Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: AKC-4/F (5) (archiwalny) Podatek akcyzowy od wyrobów tytoniowychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4577464</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p2>[Miesiąc na druku]</p2>
       <p3>[Rok na druku]</p3>
       <p4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5_>
       <p6_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p6_subfield_>
       <p6_subfield_4>[nazwa pełna]</p6_subfield_4>
       <p6_subfield_2>[nazwisko]</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_1>[imię]</p6_subfield_1>
       <p6_subfield_3>[data urodzenia]</p6_subfield_3>
       <p7>[Pole tekstowe]</p7>
       <p8>[Pole tekstowe]</p8>
       <p9>[Pole tekstowe]</p9>
       <p10>[Pole tekstowe]</p10>
       <p11>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p11>
       <p12_subfield_1>[Zwolnienia i obciążenia Pole p12 = zaokr(jezeli(p12_subfield_1 > p11, p11, p12_subfield_1)) ]</p12_subfield_1>
       <p14>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p14>
       <p15>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p15>
       <p18_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p18_1>
       <p18>[data]</p18>
       <p19>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p19>
       <p20>[data]</p20>
       <p21>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p21>
       <p22>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p22>
       <p23_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_1>
       <p23>[data]</p23>
       <p24>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p24>
       <p25>[data]</p25>
       <p26>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p26>
       <p27>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p27>
       <p28_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p28_1>
       <p28>[data]</p28>
       <p29>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p29>
       <p30>[data]</p30>
       <p31>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p31>
       <p32>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p32>
       <p33_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p33_1>
       <p33>[data]</p33>
       <p34>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p34>
       <p35>[data]</p35>
       <p36>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p36>
       <p37>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p37>
       <p38_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p38_1>
       <p38>[data]</p38>
       <p39>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p39>
       <p40>[data]</p40>
       <p41>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p41>
       <p42>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p42>
       <p43_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p43_1>
       <p43>[data]</p43>
       <p44>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p44>
       <p45>[data]</p45>
       <p46>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p46>
       <p47>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p47>
       <p48_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p48_1>
       <p48>[data]</p48>
       <p49>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p49>
       <p50>[data]</p50>
       <p51>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p51>
       <p52>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p52>
       <p53_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p53_1>
       <p53>[data]</p53>
       <p54>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p54>
       <p55>[data]</p55>
       <p56>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p56>
       <p57>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p57>
       <p58_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p58_1>
       <p58>[data]</p58>
       <p59>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p59>
       <p60>[data]</p60>
       <p61>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p61>
       <p62>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p62>
       <p63_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p63_1>
       <p63>[data]</p63>
       <p64>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p64>
       <p65>[data]</p65>
       <p66>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p66>
       <p67>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p67>
       <p68_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p68_1>
       <p68>[data]</p68>
       <p69>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p69>
       <p70>[data]</p70>
       <p71>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p71>
       <p72>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p72>
       <p73_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p73_1>
       <p73>[data]</p73>
       <p74>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p74>
       <p75>[data]</p75>
       <p76>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p76>
       <p77>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p77>
       <p78_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p78_1>
       <p78>[data]</p78>
       <p79>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p79>
       <p80>[data]</p80>
       <p81>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p81>
       <p82>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p82>
       <p83_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p83_1>
       <p83>[data]</p83>
       <p84>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p84>
       <p85>[data]</p85>
       <p86>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p86>
       <p87>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p87>
       <p88_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p88_1>
       <p88>[data]</p88>
       <p89>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p89>
       <p90>[data]</p90>
       <p91>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p91>
       <p92>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p92>
       <p93_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p93_1>
       <p93>[data]</p93>
       <p94>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p94>
       <p95>[data]</p95>
       <p96>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p96>
       <p97>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p97>
       <p98_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p98_1>
       <p98>[data]</p98>
       <p99>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p99>
       <p100>[data]</p100>
       <p101>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p101>
       <p102>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p102>
       <p103_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p103_1>
       <p103>[data]</p103>
       <p104>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p104>
       <p105>[data]</p105>
       <p106>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p106>
       <p107>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p107>
       <p108_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p108_1>
       <p108>[data]</p108>
       <p109>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p109>
       <p110>[data]</p110>
       <p111>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p111>
       <p112>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p112>
       <p113_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p113_1>
       <p113>[data]</p113>
       <p114>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p114>
       <p115>[data]</p115>
       <p116>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p116>
       <p117>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p117>
       <p118_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p118_1>
       <p118>[data]</p118>
       <p119>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p119>
       <p120>[data]</p120>
       <p121>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p121>
       <p122>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p122>
       <p123_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p123_1>
       <p123>[data]</p123>
       <p124>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p124>
       <p125>[data]</p125>
       <p126>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p126>
       <p127>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p127>
       <p128_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p128_1>
       <p128>[data]</p128>
       <p129>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p129>
       <p130>[data]</p130>
       <p131>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p131>
       <p132>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p132>
       <p133_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p133_1>
       <p133>[data]</p133>
       <p134>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p134>
       <p135>[data]</p135>
       <p136>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p136>
       <p137>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p137>
       <p138_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p138_1>
       <p138>[data]</p138>
       <p139>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p139>
       <p140>[data]</p140>
       <p141>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p141>
       <p142>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p142>
       <p143_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p143_1>
       <p143>[data]</p143>
       <p144>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p144>
       <p145>[data]</p145>
       <p146>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p146>
       <p147>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p147>
       <p148_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p148_1>
       <p148>[data]</p148>
       <p149>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p149>
       <p150>[data]</p150>
       <p151>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p151>
       <p152>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p152>
       <p153_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p153_1>
       <p153>[data]</p153>
       <p154>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p154>
       <p155>[data]</p155>
       <p156>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p156>
       <p157>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p157>
       <p158_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p158_1>
       <p158>[data]</p158>
       <p159>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p159>
       <p160>[data]</p160>
       <p161>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p161>
       <p162>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p162>
       <p163_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p163_1>
       <p163>[data]</p163>
       <p164>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p164>
       <p165>[data]</p165>
       <p166>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p166>
       <p167>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p167>
       <p168_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p168_1>
       <p168>[data]</p168>
       <p169>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p169>
       <p170>[data]</p170>
       <p171>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p171>
       <p172>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p172>
       <p180_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p180_1>
       <p176_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p176_1>
       <p176>[Pole tekstowe]</p176>
       <p177>[Pole tekstowe]</p177>
       <p178>[Pole kwoty]</p178>
       <p179>[Pole tekstowe]</p179>
       <p181>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p181>
       <p180_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p180_2>
       <p186_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p186_1>
       <p182_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p182_1>
       <p182>[Pole tekstowe]</p182>
       <p183>[Pole tekstowe]</p183>
       <p184>[Pole kwoty]</p184>
       <p185>[Pole tekstowe]</p185>
       <p187>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p187>
       <p186_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p186_2>
       <p192_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p192_1>
       <p188_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p188_1>
       <p188>[Pole tekstowe]</p188>
       <p189>[Pole tekstowe]</p189>
       <p190>[Pole kwoty]</p190>
       <p191>[Pole tekstowe]</p191>
       <p193>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p193>
       <p192_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p192_2>
       <p198_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p198_1>
       <p194_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p194_1>
       <p194>[Pole tekstowe]</p194>
       <p195>[Pole tekstowe]</p195>
       <p196>[Pole kwoty]</p196>
       <p197>[Pole tekstowe]</p197>
       <p199>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p199>
       <p198_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p198_2>
       <p204_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p204_1>
       <p200_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p200_1>
       <p200>[Pole tekstowe]</p200>
       <p201>[Pole tekstowe]</p201>
       <p202>[Pole kwoty]</p202>
       <p203>[Pole tekstowe]</p203>
       <p205>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p205>
       <p204_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p204_2>
       <p210_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p210_1>
       <p206_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p206_1>
       <p206>[Pole tekstowe]</p206>
       <p207>[Pole tekstowe]</p207>
       <p208>[Pole kwoty]</p208>
       <p209>[Pole tekstowe]</p209>
       <p211>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p211>
       <p210_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p210_2>
       <p216_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p216_1>
       <p212_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p212_1>
       <p212>[Pole tekstowe]</p212>
       <p213>[Pole tekstowe]</p213>
       <p214>[Pole kwoty]</p214>
       <p215>[Pole tekstowe]</p215>
       <p217>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p217>
       <p216_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p216_2>
       <p222_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p222_1>
       <p218_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p218_1>
       <p218>[Pole tekstowe]</p218>
       <p219>[Pole tekstowe]</p219>
       <p220>[Pole kwoty]</p220>
       <p221>[Pole tekstowe]</p221>
       <p223>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p223>
       <p222_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p222_2>
       <p228_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p228_1>
       <p224_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p224_1>
       <p224>[Pole tekstowe]</p224>
       <p225>[Pole tekstowe]</p225>
       <p226>[Pole kwoty]</p226>
       <p227>[Pole tekstowe]</p227>
       <p229>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p229>
       <p228_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p228_2>
       <p234_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p234_1>
       <p230_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p230_1>
       <p230>[Pole tekstowe]</p230>
       <p231>[Pole tekstowe]</p231>
       <p232>[Pole kwoty]</p232>
       <p233>[Pole tekstowe]</p233>
       <p235>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p235>
       <p234_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p234_2>
       <p240_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p240_1>
       <p236_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p236_1>
       <p236>[Pole tekstowe]</p236>
       <p237>[Pole tekstowe]</p237>
       <p238>[Pole kwoty]</p238>
       <p239>[Pole tekstowe]</p239>
       <p241>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p241>
       <p240_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p240_2>
       <p246_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p246_1>
       <p242_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p242_1>
       <p242>[Pole tekstowe]</p242>
       <p243>[Pole tekstowe]</p243>
       <p244>[Pole kwoty]</p244>
       <p245>[Pole tekstowe]</p245>
       <p247>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p247>
       <p246_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p246_2>
       <p250_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p250_1>
       <p248_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p248_1>
       <p248>[Pole kwoty]</p248>
       <p249>[Pole tekstowe]</p249>
       <p251>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p251>
       <p250_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p250_2>
       <p252_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p252_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>AKC-4/F (5)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4577464</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p2>9</p2>
       <p3>2013</p3>
       <p4>10</p4>
       <p5_>1</p5_>
       <p6_subfield_>2</p6_subfield_>
       <p6_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p6_subfield_4>
       <p6_subfield_2>Kowalski</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_1>Jan</p6_subfield_1>
       <p6_subfield_3>30-10-1985</p6_subfield_3>
       <p7>test pola tekstowego</p7>
       <p8>test pola tekstowego</p8>
       <p9>test pola tekstowego</p9>
       <p10>test pola tekstowego</p10>
       <p11>7</p11>
       <p12_subfield_1>1</p12_subfield_1>
       <p14>1</p14>
       <p15>2</p15>
       <p18_1>10</p18_1>
       <p18>30-10-1990</p18>
       <p19>10</p19>
       <p20>30-10-1990</p20>
       <p21>10</p21>
       <p22>10</p22>
       <p23_1>10</p23_1>
       <p23>30-10-1990</p23>
       <p24>10</p24>
       <p25>30-10-1990</p25>
       <p26>10</p26>
       <p27>10</p27>
       <p28_1>10</p28_1>
       <p28>30-10-1990</p28>
       <p29>10</p29>
       <p30>30-10-1990</p30>
       <p31>10</p31>
       <p32>10</p32>
       <p33_1>10</p33_1>
       <p33>30-10-1990</p33>
       <p34>10</p34>
       <p35>30-10-1990</p35>
       <p36>10</p36>
       <p37>10</p37>
       <p38_1>10</p38_1>
       <p38>30-10-1990</p38>
       <p39>10</p39>
       <p40>30-10-1990</p40>
       <p41>10</p41>
       <p42>10</p42>
       <p43_1>10</p43_1>
       <p43>30-10-1990</p43>
       <p44>10</p44>
       <p45>30-10-1990</p45>
       <p46>10</p46>
       <p47>10</p47>
       <p48_1>10</p48_1>
       <p48>30-10-1990</p48>
       <p49>10</p49>
       <p50>30-10-1990</p50>
       <p51>10</p51>
       <p52>10</p52>
       <p53_1>10</p53_1>
       <p53>30-10-1990</p53>
       <p54>10</p54>
       <p55>30-10-1990</p55>
       <p56>10</p56>
       <p57>10</p57>
       <p58_1>10</p58_1>
       <p58>30-10-1990</p58>
       <p59>10</p59>
       <p60>30-10-1990</p60>
       <p61>10</p61>
       <p62>10</p62>
       <p63_1>10</p63_1>
       <p63>30-10-1990</p63>
       <p64>10</p64>
       <p65>30-10-1990</p65>
       <p66>10</p66>
       <p67>10</p67>
       <p68_1>10</p68_1>
       <p68>30-10-1990</p68>
       <p69>10</p69>
       <p70>30-10-1990</p70>
       <p71>10</p71>
       <p72>10</p72>
       <p73_1>10</p73_1>
       <p73>30-10-1990</p73>
       <p74>10</p74>
       <p75>30-10-1990</p75>
       <p76>10</p76>
       <p77>10</p77>
       <p78_1>10</p78_1>
       <p78>30-10-1990</p78>
       <p79>10</p79>
       <p80>30-10-1990</p80>
       <p81>10</p81>
       <p82>10</p82>
       <p83_1>10</p83_1>
       <p83>30-10-1990</p83>
       <p84>10</p84>
       <p85>30-10-1990</p85>
       <p86>10</p86>
       <p87>10</p87>
       <p88_1>10</p88_1>
       <p88>30-10-1990</p88>
       <p89>10</p89>
       <p90>30-10-1990</p90>
       <p91>10</p91>
       <p92>10</p92>
       <p93_1>10</p93_1>
       <p93>30-10-1990</p93>
       <p94>10</p94>
       <p95>30-10-1990</p95>
       <p96>10</p96>
       <p97>10</p97>
       <p98_1>10</p98_1>
       <p98>30-10-1990</p98>
       <p99>10</p99>
       <p100>30-10-1990</p100>
       <p101>10</p101>
       <p102>10</p102>
       <p103_1>10</p103_1>
       <p103>30-10-1990</p103>
       <p104>10</p104>
       <p105>30-10-1990</p105>
       <p106>10</p106>
       <p107>10</p107>
       <p108_1>10</p108_1>
       <p108>30-10-1990</p108>
       <p109>10</p109>
       <p110>30-10-1990</p110>
       <p111>10</p111>
       <p112>10</p112>
       <p113_1>10</p113_1>
       <p113>30-10-1990</p113>
       <p114>10</p114>
       <p115>30-10-1990</p115>
       <p116>10</p116>
       <p117>10</p117>
       <p118_1>10</p118_1>
       <p118>30-10-1990</p118>
       <p119>10</p119>
       <p120>30-10-1990</p120>
       <p121>10</p121>
       <p122>10</p122>
       <p123_1>10</p123_1>
       <p123>30-10-1990</p123>
       <p124>10</p124>
       <p125>30-10-1990</p125>
       <p126>10</p126>
       <p127>10</p127>
       <p128_1>10</p128_1>
       <p128>30-10-1990</p128>
       <p129>10</p129>
       <p130>30-10-1990</p130>
       <p131>10</p131>
       <p132>10</p132>
       <p133_1>10</p133_1>
       <p133>30-10-1990</p133>
       <p134>10</p134>
       <p135>30-10-1990</p135>
       <p136>10</p136>
       <p137>10</p137>
       <p138_1>10</p138_1>
       <p138>30-10-1990</p138>
       <p139>10</p139>
       <p140>30-10-1990</p140>
       <p141>10</p141>
       <p142>10</p142>
       <p143_1>10</p143_1>
       <p143>30-10-1990</p143>
       <p144>1</p144>
       <p145>30-10-1990</p145>
       <p146>1</p146>
       <p147>1</p147>
       <p148_1>10</p148_1>
       <p148>30-10-1990</p148>
       <p149>1</p149>
       <p150>30-10-1990</p150>
       <p151>1</p151>
       <p152>1</p152>
       <p153_1>10</p153_1>
       <p153>30-10-1990</p153>
       <p154>1</p154>
       <p155>30-10-1990</p155>
       <p156>1</p156>
       <p157>1</p157>
       <p158_1>10</p158_1>
       <p158>30-10-1990</p158>
       <p159>1</p159>
       <p160>30-10-1990</p160>
       <p161>1</p161>
       <p162>1</p162>
       <p163_1>10</p163_1>
       <p163>30-10-1990</p163>
       <p164>1</p164>
       <p165>30-10-1990</p165>
       <p166>1</p166>
       <p167>1</p167>
       <p168_1>10</p168_1>
       <p168>30-10-1990</p168>
       <p169>1</p169>
       <p170>30-10-1990</p170>
       <p171>1</p171>
       <p172>1</p172>
       <p180_1>1</p180_1>
       <p176_1>10</p176_1>
       <p176>test pola tekstowego</p176>
       <p177>test pola tekstowego</p177>
       <p178>1</p178>
       <p179>5</p179>
       <p181>5</p181>
       <p180_2>10</p180_2>
       <p186_1>1</p186_1>
       <p182_1>10</p182_1>
       <p182>test pola tekstowego</p182>
       <p183>test pola tekstowego</p183>
       <p184>1</p184>
       <p185>5</p185>
       <p187>5</p187>
       <p186_2>10</p186_2>
       <p192_1>1</p192_1>
       <p188_1>10</p188_1>
       <p188>test pola tekstowego</p188>
       <p189>test pola tekstowego</p189>
       <p190>1</p190>
       <p191>5</p191>
       <p193>5</p193>
       <p192_2>10</p192_2>
       <p198_1>1</p198_1>
       <p194_1>10</p194_1>
       <p194>test pola tekstowego</p194>
       <p195>test pola tekstowego</p195>
       <p196>1</p196>
       <p197>5</p197>
       <p199>5</p199>
       <p198_2>10</p198_2>
       <p204_1>1</p204_1>
       <p200_1>10</p200_1>
       <p200>test pola tekstowego</p200>
       <p201>test pola tekstowego</p201>
       <p202>1</p202>
       <p203>5</p203>
       <p205>5</p205>
       <p204_2>10</p204_2>
       <p210_1>1</p210_1>
       <p206_1>10</p206_1>
       <p206>test pola tekstowego</p206>
       <p207>test pola tekstowego</p207>
       <p208>1</p208>
       <p209>5</p209>
       <p211>5</p211>
       <p210_2>10</p210_2>
       <p216_1>1</p216_1>
       <p212_1>10</p212_1>
       <p212>test pola tekstowego</p212>
       <p213>test pola tekstowego</p213>
       <p214>1</p214>
       <p215>5</p215>
       <p217>5</p217>
       <p216_2>10</p216_2>
       <p222_1>1</p222_1>
       <p218_1>10</p218_1>
       <p218>test pola tekstowego</p218>
       <p219>test pola tekstowego</p219>
       <p220>1</p220>
       <p221>5</p221>
       <p223>5</p223>
       <p222_2>10</p222_2>
       <p228_1>1</p228_1>
       <p224_1>10</p224_1>
       <p224>test pola tekstowego</p224>
       <p225>test pola tekstowego</p225>
       <p226>1</p226>
       <p227>5</p227>
       <p229>5</p229>
       <p228_2>10</p228_2>
       <p234_1>1</p234_1>
       <p230_1>10</p230_1>
       <p230>test pola tekstowego</p230>
       <p231>test pola tekstowego</p231>
       <p232>1</p232>
       <p233>5</p233>
       <p235>5</p235>
       <p234_2>10</p234_2>
       <p240_1>1</p240_1>
       <p236_1>10</p236_1>
       <p236>test pola tekstowego</p236>
       <p237>test pola tekstowego</p237>
       <p238>1</p238>
       <p239>5</p239>
       <p241>5</p241>
       <p240_2>10</p240_2>
       <p246_1>1</p246_1>
       <p242_1>10</p242_1>
       <p242>test pola tekstowego</p242>
       <p243>test pola tekstowego</p243>
       <p244>1</p244>
       <p245>5</p245>
       <p247>5</p247>
       <p246_2>10</p246_2>
       <p250_1>1</p250_1>
       <p248_1>10</p248_1>
       <p248>1</p248>
       <p249>5</p249>
       <p251>5</p251>
       <p250_2>10</p250_2>
       <p252_1>10</p252_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>