Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: PIT/M (7) (archiwalny) (2015-2017) Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodzicówPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4575691</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <pitmKomu>[Pole integer - wartość liczbowa]</pitmKomu>
       <p2>2015 / 2016 / 2017*</p2>
       <p3>[nazwisko]</p3>
       <p4>[pierwszeImie]</p4>
       <p5>[dataUrodzenia]</p5>
       <rect2741>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</rect2741>
       <p6_>[Pole kwoty]</p6_>
       <p8_>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8_>
       <p9_>[Pole kwoty]</p9_>
       <p10_>[Pole kwoty]</p10_>
       <p13_>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p13_>
       <p14_>[Pole kwoty]</p14_>
       <p15_>[Pole kwoty]</p15_>
       <p18_>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p18_>
       <p6>[Pole kwoty]</p6>
       <p8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p8>
       <p19_>[Pole kwoty]</p19_>
       <p20_>[Pole kwoty]</p20_>
       <p23_>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p23_>
       <p9>[Pole kwoty]</p9>
       <p10>[Pole kwoty]</p10>
       <p13>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p13>
       <p14>[Pole kwoty]</p14>
       <p15>[Pole kwoty]</p15>
       <p18>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p18>
       <p19>[Pole kwoty]</p19>
       <p20>[Pole kwoty]</p20>
       <p23>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p23>
       <rect2741_4>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</rect2741_4>
       <p28>[Pole kwoty]</p28>
       <p30>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p30>
       <p31>[Pole kwoty]</p31>
       <p32>[Pole kwoty]</p32>
       <p35>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p35>
       <p36>[Pole kwoty]</p36>
       <p37>[Pole kwoty]</p37>
       <p40>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p40>
       <p41>[Pole kwoty]</p41>
       <p42>[Pole kwoty]</p42>
       <p45>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p45>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PIT/M (7)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4575691</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <pitmKomu>10</pitmKomu>
       <p2>2017</p2>
       <p3>Kowalski</p3>
       <p4>Jan</p4>
       <p5>30-10-1985</p5>
       <rect2741></rect2741>
       <p6_>10</p6_>
       <p8_>10</p8_>
       <p9_>10</p9_>
       <p10_>10</p10_>
       <p13_>10</p13_>
       <p14_>10</p14_>
       <p15_>10</p15_>
       <p18_>10</p18_>
       <p6>10</p6>
       <p8>10</p8>
       <p19_>10</p19_>
       <p20_>10</p20_>
       <p23_>10</p23_>
       <p9>10</p9>
       <p10>10</p10>
       <p13>10</p13>
       <p14>10</p14>
       <p15>10</p15>
       <p18>10</p18>
       <p19>10</p19>
       <p20>10</p20>
       <p23>10</p23>
       <rect2741_4></rect2741_4>
       <p28>10</p28>
       <p30>10</p30>
       <p31>10</p31>
       <p32>10</p32>
       <p35>10</p35>
       <p36>10</p36>
       <p37>10</p37>
       <p40>10</p40>
       <p41>10</p41>
       <p42>10</p42>
       <p45>10</p45>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>