Pola formularza

Formularz: PCC -3/A (3) Informacja o pozostałych podatnikachImport danych w formacie XML e-Deklaracji

 • Dane tego formularza można wczytać za pomocą XML z systemu e-Deklaracji. Link do pliku XSD: http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/11/2972/schemat.xsd

Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4576957</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 1 2 3 ]</p1_>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p2>[data]</p2>
       <p3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3>
       <p4_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p4_subfield_0>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5_>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p7_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p7_subfield_>
       <p7_subfield_4>[nazwa pełna]</p7_subfield_4>
       <p7_subfield_5>[REGON]</p7_subfield_5>
       <p7_subfield_1>[nazwisko]</p7_subfield_1>
       <p7_subfield_2>[imię]</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_3>[data urodzenia]</p7_subfield_3>
       <p8_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p8_subfield_>
       <p8_subfield_3>[nazwa skrócona]</p8_subfield_3>
       <p8_subfield_1>[imię ojca]</p8_subfield_1>
       <p8_subfield_2>[imię matki]</p8_subfield_2>
       <p9>[KodKraju]</p9>
       <p10>[Wojewodztwo]</p10>
       <p11>[Powiat]</p11>
       <p12>[Gmina]</p12>
       <p13>[Ulica]</p13>
       <p14>[NrDomu]</p14>
       <p15>[NrLokalu]</p15>
       <p16>[Miejscowosc]</p16>
       <p17>[KodPocztowy]</p17>
       <p18>[Poczta]</p18>
       <p19_>[Wartość wyboru w polu p19. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p19_>
       <p20_>[Wartość wyboru w polu p20. Dostępne wartości: 1 2 ]</p20_>
       <p20_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p20_3_subfield_>
       <p20_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p20_3_subfield_2>
       <p20_3_subfield_3>[Pole NIP]</p20_3_subfield_3>
       <p21_>[Wartość wyboru w polu p21. Dostępne wartości: 1 2 ]</p21_>
       <p22_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p22_subfield_>
       <p22_subfield_4>[nazwa pełna]</p22_subfield_4>
       <p22_subfield_5>[REGON]</p22_subfield_5>
       <p22_subfield_1>[nazwisko]</p22_subfield_1>
       <p22_subfield_2>[imię]</p22_subfield_2>
       <p22_subfield_3>[data urodzenia]</p22_subfield_3>
       <p23_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p23_subfield_>
       <p23_subfield_3>[nazwa skrócona]</p23_subfield_3>
       <p23_subfield_1>[imię ojca]</p23_subfield_1>
       <p23_subfield_2>[imię matki]</p23_subfield_2>
       <p24>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p24>
       <p25>[pierwszeImie]</p25>
       <p26>[nazwisko]</p26>
       <p27>[data]</p27>
       <p29>[pierwszeImie]</p29>
       <p30>[nazwisko]</p30>
       <p31>[data]</p31>
       <p33>[pierwszeImie]</p33>
       <p34>[nazwisko]</p34>
       <p35>[data]</p35>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PCC -3/A (3)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4576957</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p2>30-10-1990</p2>
       <p3>10</p3>
       <p4_subfield_0>3022</p4_subfield_0>
       <p5_>1</p5_>
       <p6_>1</p6_>
       <p7_subfield_>2</p7_subfield_>
       <p7_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p7_subfield_4>
       <p7_subfield_5>773461194</p7_subfield_5>
       <p7_subfield_1>Kowalski</p7_subfield_1>
       <p7_subfield_2>Jan</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_3>30-10-1985</p7_subfield_3>
       <p8_subfield_>2</p8_subfield_>
       <p8_subfield_3>nazwa testowa</p8_subfield_3>
       <p8_subfield_1>Stefan</p8_subfield_1>
       <p8_subfield_2>Danuta</p8_subfield_2>
       <p9>PL</p9>
       <p10>wielkopolskie</p10>
       <p11>poznański</p11>
       <p12>Poznań</p12>
       <p13>Strzelecka</p13>
       <p14>1</p14>
       <p15>1</p15>
       <p16>Poznań</p16>
       <p17>61-155</p17>
       <p18>Poznań</p18>
       <p19_>1</p19_>
       <p20_>1</p20_>
       <p20_3_subfield_>2</p20_3_subfield_>
       <p20_3_subfield_2>23050608219</p20_3_subfield_2>
       <p20_3_subfield_3>8875155741</p20_3_subfield_3>
       <p21_>1</p21_>
       <p22_subfield_>2</p22_subfield_>
       <p22_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p22_subfield_4>
       <p22_subfield_5>773461194</p22_subfield_5>
       <p22_subfield_1>Kowalski</p22_subfield_1>
       <p22_subfield_2>Jan</p22_subfield_2>
       <p22_subfield_3>30-10-1985</p22_subfield_3>
       <p23_subfield_>2</p23_subfield_>
       <p23_subfield_3>nazwa testowa</p23_subfield_3>
       <p23_subfield_1>Stefan</p23_subfield_1>
       <p23_subfield_2>Danuta</p23_subfield_2>
       <p24>10</p24>
       <p25>Jan</p25>
       <p26>Kowalski</p26>
       <p27>30-10-1990</p27>
       <p29>Jan</p29>
       <p30>Kowalski</p30>
       <p31>30-10-1990</p31>
       <p33>Jan</p33>
       <p34>Kowalski</p34>
       <p35>30-10-1990</p35>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>