Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: CIT-8/O (10) (archiwalny) Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatkuPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4577300</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p4>[data]</p4>
       <p5>[data]</p5>
       <p0_2>[Pole kwoty]</p0_2>
       <p6>[nazwaPelna]</p6>
       <p7>[REGON]</p7>
       <p8>[Pole kwoty]</p8>
       <p9>[Pole kwoty]</p9>
       <p10>[Pole kwoty]</p10>
       <p11>[Pole kwoty]</p11>
       <p12>[Pole kwoty]</p12>
       <p13>[Pole kwoty]</p13>
       <p14>[Pole kwoty]</p14>
       <p15>[Pole kwoty]</p15>
       <p16>[Pole kwoty]</p16>
       <p17>[Pole kwoty]</p17>
       <p18>[Pole kwoty]</p18>
       <p19>[Pole kwoty]</p19>
       <p20>[Pole kwoty]</p20>
       <p21>[Pole kwoty]</p21>
       <p22>[Pole kwoty]</p22>
       <p23>[Pole kwoty]</p23>
       <p24>[Pole kwoty]</p24>
       <p25>[Pole kwoty]</p25>
       <p26>[Pole kwoty]</p26>
       <p27>[Pole kwoty]</p27>
       <p28>[Pole kwoty]</p28>
       <p29>[Pole kwoty]</p29>
       <p30>[Pole kwoty]</p30>
       <p31>[Pole kwoty]</p31>
       <p32>[Pole kwoty]</p32>
       <p33>[Pole kwoty]</p33>
       <p34>[Pole kwoty]</p34>
       <p35>[Pole kwoty]</p35>
       <p36>[Pole kwoty]</p36>
       <p37>[Pole tekstowe]</p37>
       <p38>[Pole kwoty]</p38>
       <p40>[rok]</p40>
       <p41>[Pole kwoty]</p41>
       <p42>[Pole kwoty]</p42>
       <p43_subfield_1>[Kwota straty do odliczenia w roku bieżącym Pole p43 = ograniczDo(p43_subfield_1,p0_2-p39) ]</p43_subfield_1>
       <p44>[rok]</p44>
       <p45>[Pole kwoty]</p45>
       <p46>[Pole kwoty]</p46>
       <p47_subfield_1>[Kwota straty do odliczenia w roku bieżącym Pole p47 = ograniczDo(p47_subfield_1,p0_2-p39-p43) ]</p47_subfield_1>
       <p48>[rok]</p48>
       <p49>[Pole kwoty]</p49>
       <p50>[Pole kwoty]</p50>
       <p51_subfield_1>[Kwota straty do odliczenia w roku bieżącym Pole p51 = ograniczDo(p51_subfield_1,p0_2-p39-p43-p47) ]</p51_subfield_1>
       <p52>[rok]</p52>
       <p53>[Pole kwoty]</p53>
       <p54>[Pole kwoty]</p54>
       <p55_subfield_1>[Kwota straty do odliczenia w roku bieżącym Pole p55 = ograniczDo(p55_subfield_1,p0_2-p39-p43-p47-p51) ]</p55_subfield_1>
       <p56>[rok]</p56>
       <p57>[Pole kwoty]</p57>
       <p58>[Pole kwoty]</p58>
       <p59_subfield_1>[Kwota straty do odliczenia w roku bieżącym Pole p59 = ograniczDo(p59_subfield_1,p0_2-p39-p43-p47-p51-p55) ]</p59_subfield_1>
       <p61>[Pole kwoty]</p61>
       <p62>[Pole kwoty]</p62>
       <p63>[Pole kwoty]</p63>
       <p64>[Pole kwoty]</p64>
       <p65>[Pole kwoty]</p65>
       <p66>[pole wielowierszowe]</p66>
       <p67>[Pole kwoty]</p67>
       <p69_subfield_1>[Wydatki inwestycyjne, o których mowa w art. 39 ust. 4 ustawy Pole p69 = ograniczDo(p69_subfield_1,p0_2-p39-p68) ]</p69_subfield_1>
       <p70_subfield_1>[Dodatkowa obniżka dochodu przysługująca na podstawie §10 rozporządzenia R.M. z dnia 24 stycznia 1995 r. Pole p70 = ograniczDo(p70_subfield_1,p0_2-p39-p68-p69) ]</p70_subfield_1>
       <p0_4>[Pole kwoty]</p0_4>
       <p72_subfield_1>[Wydatki na nabycie nowej technologii Pole p72 = jezeli(p61_subfield_1>p0_4,p0_4,p72_subfield_1) ]</p72_subfield_1>
       <p0_6>[Pole kwoty]</p0_6>
       <p73_subfield_1>[Odliczenia od podatku zgodnie z art.20 ustawy Pole p73 = jezeli(p73_subfield_1>p0_6,p0_6,p73_subfield_1) ]</p73_subfield_1>
       <p74_subfield_1>[Inne odliczenia od podatku Pole p74 = ograniczDo(p74_subfield_1,p0_6-p73) ]</p74_subfield_1>
       <p75>[Pole tekstowe]</p75>
       <p77>[data]</p77>
       <p76_subfield_1>[Zwolnienia na podstawie art.23 ustawyz dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz.U. Nr 60, poz.253, ze zm.) Pole p76 = ograniczDo(p76_subfield_1,p0_6-p73-p74) ]</p76_subfield_1>
       <p78>[data]</p78>
       <p80>[pole wielowierszowe]</p80>
       <p79_subfield_1>[Zaniechanie poboru podatku na podstawie rozporządzeń Ministra Finansów Pole p79 = ograniczDo(p79_subfield_1,p0_6-p73-p74-p76) ]</p79_subfield_1>
       <p81>[pole wielowierszowe]</p81>
       <p82_subfield_1>[Obniżki z innych tytułów Pole p82 = ograniczDo(p82_subfield_1,p0_6-p73-p74-p76-p79) ]</p82_subfield_1>
       <p84>[Pole kwoty]</p84>
       <p85>[Pole kwoty]</p85>
       <p86>[Pole kwoty]</p86>
       <p87>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p87>
       <p88>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p88>
       <p89>[Pole kwoty]</p89>
       <p90>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p90>
       <p91>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p91>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>CIT-8/O (10)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4577300</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p4>30-10-1990</p4>
       <p5>30-10-1990</p5>
       <p0_2>1500</p0_2>
       <p6>Pełna nazwa testowa</p6>
       <p7>773461194</p7>
       <p8>10</p8>
       <p9>10</p9>
       <p10>10</p10>
       <p11>10</p11>
       <p12>10</p12>
       <p13>10</p13>
       <p14>10</p14>
       <p15>10</p15>
       <p16>10</p16>
       <p17>10</p17>
       <p18>1000</p18>
       <p19>10</p19>
       <p20>10</p20>
       <p21>10</p21>
       <p22>10</p22>
       <p23>10</p23>
       <p24>10</p24>
       <p25>10</p25>
       <p26>10</p26>
       <p27>10</p27>
       <p28>10</p28>
       <p29>10</p29>
       <p30>10</p30>
       <p31>10</p31>
       <p32>10</p32>
       <p33>10</p33>
       <p34>10</p34>
       <p35>10</p35>
       <p36>10</p36>
       <p37>10</p37>
       <p38>10</p38>
       <p40></p40>
       <p41>10</p41>
       <p42>10</p42>
       <p43_subfield_1>1</p43_subfield_1>
       <p44></p44>
       <p45>10</p45>
       <p46>10</p46>
       <p47_subfield_1>1</p47_subfield_1>
       <p48></p48>
       <p49>10</p49>
       <p50>10</p50>
       <p51_subfield_1>1</p51_subfield_1>
       <p52></p52>
       <p53>10</p53>
       <p54>10</p54>
       <p55_subfield_1>1</p55_subfield_1>
       <p56></p56>
       <p57>10</p57>
       <p58>10</p58>
       <p59_subfield_1>1</p59_subfield_1>
       <p61>10</p61>
       <p62>10</p62>
       <p63>10</p63>
       <p64>30</p64>
       <p65>10</p65>
       <p66>to jest pole wielowierszowe</p66>
       <p67>20</p67>
       <p69_subfield_1>1</p69_subfield_1>
       <p70_subfield_1>1</p70_subfield_1>
       <p0_4>10</p0_4>
       <p72_subfield_1>1</p72_subfield_1>
       <p0_6>10</p0_6>
       <p73_subfield_1>1</p73_subfield_1>
       <p74_subfield_1>1</p74_subfield_1>
       <p75>test pola tekstowego</p75>
       <p77>30-10-1990</p77>
       <p76_subfield_1>1</p76_subfield_1>
       <p78>30-10-1990</p78>
       <p80>to jest pole wielowierszowe</p80>
       <p79_subfield_1>1</p79_subfield_1>
       <p81>to jest pole wielowierszowe</p81>
       <p82_subfield_1>1</p82_subfield_1>
       <p84>10</p84>
       <p85>10</p85>
       <p86>10</p86>
       <p87>10</p87>
       <p88>10</p88>
       <p89>10</p89>
       <p90>10</p90>
       <p91>10</p91>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>