Pola formularza

Formularz: WwpG Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu grupy przyłączeniowej B podgrupy IPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4576717</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p3_1_>[Wartość wyboru w polu p3_1. Dostępne wartości: 3 4 1 2 ]</p3_1_>
       <p1_1>[pierwszeImie]</p1_1>
       <p1_2>[nazwisko]</p1_2>
       <p1_3>[nazwaPelna]</p1_3>
       <p4_1_>[Wartość wyboru w polu p4_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_1_>
       <p1_4>[PESEL]</p1_4>
       <p4_2>[Pole tekstowe]</p4_2>
       <p4_3>[Pole tekstowe]</p4_3>
       <p1_5>[NIP]</p1_5>
       <p1_6_1>[REGON]</p1_6_1>
       <p1_6_2>[KRS]</p1_6_2>
       <p1_6_3>[nrWpisuCeidg]</p1_6_3>
       <p4_4>[gmina]</p4_4>
       <p1_8>[Miejscowosc]</p1_8>
       <p4_5>[miejscowość]</p4_5>
       <p1_9>[Ulica]</p1_9>
       <p4_6>[Pole tekstowe]</p4_6>
       <p1_10>[NrDomu]</p1_10>
       <p1_11>[NrLokalu]</p1_11>
       <p4_7>[Pole tekstowe]</p4_7>
       <p4_8>[Pole tekstowe]</p4_8>
       <p1_12>[KodPocztowy]</p1_12>
       <p1_13>[Poczta]</p1_13>
       <p4_9>[Pole tekstowe]</p4_9>
       <p4_10>[miejscowość]</p4_10>
       <p1_14>[Telefon]</p1_14>
       <p1_15>[Pole tekstowe]</p1_15>
       <p1_16>[Mail]</p1_16>
       <p4_11_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_11_1>
       <p4_11_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_11_2>
       <p4_11_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_11_3>
       <p1_17>[Rachunek]</p1_17>
       <p4_12>[Pole tekstowe]</p4_12>
       <p4_13>[Pole tekstowe]</p4_13>
       <p4_11_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_11_4>
       <p2_1>[MiejscowoscKor]</p2_1>
       <p4_11_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_11_5>
       <p4_11_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_11_6>
       <p4_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_14>
       <p2_2>[UlicaKor]</p2_2>
       <p4_11_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_11_7>
       <p4_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_15>
       <p2_3>[NrDomuKor]</p2_3>
       <p2_4>[NrLokaluKor]</p2_4>
       <p4_11_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_11_8>
       <p4_16>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_16>
       <p4_17>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_17>
       <p2_5>[KodPocztowyKor]</p2_5>
       <p2_6>[PocztaKor]</p2_6>
       <p4_11_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_11_9>
       <p4_18>[Pole tekstowe]</p4_18>
       <p4_19>[Pole tekstowe]</p4_19>
       <p4_20>[Pole tekstowe]</p4_20>
       <p3_2>[Pole tekstowe]</p3_2>
       <p3_3>[Pole tekstowe]</p3_3>
       <p3_4>[data]</p3_4>
       <p5_1>[Pole tekstowe]</p5_1>
       <p5_2>[rok]</p5_2>
       <p5_2_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_2_1>
       <p5_2_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_2_2>
       <p5_2_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_2_3>
       <p5_2_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_2_4>
       <p5_2_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_2_5>
       <p5_3>[Pole tekstowe]</p5_3>
       <p5_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_4>
       <p5_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_5>
       <p5_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_6>
       <p5_6_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_6_1>
       <p5_7_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_7_1>
       <p5_6_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_6_2>
       <p5_7_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_7_2>
       <p5_6_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_6_3>
       <p5_7_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_7_3>
       <p5_6_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_6_4>
       <p5_7_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_7_4>
       <p5_6_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_6_5>
       <p5_7_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_7_5>
       <p5_9>[Pole tekstowe]</p5_9>
       <p5_6_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_6_6>
       <p5_7_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_7_6>
       <p5_10>[Pole tekstowe]</p5_10>
       <p5_6_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_6_7>
       <p5_7_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_7_7>
       <p5_11>[Pole tekstowe]</p5_11>
       <p5_6_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_6_8>
       <p5_7_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_7_8>
       <p6_7>[NIP]</p6_7>
       <p6_8>[REGON]</p6_8>
       <p6_9>[KRS]</p6_9>
       <p6_10>[nrWpisuCeidg]</p6_10>
       <p6_1_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6_1_1>
       <p6_11>[Miejscowosc]</p6_11>
       <p6_1_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6_1_2>
       <p6_12>[Ulica]</p6_12>
       <p6_13>[NrDomu]</p6_13>
       <p6_14>[NrLokalu]</p6_14>
       <p6_2>[data]</p6_2>
       <p6_15>[KodPocztowy]</p6_15>
       <p6_16>[Poczta]</p6_16>
       <p6_3>[pierwszeImie]</p6_3>
       <p6_17>[Telefon]</p6_17>
       <p6_18>[Pole tekstowe]</p6_18>
       <p6_4>[nazwisko]</p6_4>
       <p6_5>[nazwaPelna]</p6_5>
       <p6_19>[Mail]</p6_19>
       <p6_6>[PESEL]</p6_6>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 ]</p7_>
       <p7_9>[Pole tekstowe]</p7_9>
       <p7_9_>[Wartość wyboru w polu p7_9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_9_>
       <p7_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p7_10>
       <p9_2_1>[nazwaPelna]</p9_2_1>
       <p9_2_2_subfield_0>[miejscowość]</p9_2_2_subfield_0>
       <p9_2_2_subfield_1>[ulica]</p9_2_2_subfield_1>
       <p9_2_2_subfield_2>[nr domu]</p9_2_2_subfield_2>
       <p9_2_2_subfield_3>[nr lokalu]</p9_2_2_subfield_3>
       <p9_2_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p9_2_2_subfield_4>
       <p9_2_2_subfield_5>[poczta]</p9_2_2_subfield_5>
       <p9_4_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_4_1>
       <p8_1>[nazwaPelna]</p8_1>
       <p8_2>[Pole tekstowe]</p8_2>
       <p9_4_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_4_2>
       <p10_>[Wartość wyboru w polu p10. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p10_>
       <p9_5>[nazwaPelna]</p9_5>
       <p11>[Pole tekstowe]</p11>
       <p12>[Pole tekstowe]</p12>
       <p9_6>[nazwaPelna]</p9_6>
       <p13>[Pole tekstowe]</p13>
       <p14>[Pole tekstowe]</p14>
       <p15>[Miejscowość wypełnienia]</p15>
       <p16>[Data wypełnienia]</p16>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WwpG</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4576717</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p3_1_>1</p3_1_>
       <p1_1>Jan</p1_1>
       <p1_2>Kowalski</p1_2>
       <p1_3>Pełna nazwa testowa</p1_3>
       <p4_1_>1</p4_1_>
       <p1_4>23050608219</p1_4>
       <p4_2>test pola tekstowego</p4_2>
       <p4_3>test pola tekstowego</p4_3>
       <p1_5>8875155741</p1_5>
       <p1_6_1>773461194</p1_6_1>
       <p1_6_2>12345</p1_6_2>
       <p1_6_3>12345</p1_6_3>
       <p4_4>Poznań</p4_4>
       <p1_8>Poznań</p1_8>
       <p4_5>Poznań</p4_5>
       <p1_9>Strzelecka</p1_9>
       <p4_6>test pola tekstowego</p4_6>
       <p1_10>1</p1_10>
       <p1_11>1</p1_11>
       <p4_7>test pola tekstowego</p4_7>
       <p4_8>test pola tekstowego</p4_8>
       <p1_12>61-155</p1_12>
       <p1_13>Poznań</p1_13>
       <p4_9>test pola tekstowego</p4_9>
       <p4_10>Poznań</p4_10>
       <p1_14>500600400</p1_14>
       <p1_15>test pola tekstowego</p1_15>
       <p1_16>test@test.pl</p1_16>
       <p4_11_1>1</p4_11_1>
       <p4_11_2>1</p4_11_2>
       <p4_11_3>1</p4_11_3>
       <p1_17>453054504926965134154839080720</p1_17>
       <p4_12>test pola tekstowego</p4_12>
       <p4_13>test pola tekstowego</p4_13>
       <p4_11_4>1</p4_11_4>
       <p2_1>Poznań</p2_1>
       <p4_11_5>1</p4_11_5>
       <p4_11_6>1</p4_11_6>
       <p4_14>10</p4_14>
       <p2_2>Półwiejska</p2_2>
       <p4_11_7>1</p4_11_7>
       <p4_15>10</p4_15>
       <p2_3>1</p2_3>
       <p2_4>1</p2_4>
       <p4_11_8>1</p4_11_8>
       <p4_16>10</p4_16>
       <p4_17>10</p4_17>
       <p2_5>61-155</p2_5>
       <p2_6>Poznań</p2_6>
       <p4_11_9>1</p4_11_9>
       <p4_18>test pola tekstowego</p4_18>
       <p4_19>test pola tekstowego</p4_19>
       <p4_20>test pola tekstowego</p4_20>
       <p3_2>test pola tekstowego</p3_2>
       <p3_3>test pola tekstowego</p3_3>
       <p3_4>30-10-1990</p3_4>
       <p5_1>test pola tekstowego</p5_1>
       <p5_2></p5_2>
       <p5_2_1>1</p5_2_1>
       <p5_2_2>1</p5_2_2>
       <p5_2_3>1</p5_2_3>
       <p5_2_4>1</p5_2_4>
       <p5_2_5>1</p5_2_5>
       <p5_3>test pola tekstowego</p5_3>
       <p5_4>10</p5_4>
       <p5_5>10</p5_5>
       <p5_6>10</p5_6>
       <p5_6_1>2</p5_6_1>
       <p5_7_1>2</p5_7_1>
       <p5_6_2>2</p5_6_2>
       <p5_7_2>2</p5_7_2>
       <p5_6_3>2</p5_6_3>
       <p5_7_3>2</p5_7_3>
       <p5_6_4>2</p5_6_4>
       <p5_7_4>2</p5_7_4>
       <p5_6_5>2</p5_6_5>
       <p5_7_5>2</p5_7_5>
       <p5_9>test pola tekstowego</p5_9>
       <p5_6_6>2</p5_6_6>
       <p5_7_6>2</p5_7_6>
       <p5_10>test pola tekstowego</p5_10>
       <p5_6_7>2</p5_6_7>
       <p5_7_7>2</p5_7_7>
       <p5_11>test pola tekstowego</p5_11>
       <p5_6_8>2</p5_6_8>
       <p5_7_8>2</p5_7_8>
       <p6_7>8875155741</p6_7>
       <p6_8>773461194</p6_8>
       <p6_9>12345</p6_9>
       <p6_10>12345</p6_10>
       <p6_1_1>1</p6_1_1>
       <p6_11>Poznań</p6_11>
       <p6_1_2>1</p6_1_2>
       <p6_12>Strzelecka</p6_12>
       <p6_13>1</p6_13>
       <p6_14>1</p6_14>
       <p6_2>30-10-1990</p6_2>
       <p6_15>61-155</p6_15>
       <p6_16>Poznań</p6_16>
       <p6_3>Jan</p6_3>
       <p6_17>500600400</p6_17>
       <p6_18>test pola tekstowego</p6_18>
       <p6_4>Kowalski</p6_4>
       <p6_5>Pełna nazwa testowa</p6_5>
       <p6_19>test@test.pl</p6_19>
       <p6_6>23050608219</p6_6>
       <p7_>1</p7_>
       <p7_9>test pola tekstowego</p7_9>
       <p7_9_>1</p7_9_>
       <p7_10>1</p7_10>
       <p9_2_1>Pełna nazwa testowa</p9_2_1>
       <p9_2_2_subfield_0>Poznań</p9_2_2_subfield_0>
       <p9_2_2_subfield_1>Strzelecka</p9_2_2_subfield_1>
       <p9_2_2_subfield_2>1</p9_2_2_subfield_2>
       <p9_2_2_subfield_3>1</p9_2_2_subfield_3>
       <p9_2_2_subfield_4>61-155</p9_2_2_subfield_4>
       <p9_2_2_subfield_5>Poznań</p9_2_2_subfield_5>
       <p9_4_1>1</p9_4_1>
       <p8_1>Pełna nazwa testowa</p8_1>
       <p8_2>test pola tekstowego</p8_2>
       <p9_4_2>1</p9_4_2>
       <p10_>1</p10_>
       <p9_5>Pełna nazwa testowa</p9_5>
       <p11>test pola tekstowego</p11>
       <p12>test pola tekstowego</p12>
       <p9_6>Pełna nazwa testowa</p9_6>
       <p13>test pola tekstowego</p13>
       <p14>test pola tekstowego</p14>
       <p15>Poznań</p15>
       <p16>30-10-2014</p16>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>