1730,7 </p169>
       <p170>2012,7 </p170>
       <p171>1866,2 </p171>
       <p172>558,5 </p172>
       <p173>666,05 </p173>
       <p174>841,3 </p174>
       <p175>781,4 </p175>
       <p176>1100,7 </p176>
       <p189>300 </p189>
       <p190>100 </p190>
       <p191>250 </p191>
       <p192>150 </p192>
       <p193>350 </p193>
       <p194>400 </p194>
       <p195>470</p195>
       <p196>100 </p196>
       <p197>250 </p197>
       <p198>600 </p198>
       <p199>200 </p199>
       <p200>700 </p200>
       <p213>Krzysztof</p213>
       <p214>Kowalczyk</p214>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>