Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: VAT-7K (10) (archiwalny) Deklaracja dla podatku od towarów i usługImport danych w formacie XML e-Deklaracji

 • Dane tego formularza można wczytać za pomocą XML z systemu e-Deklaracji. Link do pliku XSD: http://crd.gov.pl/wzor/2016/01/18/3119/schemat.xsd

Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4576841</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4>
       <p5>2016* / </p5>
       <p6>[pole wielowierszowe]</p6>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_>
       <p9_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p9_subfield_>
       <p9_subfield_4>[nazwa pełna]</p9_subfield_4>
       <p9_subfield_5>[REGON]</p9_subfield_5>
       <p9_subfield_1>[nazwisko]</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_2>[imię]</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_3>[data urodzenia]</p9_subfield_3>
       <p10>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p10>
       <p11>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p11>
       <p12>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p12>
       <p13>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p13>
       <p14>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p14>
       <p15_subfield_1>[Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5% Pole p15 = zaokr(p15_subfield_1,0) + zaokr(p15_subfield_2, 0) ]</p15_subfield_1>
       <p15_subfield_2>[Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 3% Pole p15 = zaokr(p15_subfield_1,0) + zaokr(p15_subfield_2, 0) ]</p15_subfield_2>
       <p15_subfield_3>[Wpisz kwotę podatku należnego, jeżeli nie ma obliczać się automatycznie przez program Pole p15 = zaokr(p15_subfield_1,0) + zaokr(p15_subfield_2, 0) ]</p15_subfield_3>
       <p17_subfield_1>[Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 8% Pole p17 = zaokr(p17_subfield_1,0) + zaokr(p17_subfield_2, 0) ]</p17_subfield_1>
       <p17_subfield_2>[Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% Pole p17 = zaokr(p17_subfield_1,0) + zaokr(p17_subfield_2, 0) ]</p17_subfield_2>
       <p17_subfield_3>[Wpisz kwotę podatku należnego, jeżeli nie ma obliczać się automatycznie przez program Pole p17 = zaokr(p17_subfield_1,0) + zaokr(p17_subfield_2, 0) ]</p17_subfield_3>
       <p19_subfield_1>[Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 23% Pole p19 = zaokr(p19_subfield_1,0) + zaokr(p19_subfield_2, 0) ]</p19_subfield_1>
       <p19_subfield_2>[Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% Pole p19 = zaokr(p19_subfield_1,0) + zaokr(p19_subfield_2, 0) ]</p19_subfield_2>
       <p19_subfield_3>[Wpisz kwotę podatku należnego, jeżeli nie ma obliczać się automatycznie przez program Pole p19 = zaokr(p19_subfield_1,0) + zaokr(p19_subfield_2, 0) ]</p19_subfield_3>
       <p21>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p21>
       <p22>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p22>
       <p23>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p23>
       <p24>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p24>
       <p25>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p25>
       <p26>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p26>
       <p27>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p27>
       <p28>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p28>
       <p29>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p29>
       <p30>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p30>
       <p31>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p31>
       <p32>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p32>
       <p33>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p33>
       <p34>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p34>
       <p35>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p35>
       <p36>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p36>
       <p37>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p37>
       <p38>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p38>
       <p41>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p41>
       <p42>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p42>
       <p43>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p43>
       <p44>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p44>
       <p45>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p45>
       <p46>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p46>
       <p47>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p47>
       <p48>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p48>
       <p50_subfield_1>[Wpisz kwotę wydatkowaną na zakup kas rejestrujących Pole p50 = ograniczDo(p50_subfield_1, p40-p49) ]</p50_subfield_1>
       <p51_subfield_1>[Wpisz kwotę podatku objętą zaniechaniem poboru Pole p51 = ograniczDo(p51_subfield_1,p40-p49-p50) ]</p51_subfield_1>
       <p53>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p53>
       <p56_subfield_1>[Kwota do zwrotu w terminie 25 dni Pole p56 = zaokr(jezeli(p56_subfield_1>p54,p54,p56_subfield_1)) ]</p56_subfield_1>
       <p57_subfield_1>[Kwota do zwrotu w terminie 60 dni Pole p57 = zaokr(jezeli(p57_subfield_1>p54-p56,p54-p56,p57_subfield_1)) ]</p57_subfield_1>
       <p58_subfield_1>[Kwota do zwrotu w terminie 180 dni Pole p58 = zaokr(jezeli(p58_subfield_1>p54-p56-p57,p54-p56-p57,p58_subfield_1)) ]</p58_subfield_1>
       <p60>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p60>
       <p61>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p61>
       <p62>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p62>
       <p63>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p63>
       <p64_>[Wartość wyboru w polu p64. Dostępne wartości: 1 2 ]</p64_>
       <p65_>[Wartość wyboru w polu p65. Dostępne wartości: 1 2 ]</p65_>
       <p66_>[Wartość wyboru w polu p66. Dostępne wartości: 1 2 ]</p66_>
       <p68>[Pole integer - wartość liczbowa]</p68>
       <p67_>[Wartość wyboru w polu p67. Dostępne wartości: 1 2 ]</p67_>
       <p69>[pierwszeImiePrzedst]</p69>
       <p70>[nazwiskoPrzedst]</p70>
       <p72>[telefonPrzedst]</p72>
       <p73>[Data wypełnienia]</p73>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>VAT-7K (10)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4576841</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p4>09</p4>
       <p5>2016</p5>
       <p6>to jest pole wielowierszowe</p6>
       <p7_>1</p7_>
       <p8_>1</p8_>
       <p9_subfield_>2</p9_subfield_>
       <p9_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p9_subfield_4>
       <p9_subfield_5>773461194</p9_subfield_5>
       <p9_subfield_1>Kowalski</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_2>Jan</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_3>30-10-1985</p9_subfield_3>
       <p10>10</p10>
       <p11>10</p11>
       <p12>10</p12>
       <p13>10</p13>
       <p14>10</p14>
       <p15_subfield_1>1</p15_subfield_1>
       <p15_subfield_2>1</p15_subfield_2>
       <p15_subfield_3>1</p15_subfield_3>
       <p17_subfield_1>1</p17_subfield_1>
       <p17_subfield_2>1</p17_subfield_2>
       <p17_subfield_3>1</p17_subfield_3>
       <p19_subfield_1>1</p19_subfield_1>
       <p19_subfield_2>1</p19_subfield_2>
       <p19_subfield_3>1</p19_subfield_3>
       <p21>10</p21>
       <p22>10</p22>
       <p23>10</p23>
       <p24>20</p24>
       <p25>10</p25>
       <p26>20</p26>
       <p27>10</p27>
       <p28>20</p28>
       <p29>10</p29>
       <p30>10</p30>
       <p31>10</p31>
       <p32>10</p32>
       <p33>20</p33>
       <p34>10</p34>
       <p35>20</p35>
       <p36>20</p36>
       <p37>10</p37>
       <p38>10</p38>
       <p41>1</p41>
       <p42>10</p42>
       <p43>3</p43>
       <p44>10</p44>
       <p45>4</p45>
       <p46>5</p46>
       <p47>6</p47>
       <p48>21</p48>
       <p50_subfield_1>1</p50_subfield_1>
       <p51_subfield_1>1</p51_subfield_1>
       <p53>20</p53>
       <p56_subfield_1>1</p56_subfield_1>
       <p57_subfield_1>1</p57_subfield_1>
       <p58_subfield_1>1</p58_subfield_1>
       <p60>1</p60>
       <p61>1</p61>
       <p62>1</p62>
       <p63>1</p63>
       <p64_>1</p64_>
       <p65_>1</p65_>
       <p66_>1</p66_>
       <p68>10</p68>
       <p67_>1</p67_>
       <p69>Krzysztof</p69>
       <p70>Kowalczyk</p70>
       <p72>500600888</p72>
       <p73>1381474921000</p73>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>