Pola formularza

Formularz: SD-3 (6) Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4576970</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p4>[data]</p4>
       <p5_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p5_subfield_0>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p8>[nazwisko]</p8>
       <p9>[pierwszeImie]</p9>
       <p10>[imieOjca]</p10>
       <p11>[imieMatki]</p11>
       <p12>[dataUrodzenia]</p12>
       <p13>[obywatelstwo]</p13>
       <p14>[KodKraju]</p14>
       <p15>[Wojewodztwo]</p15>
       <p16>[Powiat]</p16>
       <p17>[Gmina]</p17>
       <p18>[Ulica]</p18>
       <p19>[NrDomu]</p19>
       <p20>[NrLokalu]</p20>
       <p21>[Miejscowosc]</p21>
       <p22>[KodPocztowy]</p22>
       <p23>[Poczta]</p23>
       <p24_>[Wartość wyboru w polu p24. Dostępne wartości: 1 2 ]</p24_>
       <p24_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p24_3_subfield_>
       <p24_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p24_3_subfield_2>
       <p24_3_subfield_3>[Pole NIP]</p24_3_subfield_3>
       <p25_>[Wartość wyboru w polu p25. Dostępne wartości: 1 2 ]</p25_>
       <p26_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p26_subfield_>
       <p26_subfield_4>[nazwa pełna]</p26_subfield_4>
       <p26_subfield_2>[nazwisko]</p26_subfield_2>
       <p26_subfield_1>[imię]</p26_subfield_1>
       <p26_subfield_3>[data urodzenia]</p26_subfield_3>
       <p26_1>[data]</p26_1>
       <p27_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p27_subfield_>
       <p27_subfield_3>[nazwa skrócona]</p27_subfield_3>
       <p27_subfield_1>[imię ojca]</p27_subfield_1>
       <p27_subfield_2>[imię matki]</p27_subfield_2>
       <p28>[KodKraju]</p28>
       <p29>[Wojewodztwo]</p29>
       <p30>[Powiat]</p30>
       <p31>[Gmina]</p31>
       <p32>[Ulica]</p32>
       <p33>[NrDomu]</p33>
       <p34>[NrLokalu]</p34>
       <p35>[Miejscowosc]</p35>
       <p36>[KodPocztowy]</p36>
       <p37>[Poczta]</p37>
       <p38_>[Wartość wyboru w polu p38. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ]</p38_>
       <p39>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p39>
       <p40>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p40>
       <p41>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p41>
       <p42>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p42>
       <p43>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p43>
       <p44>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p44>
       <p45>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p45>
       <p46>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p46>
       <p47>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p47>
       <p48>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p48>
       <p49>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p49>
       <p50>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p50>
       <p51_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p51_1>
       <p53>[pole wielowierszowe]</p53>
       <p52>[Pole tekstowe]</p52>
       <p54>[Pole tekstowe]</p54>
       <p55>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p55>
       <p51_2>[Pole tekstowe]</p51_2>
       <p56_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p56_1>
       <p58>[pole wielowierszowe]</p58>
       <p57>[Pole tekstowe]</p57>
       <p59>[Pole tekstowe]</p59>
       <p60>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p60>
       <p56_2>[Pole tekstowe]</p56_2>
       <p56_3>[Pole tekstowe]</p56_3>
       <p61_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p61_1>
       <p62>[Pole tekstowe]</p62>
       <p63>[pole wielowierszowe]</p63>
       <p64>[Pole tekstowe]</p64>
       <p65>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p65>
       <p61_2>[Pole tekstowe]</p61_2>
       <p66_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p66_1>
       <p68>[pole wielowierszowe]</p68>
       <p70>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p70>
       <p67>[Pole tekstowe]</p67>
       <p69>[Pole tekstowe]</p69>
       <p66_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p66_2>
       <p66_3>[Pole tekstowe]</p66_3>
       <p71>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p71>
       <p72_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p72_1>
       <p74>[pole wielowierszowe]</p74>
       <p76>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p76>
       <p73>[Pole tekstowe]</p73>
       <p75>[Pole tekstowe]</p75>
       <p72_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p72_2>
       <p72_3>[Pole tekstowe]</p72_3>
       <p77>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p77>
       <p78_1>[Pole tekstowe]</p78_1>
       <p78_2>[Pole tekstowe]</p78_2>
       <p80>[pole wielowierszowe]</p80>
       <p79>[Pole tekstowe]</p79>
       <p81>[Pole tekstowe]</p81>
       <p82>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p82>
       <p78_3>[Pole tekstowe]</p78_3>
       <p78_4>[Pole tekstowe]</p78_4>
       <p78_5>[rok]</p78_5>
       <p84>[Pole tekstowe]</p84>
       <p85>[pole wielowierszowe]</p85>
       <p86>[Pole tekstowe]</p86>
       <p87>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p87>
       <p89>[Pole tekstowe]</p89>
       <p90>[pole wielowierszowe]</p90>
       <p91>[Pole tekstowe]</p91>
       <p92>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p92>
       <pG1_1_3>[pole wielowierszowe]</pG1_1_3>
       <pG1_1_1>[pole wielowierszowe]</pG1_1_1>
       <pG1_1_2>[Pole tekstowe]</pG1_1_2>
       <pG1_1_4>[Pole tekstowe]</pG1_1_4>
       <pG1_1_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pG1_1_5>
       <pG1_2_3>[pole wielowierszowe]</pG1_2_3>
       <pG1_2_1>[pole wielowierszowe]</pG1_2_1>
       <pG1_2_2>[Pole tekstowe]</pG1_2_2>
       <pG1_2_4>[Pole tekstowe]</pG1_2_4>
       <pG1_2_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pG1_2_5>
       <pG1_3_3>[pole wielowierszowe]</pG1_3_3>
       <pG1_3_1>[pole wielowierszowe]</pG1_3_1>
       <pG1_3_2>[Pole tekstowe]</pG1_3_2>
       <pG1_3_4>[Pole tekstowe]</pG1_3_4>
       <pG1_3_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pG1_3_5>
       <pG1_4_3>[pole wielowierszowe]</pG1_4_3>
       <pG1_4_1>[pole wielowierszowe]</pG1_4_1>
       <pG1_4_2>[Pole tekstowe]</pG1_4_2>
       <pG1_4_4>[Pole tekstowe]</pG1_4_4>
       <pG1_4_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pG1_4_5>
       <pG1_5_3>[pole wielowierszowe]</pG1_5_3>
       <pG1_5_1>[pole wielowierszowe]</pG1_5_1>
       <pG1_5_2>[Pole tekstowe]</pG1_5_2>
       <pG1_5_4>[Pole tekstowe]</pG1_5_4>
       <pG1_5_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pG1_5_5>
       <pG1_6_3>[pole wielowierszowe]</pG1_6_3>
       <pG1_6_1>[pole wielowierszowe]</pG1_6_1>
       <pG1_6_2>[Pole tekstowe]</pG1_6_2>
       <pG1_6_4>[Pole tekstowe]</pG1_6_4>
       <pG1_6_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pG1_6_5>
       <pG2_1_2>[pole wielowierszowe]</pG2_1_2>
       <pG2_1_4>[pole wielowierszowe]</pG2_1_4>
       <pG2_1_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pG2_1_3>
       <pG2_2_2>[pole wielowierszowe]</pG2_2_2>
       <pG2_2_4>[pole wielowierszowe]</pG2_2_4>
       <pG2_2_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pG2_2_3>
       <pG2_3_2>[pole wielowierszowe]</pG2_3_2>
       <pG2_3_4>[pole wielowierszowe]</pG2_3_4>
       <pG2_3_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pG2_3_3>
       <pG2_4_2>[pole wielowierszowe]</pG2_4_2>
       <pG2_4_4>[pole wielowierszowe]</pG2_4_4>
       <pG2_4_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pG2_4_3>
       <pG2_5_2>[pole wielowierszowe]</pG2_5_2>
       <pG2_5_4>[pole wielowierszowe]</pG2_5_4>
       <pG2_5_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pG2_5_3>
       <p95>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p95>
       <p97>[Pole tekstowe]</p97>
       <pH2_1_2>[pole wielowierszowe]</pH2_1_2>
       <pH2_1_3>[data]</pH2_1_3>
       <pH2_1_4>[pole wielowierszowe]</pH2_1_4>
       <pH2_1_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pH2_1_5>
       <pH2_1_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pH2_1_6>
       <pH2_2_2>[pole wielowierszowe]</pH2_2_2>
       <pH2_2_3>[data]</pH2_2_3>
       <pH2_2_4>[pole wielowierszowe]</pH2_2_4>
       <pH2_2_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pH2_2_5>
       <pH2_2_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pH2_2_6>
       <pH2_3_2>[pole wielowierszowe]</pH2_3_2>
       <pH2_3_3>[data]</pH2_3_3>
       <pH2_3_4>[pole wielowierszowe]</pH2_3_4>
       <pH2_3_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pH2_3_5>
       <pH2_3_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pH2_3_6>
       <pH2_4_2>[pole wielowierszowe]</pH2_4_2>
       <pH2_4_3>[data]</pH2_4_3>
       <pH2_4_4>[pole wielowierszowe]</pH2_4_4>
       <pH2_4_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pH2_4_5>
       <pH2_4_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pH2_4_6>
       <pH2_5_2>[pole wielowierszowe]</pH2_5_2>
       <pH2_5_3>[data]</pH2_5_3>
       <pH2_5_4>[pole wielowierszowe]</pH2_5_4>
       <pH2_5_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pH2_5_5>
       <pH2_5_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pH2_5_6>
       <pH2_5_2_4>[pole wielowierszowe]</pH2_5_2_4>
       <pH2_5_3_9>[data]</pH2_5_3_9>
       <pH2_5_4_0>[pole wielowierszowe]</pH2_5_4_0>
       <pH2_6_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pH2_6_5>
       <pH2_6_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</pH2_6_6>
       <p100>[pole wielowierszowe]</p100>
       <p101>[Pole integer - wartość liczbowa]</p101>
       <p102>[Pole integer - wartość liczbowa]</p102>
       <p103>[Data wypełnienia]</p103>
       <p104_subfield_0>[imię]</p104_subfield_0>
       <p104_subfield_1>[nazwisko]</p104_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>SD-3 (6)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4576970</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p4>30-10-1990</p4>
       <p5_subfield_0>3022</p5_subfield_0>
       <p6_>1</p6_>
       <p7_>1</p7_>
       <p8>Kowalski</p8>
       <p9>Jan</p9>
       <p10>Stefan</p10>
       <p11>Danuta</p11>
       <p12>30-10-1985</p12>
       <p13>polskie</p13>
       <p14>PL</p14>
       <p15>wielkopolskie</p15>
       <p16>poznański</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18>Strzelecka</p18>
       <p19>1</p19>
       <p20>1</p20>
       <p21>Poznań</p21>
       <p22>61-155</p22>
       <p23>Poznań</p23>
       <p24_>1</p24_>
       <p24_3_subfield_>2</p24_3_subfield_>
       <p24_3_subfield_2>23050608219</p24_3_subfield_2>
       <p24_3_subfield_3>8875155741</p24_3_subfield_3>
       <p25_>1</p25_>
       <p26_subfield_>2</p26_subfield_>
       <p26_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p26_subfield_4>
       <p26_subfield_2>Kowalski</p26_subfield_2>
       <p26_subfield_1>Jan</p26_subfield_1>
       <p26_subfield_3>30-10-1985</p26_subfield_3>
       <p26_1>30-10-1990</p26_1>
       <p27_subfield_>2</p27_subfield_>
       <p27_subfield_3>nazwa testowa</p27_subfield_3>
       <p27_subfield_1>Stefan</p27_subfield_1>
       <p27_subfield_2>Danuta</p27_subfield_2>
       <p28>PL</p28>
       <p29>wielkopolskie</p29>
       <p30>poznański</p30>
       <p31>Poznań</p31>
       <p32>Strzelecka</p32>
       <p33>1</p33>
       <p34>1</p34>
       <p35>Poznań</p35>
       <p36>61-155</p36>
       <p37>Poznań</p37>
       <p38_>1</p38_>
       <p39>1</p39>
       <p40>1</p40>
       <p41>1</p41>
       <p42>1</p42>
       <p43>1</p43>
       <p44>1</p44>
       <p45>1</p45>
       <p46>1</p46>
       <p47>1</p47>
       <p48>1</p48>
       <p49>1</p49>
       <p50>1</p50>
       <p51_1>10</p51_1>
       <p53>to jest pole wielowierszowe</p53>
       <p52>test pola tekstowego</p52>
       <p54>test pola tekstowego</p54>
       <p55>1</p55>
       <p51_2>test pola tekstowego</p51_2>
       <p56_1>10</p56_1>
       <p58>to jest pole wielowierszowe</p58>
       <p57>test pola tekstowego</p57>
       <p59>test pola tekstowego</p59>
       <p60>1</p60>
       <p56_2>test pola tekstowego</p56_2>
       <p56_3>test pola tekstowego</p56_3>
       <p61_1>10</p61_1>
       <p62>test pola tekstowego</p62>
       <p63>to jest pole wielowierszowe</p63>
       <p64>test pola tekstowego</p64>
       <p65>1</p65>
       <p61_2>test pola tekstowego</p61_2>
       <p66_1>10</p66_1>
       <p68>to jest pole wielowierszowe</p68>
       <p70>1</p70>
       <p67>test pola tekstowego</p67>
       <p69>test pola tekstowego</p69>
       <p66_2>10</p66_2>
       <p66_3>test pola tekstowego</p66_3>
       <p71>1</p71>
       <p72_1>10</p72_1>
       <p74>to jest pole wielowierszowe</p74>
       <p76>1</p76>
       <p73>test pola tekstowego</p73>
       <p75>test pola tekstowego</p75>
       <p72_2>10</p72_2>
       <p72_3>test pola tekstowego</p72_3>
       <p77>1</p77>
       <p78_1>test pola tekstowego</p78_1>
       <p78_2>test pola tekstowego</p78_2>
       <p80>to jest pole wielowierszowe</p80>
       <p79>test pola tekstowego</p79>
       <p81>test pola tekstowego</p81>
       <p82>1</p82>
       <p78_3>test pola tekstowego</p78_3>
       <p78_4>test pola tekstowego</p78_4>
       <p78_5></p78_5>
       <p84>test pola tekstowego</p84>
       <p85>to jest pole wielowierszowe</p85>
       <p86>test pola tekstowego</p86>
       <p87>1</p87>
       <p89>test pola tekstowego</p89>
       <p90>to jest pole wielowierszowe</p90>
       <p91>test pola tekstowego</p91>
       <p92>1</p92>
       <pG1_1_3>to jest pole wielowierszowe</pG1_1_3>
       <pG1_1_1>to jest pole wielowierszowe</pG1_1_1>
       <pG1_1_2>test pola tekstowego</pG1_1_2>
       <pG1_1_4>test pola tekstowego</pG1_1_4>
       <pG1_1_5>1</pG1_1_5>
       <pG1_2_3>to jest pole wielowierszowe</pG1_2_3>
       <pG1_2_1>to jest pole wielowierszowe</pG1_2_1>
       <pG1_2_2>test pola tekstowego</pG1_2_2>
       <pG1_2_4>test pola tekstowego</pG1_2_4>
       <pG1_2_5>1</pG1_2_5>
       <pG1_3_3>to jest pole wielowierszowe</pG1_3_3>
       <pG1_3_1>to jest pole wielowierszowe</pG1_3_1>
       <pG1_3_2>test pola tekstowego</pG1_3_2>
       <pG1_3_4>test pola tekstowego</pG1_3_4>
       <pG1_3_5>1</pG1_3_5>
       <pG1_4_3>to jest pole wielowierszowe</pG1_4_3>
       <pG1_4_1>to jest pole wielowierszowe</pG1_4_1>
       <pG1_4_2>test pola tekstowego</pG1_4_2>
       <pG1_4_4>test pola tekstowego</pG1_4_4>
       <pG1_4_5>1</pG1_4_5>
       <pG1_5_3>to jest pole wielowierszowe</pG1_5_3>
       <pG1_5_1>to jest pole wielowierszowe</pG1_5_1>
       <pG1_5_2>test pola tekstowego</pG1_5_2>
       <pG1_5_4>test pola tekstowego</pG1_5_4>
       <pG1_5_5>1</pG1_5_5>
       <pG1_6_3>to jest pole wielowierszowe</pG1_6_3>
       <pG1_6_1>to jest pole wielowierszowe</pG1_6_1>
       <pG1_6_2>test pola tekstowego</pG1_6_2>
       <pG1_6_4>test pola tekstowego</pG1_6_4>
       <pG1_6_5>1</pG1_6_5>
       <pG2_1_2>to jest pole wielowierszowe</pG2_1_2>
       <pG2_1_4>to jest pole wielowierszowe</pG2_1_4>
       <pG2_1_3>1</pG2_1_3>
       <pG2_2_2>to jest pole wielowierszowe</pG2_2_2>
       <pG2_2_4>to jest pole wielowierszowe</pG2_2_4>
       <pG2_2_3>1</pG2_2_3>
       <pG2_3_2>to jest pole wielowierszowe</pG2_3_2>
       <pG2_3_4>to jest pole wielowierszowe</pG2_3_4>
       <pG2_3_3>1</pG2_3_3>
       <pG2_4_2>to jest pole wielowierszowe</pG2_4_2>
       <pG2_4_4>to jest pole wielowierszowe</pG2_4_4>
       <pG2_4_3>1</pG2_4_3>
       <pG2_5_2>to jest pole wielowierszowe</pG2_5_2>
       <pG2_5_4>to jest pole wielowierszowe</pG2_5_4>
       <pG2_5_3>1</pG2_5_3>
       <p95>5</p95>
       <p97>test pola tekstowego</p97>
       <pH2_1_2>to jest pole wielowierszowe</pH2_1_2>
       <pH2_1_3>30-10-1990</pH2_1_3>
       <pH2_1_4>to jest pole wielowierszowe</pH2_1_4>
       <pH2_1_5>1</pH2_1_5>
       <pH2_1_6>1</pH2_1_6>
       <pH2_2_2>to jest pole wielowierszowe</pH2_2_2>
       <pH2_2_3>30-10-1990</pH2_2_3>
       <pH2_2_4>to jest pole wielowierszowe</pH2_2_4>
       <pH2_2_5>1</pH2_2_5>
       <pH2_2_6>1</pH2_2_6>
       <pH2_3_2>to jest pole wielowierszowe</pH2_3_2>
       <pH2_3_3>30-10-1990</pH2_3_3>
       <pH2_3_4>to jest pole wielowierszowe</pH2_3_4>
       <pH2_3_5>1</pH2_3_5>
       <pH2_3_6>1</pH2_3_6>
       <pH2_4_2>to jest pole wielowierszowe</pH2_4_2>
       <pH2_4_3>30-10-1990</pH2_4_3>
       <pH2_4_4>to jest pole wielowierszowe</pH2_4_4>
       <pH2_4_5>1</pH2_4_5>
       <pH2_4_6>1</pH2_4_6>
       <pH2_5_2>to jest pole wielowierszowe</pH2_5_2>
       <pH2_5_3>30-10-1990</pH2_5_3>
       <pH2_5_4>to jest pole wielowierszowe</pH2_5_4>
       <pH2_5_5>1</pH2_5_5>
       <pH2_5_6>1</pH2_5_6>
       <pH2_5_2_4>to jest pole wielowierszowe</pH2_5_2_4>
       <pH2_5_3_9>30-10-1990</pH2_5_3_9>
       <pH2_5_4_0>to jest pole wielowierszowe</pH2_5_4_0>
       <pH2_6_5>1</pH2_6_5>
       <pH2_6_6>1</pH2_6_6>
       <p100>to jest pole wielowierszowe</p100>
       <p101>10</p101>
       <p102>10</p102>
       <p103>30-10-2014</p103>
       <p104_subfield_0>Jan</p104_subfield_0>
       <p104_subfield_1>Kowalski</p104_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>